Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Jönköpings län

Aneby (3)
Eksjö (9)
Gislaved (4)
Gnosjö (1)
Habo (1)
Mullsjö (2)
Nässjö (7)
Sävsjö (0)
Tranås (6)
Vaggeryd (9)
Vetlanda (6)
Värnamo (6)

Nybyggnad av bostäder på Liljeholmen, Jönköping

Nybyggnad av bostäder på Östra Kålgården i Jönköping
Projektet omfattar uppförande av fyra bostadsbyggnader i fyra till fem våningar - ca 206 lägenheter samt fyra lokaler i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Munksjöstaden, Jönköping etapp 1
Projektet avser nybyggnation av 150 stycken lägenheter som kommer bli bostadsrätter. Se även proj nummer: 1410872

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 75 lägenheter i 4-8 våningar i 8 huskroppar. Nybyggnad av en förskola ska också var med där 90 barn ska få plats i uppdelat i 6 avdelningar samt 2 våningar.

Nybyggnad av bostäder på Maden i Huskvarna
Avser nybyggnad av bostäder i Huskvarna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping.
Avser nybyggnad av bostadsrätter på Samset i Jönköping, brf Holländaren. Antal rum: 2 - 4 rum och kök Boarea: 79 - 118 kvm

Nybyggnad av bostäder i kv. Städet, Huvuddel 2, Värnamo
Huvuddel 2 omfattar 70 lägenheter fördelat på 1 punkthus, 1 radhus, boende i verksamhetsklass 5 GB samt 1 flerbostadshus och ett miljöhus. Option från huvuddel 1 se objektnummer 1004852. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planerat projekt. 83 st lägenheter. Byggstart om ca 3-4 år.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planerat projekt efter etapp 1. Avser flerbostadshus med 100 lägenheter mellan 4-8 våningar i 4 huskroppar. Detta ska även bestå av 3 hyreshus samt 2 bostadsrätter.

Nybyggnad av bostadsområde i Nässjö
Avser nybyggnad av 15 radhus och ca 16 bostadsrättslägenheter ett bostadsområde på ca 3500 kvm .

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus 50 mindre lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus (Brf Hasselbacken) på Österängen
Uppförande av ca 55 bostäder samt i entréplan kommer att inrymmas 2 lokaler för butiker eller café.

Nybyggnad av flerbostadshus på Österängen, Jönköping
Uppförande av 55 bostäder fördelade på 6 huskroppar med 3-5 våningar.

Nybyggnad av äldreboende i Junkaremålen, Tranås
Projektet omfattar ett särskilt boende med 54 platser i 3 våningar.

Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Detta avser nybyggnad av nytt bostadsområde mellan Södra park och Skillingsryds skjutfält. Det kommer byggas villor, radhus samt flerbostadshus på en yta av 2,5 HA.

Nybyggnad av flerbostadshus, i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö med 5 huskroppar och totalt 48 lägenheter samt 2-3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 588826. Ett kvarter med ca 40 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som innehåller 80 lägenheter med ca 4-6 våningar.

Nybyggnad av bostäder och butiker i Vetlanda
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flervåningshus med butiker på bottenplan. Bäck med idag överdäckning för parkering planeras öppnas. Kv Brogärde på andra sidan bäcken planeras ny öppnad parkyta. Idag parkering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, omfattar i 3 huskroppar, 45 lägenheter samt i 4-5 våningar.

Nybyggnad av radhus i Jönköping, Etapp 2
Tomten medger uppförande av flerbostadshus eller stadsradhus. Byggnaderna får byggas i två våningar exkl ev suterrängvåning.

Nybyggnad villor,radhus,parhus,flerbostadshus,Mullsjö,etapp 4
Detaljplaneärende. Arkeologiska undersökningar skall bland annat göras. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder av varierad bebyggelsetyp såsom villor, radhus, parhus och flerbostadshus. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nyb av villor i Jönköping, etapp 5 och 6
Etapp 5 och 6 är sammanslaget och omfattar ca 40 radhus och kedjehus. Byggstart planeras för våren 2017. Et5 - 29 enheter. Et2 - 11 enheter.

Nybyggnad av rekreationscentrum i Kungsängen, Jönköping
Rekreationscentrat skall vara ett hus för alla, gammal som ung, boende i området eller utifrån, frisk eller i behov av vård. Centrat innehåller bl.a. korttidsboende 40 platser, 15 lägenheter, livsmedelsbutik, apotek, tandläkarmottagning samt p-garage. Total yta är ca 8300 kvm varav ca 5500 kvm ovan mark.

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter), Dalen i Jönköping
Uppförande av 66 lägenheter. Takfönster: Velux

Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 4 huskroppar med en byggyta på ca 2150 kvm, 32 stycken lägenheter med 2 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus som kommer innefatta totalt med etapp 2, 6 huskroppar, 52 lägenheter, med 3-5 våningar. Under marken kommer det finnas garage. Se etapp 1: 1413527

Nybyggnad av flerbostadshus i Samset, Jönköping
50 bostadsrätter samt 9 stycken stadsradhus. Lägenheterna är på 2-4 rum & kök på en yta mellan 53-96 m2. Stadsradhusen är på 4 rum & kök, har 3 våningsplan samt en BTA på 134 m2.

Förtätning med bostäder i Jönköping
Omfattar nybyggnad med förtätning av flerbostadshus, enfamiljshus samt radhus i Råslätt.

Nybyggnad av bostäder i Lekeryd

Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av 30 lägenheter i en huskropp om fyra våningar samt en våning under mark.

Nybyggnad av radhus i Värnamo
Avser stycke bebyggelse, med 13 villor. När husen är färdigbyggda kommer byggherren sälja samtliga hus.

Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt punkthus på ca 55-60 tal bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Barnarp, Jönköping, etapp 3
Avser option. Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 1076970. Etapp 1, se objektnummer 1185637. Igångsättning tidigast 2017 under förutsättning att beslut tagits om projektets genomförande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Uppförande av 2 huskroppar med 8 lägenheter i varje. Byggherre för projektet är ej beslutat.

Nybyggnad av bostder i Södera Munksjön, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Södra Munksjön.

Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser uppförande av villor, ca 12 stycken i äganderätt via infarten från Östermovägen.

Nybyggnad av hyresbostäder i Kråkeryd, Habo.
Planer finns för byggnation av ordinära bostäder för nyanlända flyktingar. Byggnation kan uppföras antingen i form av flyttbara bostadsmoduler alternativt platsbyggnation.

Nyb av flerbostadshus i Aneby, del 1
Uppförande av 16 lägenheter, fördelade på 2 huskroppar i 2 plan, öster om Värdshuset i Aneby. Etapp 2: 1326021

Nybyggnad av seniorvillor i Jönköping
Söker tomt i Jönköping samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av bostäder i Tranås
Omfattar nybyggnad av 60 bostadsrätter i Tranås.

Nybyggnad av kedjehus på Tallkullen, etapp 1
Detta projekt avser etapp 1 ( etapp 2 =1079145) och omfattar 17 st kedjehus som byggs i 1 våning med souterräng. Husen kommer att få trästomme och träfasad med betong i souterrängdel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Ekhagen Jära, Jönköping
Avser nybyggnad av 12 radhus i maximalt 2 våningar.

Nybyggnad av kedjehus i Tallkullen, etapp 2
Detta projekt avser etapp 2 ( etapp 1 =1146838) och omfattar 11 st kedjehus som byggs i 1 våning med souterräng. Husen kommer att få trästomme och träfasad med betong i souterrängdel.

Nybyggnad av bostäder i Drättinge, Jönköping
Avser nybyggnad av ca 14 nya bostäder i Drättinge.

Nybyggnad av radhus i Vaggeryd
Markstart planeras för augusti 2016.

Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Eksjö
Detaljplan som syftar till att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse i området som idag används för småindustri. Området ligger nordost om I12-området intill Sjöängen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Anderstorp
Nybyggnad av ett punkthus, 4 våningar, 16 lägenheter, kooperativa hyresrätter samt vindsvåning med förråd och teknik samt miljöhus.

Nyb av flerbostadshus i Aneby, del 2
Uppförande av 16 lägenheter, fördelade på 2 huskroppar i 2 plan, öster om Värdshuset i Aneby. Option ifrån etapp 1: 1321797

Nybyggnad av bostäder i Mullsjö
Projektet avser nybyggnad av 10 marklägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus (även gårdshus med carport och garage/fastighetsförråd.

Nybyggnad av villor i Norra Alsberg, Nässjö
Omfattar nybyggnad av 10 stycken villor i 2 plans hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser för nybyggnad av bostäder i Vaggeryd.

Nybyggnad av kedjehus Gambrinus Sjösida, etapp 2, Nässjö
Avser nybyggnad av 8 kedjehus.

Nybyggnad av gruppbostad i Vetlanda
Bygg, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad.

Nybyggnad av bostäder i Flahult, Jönköping
Avser nybyggnad av radhus i Jönköping.

Nybyggnad av studentbostäder i Värnamo
Avser nybyggnad av studentbostäder på Kv. Väktaren 24 i Värnamo Kommun.

Nybyggnad av parhus i Tranås
Avser fyra parhus, totalt åtta bostäder, i markplan.

Nybyggnad av fritidshusby i Gislaved
Avser nybyggnad av fritidshusby. Omfattning oklar.

Nybyggnad av flyktingbostäder i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd som skall bli flyktingbostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Sökt bygglov. Byggstart under 2016. Kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Vaggeryd, etapp 2
Avser nybyggnad av 3 st friståendehus. Option ifrån etapp 1 ; 1404227

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnosjö
Nybyggnation av flerbostadshus 4 lägenheter i Hillerstorp.

Nybyggnad av flerbostadshus i Reftele, Gislaved
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar med souterräng.

Nybyggnad av grupphus i Vetlanda
Avser nybyggnation av bostadsrätter i en- och två-planshus i Vaggeryd.

Nybyggnad av flerbostadshus, Vaggeryd

Nybyggnad av flerbostadshus, Värnamo

Nybyggnad av kedjehus i Tranås
Nybyggnad av ett par hus med 2 lägenheter i.

Nybyggnad av flerbostadshus i Visingsö, i Jönköping
Avser nybyggnad av ett en planshus med 3 lägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Eksjö
Avser nybyggnad husfabrik samt gruppbyggda småhus/radhus som kommer bli först att bli levererade därifrån.

Nybyggnad av grupphus i Tranås
Nybyggnad enbostadshus, 3 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tranås
Nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Nybyggnad av flerbostadshus med carport/förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av friggebod i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för friggebod/förrådsbod.

Nybyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för nytt enbostadshus och maskinhall.

Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
nybyggnad av enbostadshus (återuppbyggnad efter brand).

Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av tre stycken enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta nybyggnad enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Aneby
Ansökan bygglov enbostadshus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Rivning av bef byggnad samt nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Nässjö
Uppförande av fritidshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: