Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Gotland

Nybyggnad av bostäder i Visby, Gotland
Planer finns för ca 100 lägenheter vid Bogen i Visby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, etapp 1
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter på Visby ängar, Visby
Avser nybyggnad av 3 punkthus med 4 våningar samt 5 st 2-våningshus med radhuskänsla.
Nybyggnad av flerbostadshus på A7-området i Visby
Kvarter C omfattar 6100 m2 mark.
Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 64 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar, 2 st med 4 våningar och 2 st med 2 våningar.
Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med 2,5 våningar.
Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Nybyggnad av 70-tals hus.
Nybyggnad av bostäder i Visby, etapp 2
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Visby
Nybyggnad av 1 st flerbostadshus samt 6 st radhus, ca 25 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av radhus och kedjehus i Visby
Avser 2 huskroppar med 6 lägenheter i vardera hus.
Nybyggnad av småhus i Terra Nova
Avser egnahem, 30 småhus.
Nybyggnad av turistanläggning på Västö
Avser nybyggnad av 8-10 st stugor/parhus på 100 kvm st.
Förtätning av bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 12 lägenheter, SKL-typhus.
Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av gårdsbyggnad med 2 st lägenheter samt rivning av befintlig förrådsbyggnad.
Ramavtal avseende arkitekter, Gotlandshem
Anbud på ramavtal för arkitekter. Uppskattad kostnad ca 1 mkr/år. Möjlighet till förläning utav avtalet i två år med ett år i taget dvs 1+1 år. Upphandlingen avser ramavtal för arkitektuppdrag gällande nyproduktion av hyreslägenheter för flerbostadshus i varierande storlek ppdrag som kan komma att avropas är: Förstudie Planarbete Projektering Färgsättning Upprättande av relationshandlingar Projektering för totalentreprenad
Nybyggnad av stugby i Visby
Nybyggnad av 20 campingstugor och ett servicehus samt rivning och uppförande 10 befintliga stugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för uppförande av fem bostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Visby
Nybyggnad av bostadshus Bunge Kronhagen 3:24,3:26,3:79,3:80,3:32.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och garage (komplementbyggnad).
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus samt rivning av kalkstensgrund samt delar av väggar.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av övernattningsstuga till ateljéer (brucebo).
Anbud på generalkonsult, Gotland
Projekteringsarbetet omfattar teknikfacken konstruktion, VVS, el, sö och mark och miljö. Projekteringsstart beräknas ske under hösten/vintern 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: