Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Gotland

Nybyggnad av bostäder i Visby
Rivning av bilhall. Nybyggande av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus, Visby
Avser nybyggnad av flerfamiljehus med ca 50 lägenheter i två huskroppar, 4 resp 6 våningar vid gamla A7 området.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus samt 6st radhus.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Torslunden, Visby
Planen finns för nybyggnad av bostadsrättslägenheter. Projektets omfatting och byggstart är oviss.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter i anslutning till området Kolgården. Projektets omfattning och byggstart oviss.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Visby
Planer finns för nybyggnad bostadsrättslägenheter på den östra delen av A7-området. Projektets omfattning och byggstart oviss.

Nybyggnad av bostäder på A7-området, Visby
Projektet avser nybyggnad av bostäder i olika upplåtelse- och boendeformer så som till exempel flerbostadshus, radhus och stadsvillor. Detta område har en exploateringyta på ca 6000 kvm. Totalt planeras det för ca 180 lägenheter på Kv Signallottan och det är 3 områden.

Nybyggnad av bostäder m m på Gotland
Nybyggnad av 70-tals hus.

Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 3 stycken radhus och ett 3 våningshus detta omfattar 6840 m2 mark.

Nytt bostadsområde i Visby
Kvarter D omfattar 10 970 m2 mark.

Nybyggnad av radhus och kedjehus i Visby
Avser 2 hus och 12 lgh.

Nyb av flerbostadshus, butikslokal och reningsverk på Fårö
Totalt 1210 kvm.

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Visby

Nybyggnad av seniorboende i Visby, etapp 1
Ca 114 lgh totalt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby, Gotland

Nybyggnad av småhus i Terra Nova
Avser egnahem, 30 småhus.

Nytt bostadsområde i Visby
Avser nybyggnad av 10 st radhus.

Nytt bostadsområde i Visby
Kvarter C omfattar 6100 m2 mark.

Nybyggnad av bostäder i Visby

Nybyggnad av parhus & flerbostadshus på Gotland, etapp 6
Avser 6 parhus med 12 lägenheter.

Nybyggnad av uthyrningsstugor på Fårö, etapp 4
Avser nybyggnad av 5 stycken uthyrningsstugor.

Nybyggnad av bostäder i Östergarn

Nybyggnad av övernattningsstugor i Burgsvik

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Avser rivning av befintliga lada på 140-200 kvm, sedan ska det byggas flerbostadshus på 300 kvm.

Nybyggnad av grupphus i Visby
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st bostadshus.

Nybyggnad av parhus i Visby
Nybyggnad av gårdsbyggnad med 2 st lägenheter samt rivning av befintlig förrådsbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av två flerbostadshus för studentboende (24 lägenheter).

Nybyggnad av flerbostadshus i Visby
Nybyggnad av flerbostadshus, förråd och parkering.

Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av förråd och uthyrningsstuga (flytt av uthyrningsstuga inom fastigheten).

Nybyggnad av enbostadshus i Visby
Nybyggnad av bostadshus och sophus, anordnande av parkering samt rivning av serveringsbyggnad.

Nybyggnad av fritidshus i Visby
Nybyggnad av 2 st fritidshus.

Nybyggnad av gäststuga i Visby
Nybyggnad av 3 st övernattningsstugor.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: