Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Gävleborgs län

Nyb av flerbostadshus samt omb av Folkets Hus på Söder, Gävle
Invändig ombyggnad av Folkets Hus samt nybyggnad av en 24-32 våningar hög skyskrapa på parkeringen bredvid Folkets Hus. 100 bostadsrätter, restaurang och spa.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Planer finns för ca 200 bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2016/2017.

Nya bostäder mm på Kattvikskajen, Hudiksvall
Utveckling av Kattvikskajen med bostäder och lokaler mm.

Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby
111 lägenheter, 2 lokaler och en gruppbostad med 6 lgh i 3 st bostadshus på 4-5 plan. Ligger på Fd Hemköps tomt.

Nybyggnad av bostäder och kontor på Söder i Gävle etapp 3, 4, 6 och 7

Nyb av bostäder på Alderholmen i Gävle, kvarter 4
3-4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs, Gävle, Etapp 1
I denna etapp byggs ca 92 bostäder. Totalt ca 200 lgh totalt i en tornbyggnad samt 2 U-formade huskroppar med garage under mark. Även 7 stadsradhus i 3 våningar planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs, Gävle, Etapp 2
Totalt ca 200 lgh totalt i en tornbyggnad samt 2 U-formade huskroppar med garage under mark. Även 7 stadsradhus i 3 våningar planeras.

Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle
SaboKombohus, "NCC:s Folkboende" Ca 120 nya lgh i 3 punkthus, max 8 våningar höga.

Nybyggnad av flerbostadshus i Valbo
Ett 70-tal lgh planeras på en fd husvagnsparkering.

Nybyggnad av äldreboende i Hudiksvall
Ett nytt äldreboende med ca 40 platser planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden. I en första etapp byggs på området 35 000 kvm BTA hyresrätter som möter kommunens behov av ett klimatsmart och modernt boende för kommunens invånare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
I arenaområdet Gavlehov med omedelbar närhet till fotbollsarena, travbana och hockeyarena utvecklar RSS Nordic Development en helt ny och innovativ stadsdel tillsammans med Gävle kommun. Området, om totalt ca 160 000 kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt binder samman området med den övriga staden.

Nybyggnad av bostadsrätter i Hudiksvall, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter + 1 övernattningslägenhet.

Nybyggnad av hyresrätter i Hudiksvall, etapp 1
30-40 lgh

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 37 st lägenheter.

Ombyggnad av hamnmagasin i Hudiksvall

Nybyggnad av trygghetsboende i Gävle
SABO kombohus

Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och ombyggnad av industribyggnad till bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.

Nybyggnad av miljöanpassade villor i Järvsta etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av SABO-kombohus med 32 st lägenheter.

Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av 101 st lägenheter. Brf är under bildande.

Nybyggnad av seniorvillor i Gävle
Söker tomt i Gävle samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Planer för nybyggnation av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.

Nybyggnad av kedjehus på Strömsbro i Gävle
13 st kedjehus i 2 våningar.

Nybyggnad av parvillor på Kungsberget
2 parhus är byggda sedan tidigare.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tälle, Ljusdal
SABO - kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alfta

Nybyggnad av flerbostadshus i Morängsviken
Avser ca 10-15 lägenheter.

Nybyggnad av radhus och enbostadshus i Morängsviken
Avser ca 18 villor och ca 10 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Blir en kombinerad stomme p.g.a. att järnvägen är i närheten.

Nya fritidshus på Malmudden Saltvik, Hudiksvall
Planer för anläggande av fritidshusområde.

Nybyggnad av enbostadshus och fritidshus i Sörfjärden
Servicebyggnad för båthamn.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder vid Engesvik i Gälve
Avser exploatering och nybyggnad av gata, va, elkraft, opto och belysning för 11st stycketomter som sedan kommer att säljas via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av grupphus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Brunn 3:103,Andersberg 17:43,3:102,Storhagen 57:2.

Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten östanbräck 1:43.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten tuna-björka 1:6 och sörrå 2:1.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 1:23 och 1:24.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.

Nybyggnad av gäststuga i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten fiskeby 4:45.

Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av friggebod i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten långvind s:1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: