Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Gävleborgs län

Nybyggnad av bostäder, skola och äldrebostäder i Hemlingby
Ca 340 bostäder, skola och äldrebostäder planeras i etapp 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Hyresrätter. 3-6 våningar. Planerad inflyttning vid årsskiftet 2016/2017.

Nybyggnad av bostäder, äldrebostäder och förskola på Sörby
111 lägenheter, 2 lokaler och en gruppbostad med 6 lgh i 3 st bostadshus på 4-5 plan. Ligger på Fd Hemköps tomt.

Nyb av bostäder på Alderholmen i Gävle, kvarter 4
3-4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs, Gävle, Etapp 1
I denna etapp byggs ca 92 bostäder. Totalt ca 200 lgh totalt i en tornbyggnad samt 2 U-formade huskroppar med garage under mark. Även 7 stadsradhus i 3 våningar planeras.

Nybyggnad av punkthus på Sätra, Gävle
SaboKombohus, "NCC:s Folkboende" Ca 120 nya lgh i 3 punkthus, max 8 våningar höga.

Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs, Gävle, Etapp 2
Totalt ca 200 lgh totalt i en tornbyggnad samt 2 U-formade huskroppar med garage under mark. Även 7 stadsradhus i 3 våningar planeras.

Nybyggnad av äldreboende i Edsbyn, Ovanåker
Avser nybyggnad av särskilt boende med profilering mot demenssjuka. Byggnaden ska ligga vid Näskullen i Edsbyn och innehålla 48 lägenheter med tillhörande gemensamma ytor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderhamn
Nybyggnad av Boklok flerbostadshus. Vinkelhus, hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadhus i Hudiksvall
Lillskär får det östra kvarteret där det ska byggas flerfamiljshus med cirka 40 lägenheter i 4 våningar med terass på taket.

Nybyggnad av bostäder i Sandviken
Avser både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sörby, Gävle
Ca 70 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus med 38 lägenheter + 1 övernattningslägenhet.

Nybyggnad av fritidshus och flerbostadshus i Järvsö, Etapp 2
Kommer efter etapp 1: 1348451

Nybyggnad av bostäder i Järbo, Sandviken
Nybyggnad av ca 40 lägenheter.

Nybyggnad av trygghetsboende i Gävle
SABO kombohus

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 36st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och ombyggnad av industribyggnad till bostäder.

Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors
10 lgh i parhus samt 12 lgh i radhus, rivning av gamla spikfabriken.

Nybyggnad av kedjehus i Hudiksvall
Skålbo förvaltning får bygga västra kvarteret, där det ska bli cirka 20 kedjehus.

Nybyggnad av passivhus i Bollnäs
Miljöklassat, 6 våningar + vindsvåning.

Nybyggnad av trygghetsboende i Järvsö
24 lgh i två flyglar på 2 våningar som byggs ihop med en byggnad i 3 våningar innehållande gemensamma utrymmen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo
Avser nybyggnad av 16 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + sutterrängplan. Objektets läge: Centrala Ockelbo.

Nybyggnad av enbostadshus i Hudiksvall
Detaljplanearbetet påbörjas eventuellt under 2014. 20-25 tomter. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av student-/ungdomslägenheter/asylboende på Kungsbäck, Gävle, etapp 2

Nybyggnad av studentlägenheter på Kungsbäck, Gävle, etapp 3

Nybyggnad av miljöanpassade villor i Järvsta etapp 2

Nybyggnad av bostäder på Alderholmen i Gävle
Nybyggnad av 101 st lägenheter. Brf är under bildande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av SABO-kombohus med 32 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Holmsund, Gävle
Planer för ca 20 lägenheter.

Nybyggnad av seniorboende i Sandviken

Nybyggnad av bostadsrätter i Sandviken

Nybyggnad av parvillor på Kungsberget
2 parhus är byggda sedan tidigare.

Nybyggnad av radhus i Gävle
Ca 10 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tälle, Ljusdal
SABO - kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alfta

Nybyggnad av flerbostadshus i Ockelbo

Nybyggnad av SABO Kombohus i Delsbo

Nybyggnad av flerbostadshus i Iggesund
Kommer att byggas som ett SABOs kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Edsbyn

Nybyggnad av flerbostadshus i Arbrå
Kommer att bli ett SABOs Kombohus Flex.

Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 8 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 2:27.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus och fritidshus i Sörfjärden
Servicebyggnad för båthamn.

Nybyggnad av gruppbyggda hus i Sätra
Ur investeringsbudget 2017-2019. En del tomter kommer säljas via kommunala tomtkön och en del till byggherrar för större bebyggelse.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gnarp
8-10 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Hudiksvall

Nytt villaområde i Bollnäs
24 villatomter och kommer ev att vinna laga kraft hösten 2016. Nästa höst kan själva villabyggnationerna komma igång.

Nybyggnad av bostäder vid Engesvik i Gälve
Avser exploatering och nybyggnad av gata för 11st stycketomter som sedan kommer att säljas via kommunens tomtkö.

Nybyggnad av grupphus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage Brunn 3:103,Andersberg 17:43,3:102,Storhagen 57:2.

Nybyggnad av grupphus i Hudiksvall
Nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten östanbräck 1:43.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Ombyggnad av flerbostadshus med 2 st nya lägenheter på vinden.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten tuna-björka 1:6 och sörrå 2:1.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten fiskeby 1:23 och 1:24.

Exploatering för enbostadshus i Hudiksvall
Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st enbostadshus på fastigheten idenors-åkre 1:17.

Nybyggnad av stugby i Ljusdal
Nybyggnad av 10 st fritidshus och förråd etapp 2.

Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av gäststuga i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten fiskeby 4:45.

Nybyggnad av enbostadshus i Bergsjö
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av friggebod i Hudiksvall
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten långvind s:1.

Konsulttjänster till upprättande av översiktsplan i Sandvikens kommun
Projektet avser konsultstöd till översiktsplan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: