Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Avesta

Nybyggnad av bostäder i Avesta, tomt 1
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 1.
Nybyggnad av bostäder i Krylbo
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus om ca 100 lägenheter. Först behöver marken genomgå sanering.
Nybyggnad av bostäder i Avesta
Planerat projekt i tidigt skede. Uppskattad kostnad. Omfattning oklar.
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Nybyggnad av bostäder i Krylbo
Detaljplanearbete pågår och kommer att slutföras i nära samverkan med utvald exploatör. Kvarteret Lönngränd i Krylbo ligger nära järnvägsstationen och älven.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: