Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Dalarnas län

Avesta (4)
Borlänge (17)
Falun (19)
Gagnef (13)
Hedemora (2)
Leksand (10)
Ludvika (4)
Mora (8)
Orsa (1)
Rättvik (0)
Säter (1)
Vansbro (1)
Älvdalen (4)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av bostäder i Gesunda
Byggstart och kostnad uppskattad. Ca 300 lägenheter. Projektet vilar för närvarande. Detaljplan måste upprättas.

Nybyggnad av flerbostadshus, Surbrunnsskogen, Falun
Ca 140 lägenheter i 6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder på Regementsområdet, omfattning är ej fastställd.

Nybyggnad av fritidsbostäder i Malung-Sälen

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Uppförande av ca 87 lägenheter i 3 huskroppar med ett gemensamt garage under dessa.

Nybyggnad av fritidshus i Säfsen, etapp 3 m fl
Ev 200-300 fritidshus.

Nybyggnad av bostäder Skräddarbacken i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av ca 70-90 lägenheter i totalt 4 huskroppar med upp till 4 våningar.

Nybyggnad av äldreboende i Gagnef
Nybyggnad av demensboende, 48 platser. Byggplats ej bestämt, Gagnefs samhälle eller Djurås. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av radhus/flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser nybyggnad av totalt ca 50 bostadsrätter. Kommer att byggas i etapper och i den första etappen planeras det 16 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Falun
Projektet omfattar ca 40-50 bostadsrätter med 2 till 4 rum och kök. Samtliga ska ha balkong eller terrass. Säljsläpp under augusti 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Leksand
Uppförande av 2 flerbostadshus med totalt 45 lägenheter i 5 våningar, varav 1 i suterräng.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 46 1-3 rumslägenheter modell mindre. Ettor och tvåor och ev någon trea samt parkeringsplatser för bil och cykel. Innan byggnationen kan påbörjas, måste befintlig fastighet på tomten rivas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet. Ca 60 bostäder.

Nybyggnad av smålägenheter i Bojsenburg, Falun
Planer finns på nybyggnad av ca 39 mindre lägenheter typ student/ungdomsbostäder.

Nybyggnad av lägenhetshotell och p-garage i Lindvallen

Nybyggnad av parhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 10 stycken parhus med totalt 20 bostäder i attraktivt område intill skola, idrottsplats och naturområden.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Falun

Nybyggnad av bostäder i Falun
Försäljningen beräknas påbörjas inom kort. De 34 bostadsrätterna kommer att avse både 3 rok och 4 rok, med ytor om 66 kvm och 81 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer för ev utbyggnad av kvarteret Lisselhagen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Smedjebacken
Projektet avser nybyggnad av ett SABO KOMBOhus med 37 hyresrättslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Jakobsgårdarna, Borlänge
Avser 34 lägenheter i två byggnader med loftgångar.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Leksand
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Borlänge, Etapp 2
Etapp 2 omfattar 21 radhuslägenheter.

Nybyggnad flerbostadshus i Krylbo
Projektet avser nybyggnad av två hus med 46 smålägenheter enligt SABO Kombi mini konceptet. Markarbetena beräknas starta juni 2016.

Nybyggnation av lägenheter i Idre, etapp 1
Projektet ligger stilla i väntan på beslut. Byggstart oklar.

Nybyggnad av elevbostäder i Leksand
Projektet omfattar uppförande av 4 flerbostadshus i 2 våningar med totalt 39 stycken lägenheter. Projektet kan komma att upphandlas/genomföras i 2 etapper. Anbud skall avges på 2 alternativa genomföranden. Alternativ 1: Hela projektet genomförs i 1 etapp. Hus A, B, C och D. Alternativ 2: Projektet uppdelat i 2 etapper, med etapp 1 för hus A och B. Etapp 2 för hus C och D skall lämnas som 2 optionspriser. Optionspris 1: Med beslut om byggstart av etapp 2 före 2017-06-01. Optionspris 2: Med beslut om byggstart av etapp 2 med en byggstart före 2019-01-01.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gagnef
Syftet med detaljplanen är att tillskapa lägenheter i flerbostadshus i ett centralt läge i Djurås tätort.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Syftet med planen är att utöka byggrätten i ett befintligt bostadsområde. Förslaget är att möjliggöra för ett bostadshus där det idag finns ett garage och att höja tillåten byggnadshöjd för en befintlig byggrätt samt möjliggöra för carport eller garage på en befintlig parkeringsyta. Syftet med planen är även att bevara ”hus i park” känslan och att säkerställa att Tuvans karaktäristiska kulturmiljö värnas och bevaras. I planområdets sydvästra del växer det i dag

Nybyggnad och exploatering för villor i Jugansbo i Vika
Avser iordningställande för 12 st friliggande villor med carport och förråd.

Nybyggnad av fritidshus i Malung

Nybyggnad av grupphus (bostadsrätter) på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.

Nybyggnad av fritidslägenheter i Kläppen
Ingick tidigare i objekt 1017122. Projektet omfattar nybyggnad av 12 stycken bostadsrättslägenheter med upp till storlek på 73 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gagnef, etapp 4
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt 15-25 lägenheter.

Nybyggnad av radhus på Morkarlby, Mora
Planer för radhus med ca 40 lägenheter på 2 våningar. Byggstart tidigast 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus Backarondellen i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med bostadsrättslägenheter, omfattning oviss.

Nybyggnad av flerbostadshus på Hagalund i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus med 21 bostadsrättslägenheter och parkering i källargarage.

Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 36 fritidshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta (moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Uppförande av enskilda bostadshus i Hagge, Smedjebacken
Området är lämpligt för bostäder. Enligt plan föreslås 13 enskilda bostadshus i en våning eller soutterängvåning. För att genomföra planen krävs att strandskyddet upphävs inom planområdet. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av fritidshus i Solberget, Säfsbyn

Nybyggnad av bostadsrätter på Edshult, Leksand, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 806848. Huset uppföres i 2 våningar med loftgång. Lägenheterna finns i storlekarna 4 rum och kök på 99-105 kvm samt 2 stycken vindsvåningar på 5 rum och kök på ca 150 kvm. Alla lägenheter har egen entré.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Uppförande av 2 flerbostadshus med 8 lägenheter i varje.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter samt garage och förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Avesta
Planer finns på nybyggnad av 11 lägenheter i 4 plan samt 2 lokaler i markplan. Ingick tidigare i projekt 1293587.

Nybyggnad av bostäder i Falun
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus/bostadsrätter med 4 lägenheter och ett radhus med 3 lägenheter, 8 parkeringsplatser, finplanering samt rivning av ett träshus på 175 kvm.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Leksand
Projektet ligger stilla. Ca 40 bostäder fördelat på villor och flerbostadshus. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Uppskattad byggstart och kostnad. Omfattar ca 20-tal lägenheter. Markareal 7899 kvadratmeter

Nybyggnad av radhus i Borlänge, Etapp 1
Nybyggnad av 9 st radhuslägenheter i etapp 1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 12 bostadsrätter i radhus.

Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av åtta radhus och förråd.

Nybyggnad av kedjehus i Falun
Bygglov nybyggnad av 9 stycken kedjehus med carport.

Nybyggnad av bostadsrätter på Edshult, Leksand, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 924837. Bygglov har erhållets. Byggstart sker när tillräckligt många lägenheter har sålts. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Sälen
Detaljplaneärende. Projektet avser nybyggnad av 4 parhus. Kontakta byggherren för ytterligare information. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad av 3 flerbostadshus med 4 stycken 3 rums lägenheter per huskropp med en ungefärlig bostadsyta om 60-70 m2 fördelat på 2 plan.

Nybyggnad av enbostadshus i Orsa
Projektet ligger på is. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Projekteringsarbetet utförs av ramavtalade konsulter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad för LSS-boende i Vansbro
Projektet omfattar nybyggnad av 6 enheter med personalutrymmen. Till varje lägenhet skall en egen uteplats iordningställas. Solcellsanläggningen kommer att handlas upp som en egen entreprenad av beställaren.

Nybyggnad av ett LSS-boende i Säter
Projektet avser ett LSS boende med 6+1 lägenheter.

Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av fritidshus 12 lgh.

Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 15 st fritidshus samt 15 gäststugor Rörbäcksnäs 20:541-546, 20:564, 20:567-574, .

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Mora
Projektet avser nybyggnad 6 st hyresrätter i ett två plans hus.

Nybyggnad av elevbostäder i Mora
Planprogram.

Nybyggnad av fritidshus i Malung
Projektet är vilande. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov nybyggnad av fyra radhus och förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad av flerbostadshus med 4 stycken 3 rums lägenheter med en ungefärlig bostadsyta om 60-70 m2 fördelat på 2 plan. Tillhörande carport med 8 platser och miljöstation skall också upprättas.

Nybyggnad av stugby i Sälen
Nybyggnad av 5 fritidshus med 14 lägenheter.

Anläggande av koloniområde i Avesta
Planen avser anläggande av odlingslotter och kolonistugeområde i Avesta. Plats är ej fastställd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gagnef
Planerat osäkert projekt. Oklar omfattning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kyrkbyn
Planerat osäkert projekt. Oklar omfattning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mockfjärd
Planerat osäkert projekt. Oklar omfattning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nedre Tjärna
Planerat osäkert projekt. Oklar omfattning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Bäsna
Planerat osäkert projekt. Omfattning oklar. Byggstart och kostnad okänd.

Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918. Byggstart planeras för våren 2015. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Djurmo-Sifferbo
Planerat osäkert projekt. Oklar omfattning. Säljs genom kommunens tomtkö.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Dala-Floda
Planerat osäkert projekt. Oklar omfattning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Insjön
Planerat osäkert projekt för nybyggnad av bostäder där Gula Villan tidigare stod. Ev detaljplanändring krävs.

Detaljplan för att skapa sjönära bostadstomter, Hedemora
Planområdet är beläget i anslutning till byn Mälby vid södra Viggens östra strand och omfattar ca 6,6 ha. Markägoförhållanden: Området omfattar del av fastigheterna Mälby 1:1 och Mälby 2:2 som är i privat ägo. Detaljplanen syftar till att skapa nya sjönära bostadstomter för i huvudsak permanentbebyggelse. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av 2 enbostadshus i 1 plan med sovloft, ca 140 kvm/st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av pensionärsbostad i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Nybyggnad av grupphus i Malung
Nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus Transtrands Kronopark 1:243, 1:274-1:278.

Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 8 st fritidshus Västra Sälen 5:605, 5:606, 5:611-5:615, 5:618.

Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Nybyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger/uteplatser, samt garage och uthus/förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus, 12 lgh.

Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad av en/tvåbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
nybyggnad fritidshus Floåsen 5:5,5:6.

Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus samt bygglovsbefriad tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad av bygglovsbefriat förråd.

Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.

Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Smedjebacken
Ansökan om bygglov nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadhus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av gäststuga i Leksand
Rivning samt nybyggnad av gäststuga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: