Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuell nybyggnation av bostäder i Karlshamn

Nybyggnad av flerbostadshus i Asarum, Karlshamn

Nybyggnad av hyreslägenheter i Karlshamn
Objektet avser nyproduktion av 24st marklägenheter, 24st carportar, undercentral, miljöhus, förråd och markarbeten inom fastigheten Mörrum 73:8. Detaljplanen har antagits av kommunen.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Tanken är att sälja tomten. Oviss byggstart och kostnad.

Nybyggnad av villor i Karlshamn
Ca 10 villor planeras.

Nytt exploateringsområde för verksamhetsområde mm i Sternö
Ligger på is. Beställare=markägare. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser nybyggnation av 8 stycken lägenheter i 1 huskropp uppdelat på 2 stycken våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Tidiga planer. Avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart och kostnad oviss.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: