Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Vårgårda

Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus, ett hus i fem våningar med källarvåning och två hus med tre våningar, uthus och carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser nybyggnad av ett tvåvåningshus med bostäder. Omfattning oklar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vårgårda
Avser om- och tillbyggnad av 9 lägenheter i flerbostadshus samt tak och fasadbyte, energieffektivisering, solceller och energilagring.
Ombyggnad av gruppbostad i Vårgårda
Avser ändrad användning från samlingslokal till 6 st lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Vårgårda
Nyygnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Vårgårda
Rivning av bostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vårgårda
Avser byte av utvändig kulör på fasad och fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: