Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Vara

Nybyggnad av bostäder
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad till bostäder i Kvänum
Avser ombyggnad av lokaler till lägenheter samt stamrenovering mm i befintliga lägenheter. Balkongerna utvändigt skall åtgärdas och markarbeten i samband med nya belysningsstolpar.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Vara
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och inredande av ytterligare bostad/lokal.

Ombyggnad av kolonistuga i Vara
Ansökan om bygglov för ändrad användning från åkermark till kolonilotter samt nybyggnad av redskapsbod.

Ombyggnad av enbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för ombyggnad av bostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: