Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Vänersborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Planer finns för nybyggnad av två punkthus med åtta respektive fjorton våningar med totalt 80 lägenheter, både hyresrätt och bostadsrätt. De kommer att byggas på gemensam garagevåning som delvis byggs över marken. Ovanpå garaget anläggs en gård för båda husen. På taken planeras tekterrasser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ett 40-tal lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av ett LSS-boende i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-Boende.

Renovering flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser stamrenovering i 17 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad.

Modernisering av 6 st hissar, Vänersborgsbostäder
Avser modernisering av 6 st hissar i Vänersborg på adresserna Kronogatan 55 A,B,C, Adolf Andersohnsgatan 14 A, B samt Edsgatan 1C.

Nybyggnad av campingstuga i Vänersborg
Nybyggnad av campingstugor samt nybyggnad av campingplats, utökning inom fyra områden. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser installation av trapphiss.

Ombyggnad av enfamiljshus i Vänersborg
Installation av personhiss.

Utvändigt underhåll av radhus i Vänersborg
Utvändig ändring av rad/kedjehus ytterdörrar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: