Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Ulricehamn

Nybyggnad av fritidsbostäder i Ulricehamn
Projektet avser 30 fritidstomter, badplatser, bryggor, gångvägar.

Ombyggnad av äldreboende i Gällstad etapp 1
Projektet avser ombyggnad av äldreboende.

Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i par- och radhus. Uppskattad kostnad.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av ca 25 lägenheter och 250 kvm butikslokaler. Byggstart tidigast januari 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Osäker byggstart.

Planer för om-, och nybyggnation för bostäder i Ulricehamn
Detaljplanearbete pågår för Blidsberg 30:1 som syftar till att ändra befintlig byggnad från samlingslokal till permanenta bostäder.

Renovering av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser byte av yttertak, renovering av fasader och balkonger på 5 fastigheter med 87 lägenheter i 2-3 våningar. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till sex lägenheter. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad till flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser ändrad användning från vårdcentral till fem lägenheter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av enfamiljshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av villa.

Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: