Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Uddevalla

Nybyggnad av flerbostadshus/gruppbyggda småhus, Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av 50-70 lägenheter i flerbostadshus och gruppbyggda småhus samt ca 70 villa tomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36-40 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus etapp 4-5
Projektet avser nybyggnad av 30 stycke byggda enbostadshus. och nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i 3 hus med källarvåning i ett hus. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus eller radhus/kedjehus
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser total renovering av kök, badrum och hall, stambyte och ny ventilationsanläggning i flerbostadshus med option på byte av fönster, balkongdörrar och innerdörrar.
ROT-renovering i flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av badrum, wc och kök i 87 lägenheter i flerbostadshus på Jakobsbergsgatan 1-3-5 (Hus A, B, C), Älgstigen 2 (Hus D) och Bleketvägen 31 (Hus G).
Utvändig renovering på flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster och tak samt renovering av balkonger och loftgångar på flerbostadshus med 3-4 våningar.
Byte av fönster på flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 16 lgh samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av hissar i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad/renovering av 6 stycken hissar på olika gatuadresser.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Uddevalla
Anmälan om ändring av ventilation i äldreboende, byte av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, soprum, nybyggnad av parkeringsplatser samt marklov för ändring av marknivån.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av tre balkonger.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från hvb-hem tillbaka till äldreboende. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, en balkong.
Tillbyggnad av fritidshus i Uddevalla
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Nytt brandlarm till äldreboende i Uddevalla.
Objektet avser nytt brandlarm/utrymningslarm och fastighetsskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: