Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Uddevalla

Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 120-130 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
ROT-renovering i flerbostadshus i Uddevalla
Avser stambyte, nya kök och badrum, ny ventilation, asbest- och PCB-sanering, nya tak och fasader, byte av dörrar mm. Totalt omfattar entreprenaden 231 lägenheter och 3 lokaler. Etapp 1 omfattar Kv Graniten 1, Östanvindsvägen 12-14-16 som har totalt 144 lägenheter. Etapp 2 omfattar Kv Marmorn 1 Östanvindsvägen 19 och Kv Marmorn 3 Östanvindsvägen 13 och Ögårdsvägen 1 som har totalt 87 lägenheter och 3 lokaler.
Nybyggnad av enbostadshus etapp 4-8
Projektet avser fortsatt nybyggnad av bostäder. Totalt planeras 141 bostäder under en sexårsperiod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast september 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Vilande projekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i 3 hus med källarvåning i ett hus. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter med bostadsrätt och en föreningslokal i flerbostadshus. Pålningsarbetet påbörjas vecka 15 2017.
ROT-renovering i flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av badrum, wc och kök i 87 lägenheter i flerbostadshus på Jakobsbergsgatan 1-3-5 (Hus A, B, C), Älgstigen 2 (Hus D) och Bleketvägen 31 (Hus G).
Nybyggnad av bostäder i Fasseröd, Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i små flerbostadshus (BoKlok).
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser installation av ventilationsanläggning, tillgänglighetsanpassning och stamrenovering i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 4-6 lägenheter i flerbostadshus eller villatomter.
Ombyggnad av lägenheter i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av biograf till 12 st lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lss-boende. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av stugby i Uddevalla
Projektet avser uppställning av sex campingstugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 16 lgh samt komplementbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontors-, handels- och bostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Anmälan för tillbyggnad av flerbostadshus, två takkupor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostäder i befintliga lokaler i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Anmälan för ändring av planlösning, ventilation och rökkanal där brandskyddet påverkas. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, byte yttertak. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av tre balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov av enbostadshus samt lillstuga (f.d janzons), Ansökan om rivningslov av fritidshus (ingarö), Ansökan om rivningslov av fritidshus (matssons) Gustavsberg 1:6,Fröland 3:18. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad på flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: