Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Uddevalla

Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36-40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av enbostadshus etapp 4-5
Projektet avser nybyggnad av 30 stycke byggda enbostadshus. och nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i 3 hus med källarvåning i ett hus. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 20-24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus eller radhus/kedjehus
Nybyggnad av flerbostadshus med affärslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 17 lägenheter med bostadsrätt och ca 500 kvm affärslokaler och kontor i bottenplan. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter i flerbostadshus.
ROT-renovering i flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av badrum, wc och kök i 87 lägenheter i flerbostadshus på Jakobsbergsgatan 1-3-5 (Hus A, B, C), Älgstigen 2 (Hus D) och Bleketvägen 31 (Hus G).
Nybyggnad av bostäder i Fasseröd, Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i små flerbostadshus (BoKlok).
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 16 lgh samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser installation av ventilationsanläggning, tillgänglighetsanpassning och stamrenovering i flerbostadshus.
Ombyggnad av hissar i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad/renovering av 6 stycken hissar på olika gatuadresser.
Nybyggnad av campingstugor i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 30 stugor med totalt ca 50 bäddar.
Invändig ombyggnad samt utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser inredande av ytterligare bostad samt utvändig ändring av flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus och fyra komplementbyggnader samt mur, 68 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, en balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av tre balkonger.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från hvb-hem tillbaka till äldreboende. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov av enbostadshus samt lillstuga (f.d janzons), Ansökan om rivningslov av fritidshus (ingarö), Ansökan om rivningslov av fritidshus (matssons) Gustavsberg 1:6,Fröland 3:18. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av fritidshus i Uddevalla
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: