Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella bostadsprojekt i Trollhättan

Nybyggnad av bostäder i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 165 lägenheter. Ljud & akustikentreprenör: Akustikverkstan Lidköping Brandentreprenör: Deap AB Göteborg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 120 bostäder.
Stragegisk parnering ROT-renoveringar i Trollhättan
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Abitionen är att udner ett antal år genomföra om- och tillbyggnader med tillhörande stamrenovering. Samarbetsavtalet omfattar ROT-renoveringar med inriktning på energieffektiviseringar. Detta projekt avser 281 lägenheter i 15 trapphus på Drottninggatan 56-64 A-C i Kvarteret Stensmedjan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av fönster, byte av stammar och relining, byte till FTX-aggregat, byta av alla ledningar. Omfattar också nya ytskikt och nytt porslin i badrum samt asfaltering av utemiljö. Avser totalt 590 lägenheter i 18 huskroppar med 2 till 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av äldreboende i Trollhättan
Avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av 8 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Upphärad, Trollhättan
Avser nybyggnad av bostäder inom fastighet kv Fönsterlisten i Upphärad beläget i Trollhättans kommun.
Ombyggnad till studentlägenhet i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kontorsytor till 32 studentlägenheter.
Ombyggnad av ventilationssystem mm, Kronogårdens höghus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad och uppgradering av ventilationssystem. Ny tilluft, nya ventilationsrum på taket, nya ventilations aggregat, nya köksfläktar, installation av mätningsutrustning för mätning av tappvarmvatten, nya termostater på radiatorer. Delvis nya innerdörrar i gemensamma utrymmen vid entréplan.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av fönster, ombyggnad av balkonger, tilläggsisolering och ny putsfasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av äldreboende i Trollhättan
Avser uppgradering av ventilationssystem, byte av vissa fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar samt montering av solcellspaneler på yttertak.
Installation av lägenhetsaggregat i Flerbostadshus, Trollhättan
Avser installation av lägenhetsaggregat ovan ny spiskåpa i kök mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Utvändig ändring flerbostadshus samt inredning av 3 lägenheter på vindsvåning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov ändrad användning till bostadsändamål.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av enbostadshus Gärdhems-sandbacken 1:8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov uppsättning av solceller på tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: