Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Trollhättan

Nybyggnad av bostäder i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 165 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källaren.
Nybyggnad av radhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter radhus med bostadsrätt, förråd, miljöhus, teknikhus, pergola.
Nybyggnad av äldreboende i Trollhättan
Avser nybyggnad av äldreboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Objektet omfattar omläggning av tätskikt på tak, montage av ny taksäkerhet och ny takavvattning, byte av fönster- och fönsterdörrar samt byte av 76 st radiatorer. Renovering av balkonger och entrepartier på Kv. Lantsågen 1, Trollhättan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser flytt av moduler med tillhörande komplettering, om- och tillbyggnad samt markarbeten. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Upphärad, Trollhättan
Avser nybyggnad av bostäder inom fastighet kv Fönsterlisten i Upphärad beläget i Trollhättans kommun.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av fönster, ombyggnad av balkonger, tilläggsisolering och ny putsfasad på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Trollhättan
Objektet avser ombyggnad av ventilation inom kv Elefanten 6, hus T.
Installation av solceller i Trollhättan
Soleanläggningar ska installeras på tak, delar av, på fyra fastigheter i Kv. Björnbäret.
Hissrenoveringar för AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag
Projektet avser modernisering 13 hissar inom AB Eidar i Trollhättan.
Renovering av lägenheter/ombyggnad till LSS-boende i Trollhättan
Objektet avser renovering av befintliga lägenheter, byte syll i ytterväggar samt nya ytskikt.
Fönsterbyte mm på flerbostadshus i Trollhättan
Avser fönsterbyte, skärmtak, fasadarbeten samt upprustning av utemiljö vid flerbostadshus.
Byte av elcentraler mm i fastighet i Trollhättan
Objektet avser utbyte av serviscentraler, stigarledningar etc. inom fastigheten Najaden 11. Fastigheten inrymmer båda bostäder och affärslokaler och är belägen på Storgatan 27, 29 och Spannmålsgatan 8 i Trollhättans kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring samt inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Avser tilläggsisolering av fasad samt byte av fönster och balkonger.
Byte av FTX-aggregat i flerbostadshus i Sjuntorp
Objektet avser byte av 23 st FTX-aggregat belägna i lägenheter inom område 017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: