Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Trollhättan

Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 200-250 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper. Byggstart tidigast sommar 2018.

Nybyggnad av bostäder och förskola i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 140 lägenheter i 7 flerbostadshus, 10 lägenheter i radhus och eventuellt en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källaren.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källare.

Nybyggnad av bostadsrätter i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter i flerbostadshus 8 2-4 våningar med bostadsrätt.

Nybyggnad av bostadsrätter i Trollhättan, etapp 4-5
Nybyggnad av ca 35-40 lägenheter i flerbostadshus. Har tidigare ingått i objektnummer 873161.

Nybyggnad av radhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter radhus med bostadsrätt, förråd, miljöhus, teknikhus, pergola.

Nybyggnad av äldreboende i Trollhättan

Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av 8 parhus.

Nybyggnad av bostadsmoduler i Trollhättan
Projektet avser upphandling av 6 bostadsmoduler med tillhörande markarbeten som ska svara för AB Eidars tillfälliga lägenhetsbehov.

Invändigt underhåll och ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser totalrenovering av 11 lägenheter i Kv Herkules, ombyggnad av vinden till 5 lägenheter, rivning av ett mindre förråd samt nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av radhus i Upphärad, Trollhättan
Avser nybyggnad av bostäder inom fastighet kv Fönsterlisten i Upphärad beläget i Trollhättans kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av två flerbostadshus, förråd samt anläggande av parkeringsplatser.

Fasadarbeten på flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av fönster, ombyggnad av balkonger, tilläggsisolering och ny putsfasad på flerbostadshus.

Ombyggnad till studentboende i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 27 studentlägenheter samt tillbyggnad av cykelgarage.

Byte av fönster på flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus.

Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Trollhättan
Objektet avser ombyggnad av ventilation inom kv Elefanten 6, hus T.

Installation av solceller i Trollhättan
Soleanläggningar ska installeras på tak, delar av, på fyra fastigheter i Kv. Björnbäret.

Hissrenoveringar för AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag
Projektet avser modernisering 13 hissar inom AB Eidar i Trollhättan.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Objektet omfattar omläggning av tätskikt på tak, montage av ny taksäkerhet och ny takavvattning, byte av fönster- och fönsterdörrar samt byte av 76 st radiatorer. Renovering av balkonger och entrepartier på Kv. Lantsågen 1, Trollhättan.

Renovering av lägenheter/ombyggnad till LSS-boende i Trollhättan
Objektet avser renovering av befintliga lägenheter, byte syll i ytterväggar samt nya ytskikt.

Fönsterbyte mm på flerbostadshus i Trollhättan
Avser fönsterbyte, skärmtak, fasadarbeten samt upprustning av utemiljö vid flerbostadshus.

Byte av elcentraler mm i fastighet i Trollhättan
Objektet avser utbyte av serviscentraler, stigarledningar etc. inom fastigheten Najaden 11. Fastigheten inrymmer båda bostäder och affärslokaler och är belägen på Storgatan 27, 29 och Spannmålsgatan 8 i Trollhättans kommun.

Byte av FTX-aggregat i flerbostadshus i Sjuntorp
Objektet avser byte av 23 st FTX-aggregat belägna i lägenheter inom område 017.

Ombyggnad av lägenhet i Trollhättan
Avser inredande av ytterligare bostad (en lägenhet blir två lägenheter).

Rivning av enbostadshus i Trollhättan
Anmälan för rivning av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Avser tilläggsisolering av fasad samt byte av fönster och balkonger.

Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport / förråd.

Ombyggnad av vind i Trollhättan
Tillbyggnad av två mindre vindslägenheter på 30kvm .

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: