Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Tjörn

Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 50-tal lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Höviksnäs, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 2 våningar + vind.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kållekärr på Tjörn, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus (BOA 944 kvm). Lägenheterna kan med fördel levereras som moduler.

Nybyggnad av LSS boende i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS boende samt verksamhetslokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus.

Fasadbyte samt ommålning av fasader på flerbostadshus och gruppbostäder, Skärhamn
Avser fasadbyte, ommålning av bostadshus samt gruppbostäder på Båsenvägen 1- 43 och Råvigevägen 2-20. Byggstart oviss.

Nybyggnad av grupphus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av 5 enbostadshus. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 4 styckebyggda villor. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av grupphus i Skärhamn
Nybyggnad av enbostadshus på Nordvik 1:288,1:287,1:290,1:291. Avser 4 st enbostadshus på 80 kvm st. 1 hus på 1 våning och 3 st på 3 våningar.

Fasadrenovering på äldreboende i Rönnäng

Ommålning av fasader på gruppboende i Toftenäs

Målning av fasader på flerbostadshus i Höviksnäs
Avser ommålning av fasader på Övergårdsvägen 27-137, Höviksnäs på Tjörn. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Ombyggnad av flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Flerbostadshus nybyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skärhamn
Solceller.

Nybyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus nybyggnad.

Tillbyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Enbostadshus om och tillbyggnad.

Utvändig renovering av flerbostadshus i Skärhamn
Projektet avser byte av fönster och dörrar samt målning av fasad på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: