Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Tanum

Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 2064 kvm). Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av seniorbostad i Grebbestad
Markförhandlingar pågår. Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för två flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av seniorvillor i Tanum
Söker tomt i Tanum samt kringliggande kommuner.
Ombyggnad av värmeanläggning i bostadsområde i Fjällbacka
Projektet avser ombyggnad av värmeanläggning i bostadsområde.
Installation av boendesprinkler i äldreboende i Bullaren
Projektet avser installation av boendesprinkler i 24 lägenheter och övriga utrymmen.
Tillbyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov fasadändring på fritidshus tomt 52.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, gästhus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad på fritidshus, befintlig byggnad rives.
Nybyggnad av stugby i Fjällbacka
Ansökan om bygglov nybyggnad av 4 fritidshus Hamburgsund 3:249,3:250,3:251,3:256. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av 2 fritidshus, förråd och plank Hamburgsund 3:259,3:248.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av fritidshus och förråd, tomt 61.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av fritidshus och förråd, tomt 66.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: