Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Svenljunga

Nybyggnad av flerbostadshus i Svenljunga
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Hantverkstjänster 2016 inom Svenljunga kommun
Anbud infordras på hantverkstjänster gällande VVS. Bygg. Ventilation & plåt. Elektriker. Måleri. Golv. Maskinförare med maskin. Ramavtalsarbeten utförs som utförandeentreprenader. Kontraktstiden är två år efter avtalets tecknande, med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet ytterligare med 12 + 12 månader. Kostnad/värde är uppskattat.

Nybyggnad av radhus på Torstorp, Svenljunga
Planer för byggnation av två radhuslänger med 8 lägenheter i varje med uteplats.

Nybyggnad av LSS-boende i Svenljunga
Avser nybyggnad av LSS-boende.

Ombyggnad av parhus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad i tvåbostadshus på fastigheten hallingsnäs 1:44.

Ombyggnad av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för ombyggnation av enbostadshus och fasadändring på fastigheten svenljunga 4:139.

Tillbyggnad av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för tillbyggnation av enbostadshus på fastigheten svenljunga 4:139.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om rivningslov för 2 stycken villor med tillhörande sidobyggnader på fastigheten svenljunga 5:30.

Nybyggnad av flerbostadshus i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov ( t.o.m. 2021-06-30 ) för nybyggnation av bostadsbaracker på fastigheten svenljunga 5:481.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Svenljunga
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från danslokal till anläggningsboende på fastigheten lida 6:1.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan av rivning av förfallet ödehus på fastigheten bredgården 16:1.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan av rivning av huvudbyggnad utanför planlagt område på fastigheten brännabo 1:2.

Ombyggnad av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan av åtgärd på huvudbyggnad - inreda ytterligare bostad - på fastigheten hallingsnäs 1:44.

Rivning av enbostadshus i Svenljunga
Anmälan rivning av enbostadshus efter brand på fastigheten lalarp 2:4.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för fasadändring av enbostadshus på fastigheten torstorp 1:164.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för inglasning av balkong/altan på flerbostadshus på fastigheten svenljunga 5:494.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: