Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Stenungsund

Nybyggnad av bostäder i Stora Höga Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt och 14 villor med 1 och 2 våningar. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av tre punkthus med 77 lägenheter i bostadsrätt. Grunden blir sprängning och platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i ett lamellhus med hyresrätt. Grunden bli platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 8 platser
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser modernisering av 7 hissar i flerbostadshus på Hasselbackevägen 4,12,20,28,36, Hällebäcksvägen 74 och Fregatten 2 i Stenungsund.
Ombyggnad av gäststuga i Stenungsund
Bygglov för om- och tillbyggnad av gårdshus.
Rivning av enbostadshus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av ett enbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Ändrad användning av hotell till HVB-verksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: