Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Stenungsund

Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 120 lägenheter med bostadsrätt med underliggande garage.
Nybyggnad av bostäder i Stora Höga Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt och 14 villor med 1 och 2 våningar. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av tre punkthus med 77 lägenheter i bostadsrätt. Grunden blir sprängning och platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 90 lägenheter med hyresrätt med underliggande garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Jörlanda, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Jörlanda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och ca 20 småhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i ett lamellhus med hyresrätt. Grunden bli platta på mark.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av sju enbostadshus och carport.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser modernisering av 7 hissar i flerbostadshus på Hasselbackevägen 4,12,20,28,36, Hällebäcksvägen 74 och Fregatten 2 i Stenungsund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Anmälan för installation av hiss i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för installation av solceller på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus.
Ombyggnad i flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser ändring av soprum och tvättstuga i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: