Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Skövde

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. .

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder BoKlok i Skövde
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter och radhus med 15 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Tidiga planer. Avser nybyggnad av ca 40 bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Ca 20 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Huset får även balkonger och uteplatser.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Projektet avser nybyggnad bostadsrätter i form av 24 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i kedjehus.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av 13 stycken radhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Projektet nybyggnad av 10 lägenheter i radhus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser 5 nya lägenheter och renovering av 15 lägenheter och i viss omfattning butikslokaler. Stambyten, ventilationsåtgärder och köksbyten.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Planer i tidigt skede. Kommunen äger marken. Planer finns för flyttning av Idrottshallen på Södermalm IP till Lillegården och på så vis öppna upp för möjligheten till nybyggnad av bostäder där. Uppskattad byggstart.

Utbyte av hissar i flerbostadshus i Skövde
Objektet består av byte av 8 st. hissar i ett hyreshus inom kv. Regementet 1. En hiss ska bytas 2017, tre st 2018 och fyra st 2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad affärshus till bostäder i Skövde
Projektet avser ombyggnad av tingshuset till lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte.

Relining av rör i servicehus i Skövde
Avser relining och byte av spillvattenledningar i Servicehuset Bagaren. Delas upp i två etapper: Etapp 1 ska utföras under 2017 och etapp 2 under 2018.

Tillbyggnad av altan/uterum i Skövde
Avser tillbyggnad av radhus - altan/uterum.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser byte av installation av ventilation i flerbostadshus i Skövde.

Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Anmälan för ändrad användning av förrådsutrymme till lägenhet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av ventilation - byte av köksfläktar i lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - spaljéer och belysning.

Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus- inredning av ytterligare lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Bygglov för ändrad användning av kvartershus - övernattningsrum i gemensamhetslokal.

Byte av fönster på byggnad 12, Skövde garnison
Objektet avser byte av befintliga fönster mot nya utåtgående spröjsade träfönster totalt 29 st samt fyra stycken takfönster i byggnad 12.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: