Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Skövde

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. .
Nybyggnad av studentbostäder i Boulogner, Skövde
Projektet avser nybyggnad av punkthus med ca 132 studentlägenheter i en huskropp med 10 till 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus Skövde
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter och en lokal, samt rivning av ett affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Detaljplaneändring krävs. Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 30 lägenheter, 8-12 våningar högt.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Projektet avser nybyggnad bostadsrätter i form av 24 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av seniorvillor i Stenstorp
Söker tomt i Stenstorp samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Projektet avser nybyggnad 9 stycken enbostadshus med carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus - ombyggnad av lokal till 9 st lägenheter.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Skövde
Avser nybyggnad av 12 st radhus.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Skövde
Objektet består av byte av 8 st. hissar i ett hyreshus inom kv. Regementet 1. En hiss ska bytas 2017, tre st 2018 och fyra st 2019.
Ombyggnad av gruppbostad i Skövde
Avser ombyggnad av arbetsplatser för brukare med särskilda behov. Befintliga lokaler kommer att byggas om för enklare köksverksamhet, tvätthantering, korgtvätt samt snickeri.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Skövde
Detaljplanearbete pågår, väntas bli antagen till hösten. Avser nybyggnad av 5 st radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser radonåtgärder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ombyggnad av 1 lägenhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Nybyggnad av två enbostadshus och carport.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Utvändig ändring av flerbostadshus nytt entréparti, uppförande av markiser och skylt.
Byte av låssystem i flerbostadshus i Skövde
Avser låssystem byte i 404 st lägenheter.
Byte av fönster på byggnad 12, Skövde garnison
Objektet avser byte av befintliga fönster mot nya utåtgående spröjsade träfönster totalt 29 st samt fyra stycken takfönster i byggnad 12.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: