Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Skövde

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 150-180 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. Byggstart våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av studentbostäder Skövde
Projektet avser nybyggnad av punkthus med 82 studentlägenheter.

Nybyggnad av bostäder BoKlok i Skövde
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter och radhus med 15 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser 21 villor med 2 våningar.- Avser fastigheterna Gräsklipparen 1–9, Kvasten 1–4 och Krattan 1–9 i Trädgårdsstaden.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Projektet avser nybyggnad av radhus med ca 20 lägenheter. Byggstart tidigast slutet 2016.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Projektet avser nybyggnad bostadsrätter i form av 24 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Ca 20 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Huset får även balkonger och uteplatser.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i kedjehus.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av 13 stycken radhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Projektet nybyggnad av 10 lägenheter i radhus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser 5 nya lägenheter och renovering av 15 lägenheter och i viss omfattning butikslokaler. Stambyten, ventilationsåtgärder och köksbyten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta totalentreprenör för information om projektet.

Ombyggnad affärshus till bostäder i Skövde
Projektet avser ombyggnad av tingshuset till lägenheter.

Ombyggnad av äldreboende i Skövde
Avser en verksamhetsanpassning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte.

Relining i flerbostadshus, Skövde.
Relining kommer att bekostas av respektive lägenhets ägare. Omfattning oklar.

Tillbyggnad av altan/uterum i Skövde
Avser tillbyggnad av radhus - altan/uterum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser byte av installation av ventilation i flerbostadshus i Skövde.

Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Anmälan för ändrad användning av förrådsutrymme till lägenhet.

Tillbyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus- inredning av ytterligare lägenhet.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för uppsättning av solcellspaneler.

Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: