Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. .
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus med 2-4 våningar. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av äldreboende i Skövde
Avser tillbyggnad och dockning till befintlig byggnad med 2 huskroppar inrymmande 50 respektive 30 lägenheter med tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av seniorbostäder i Skövde
Avser nybyggnad av ca 50 seniorlägenheter i två huskroppar med upp till 8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus Skövde
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter samt en lokal i bottenplan. Avser även rivning av ett affärshus som startar i februari.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Detaljplaneändring krävs. Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 30 lägenheter, 8-12 våningar högt.
Nybyggnad av seniorvillor i Stenstorp
Söker tomt i Stenstorp samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Projektet avser nybyggnad 9 stycken enbostadshus med carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Skövde
Avser nybyggnad av 12 st radhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.
Ombyggnad av gruppbostad i Skövde
Avser ombyggnad av arbetsplatser för brukare med särskilda behov. Befintliga lokaler kommer att byggas om för enklare köksverksamhet, tvätthantering, korgtvätt samt snickeri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser fönsterbyte i ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Skövde
Detaljplanearbete pågår, väntas bli antagen till hösten. Avser nybyggnad av 5 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Skövde
Avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser radonåtgärder.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Ändrad användning av flerbostadshus, kontor till lägenheter.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skövde
Tillbyggnad av enbostadshus, utbyggnad och tillbyggnad samt garage. Attefall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Skövde
Utvändig ändring av enbostadshus, solpaneler på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Utvändig ändring av flerbostadshus nytt entréparti, uppförande av markiser och skylt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Utvändig ändring av flerbostadshus, solceller.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Nybyggnad av två enbostadshus och carport.
Nya datauttag i flerbostadshus i Skövde
Avser utbyggnad av datauttag (RJ45) i delar av Skövdebostäders fastighetsbestånd. Ca 3400 lägenheter berörs.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: