Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Skövde

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. .
Nybyggnad av ungdomslägenheter i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 150 ungdomslägenheter i 3 lamellhus samt tillhörande komplementbyggnader (BOA 7063 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av studentbostäder i Boulogner, Skövde
Projektet avser nybyggnad av punkthus med ca 108 studentlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus Sköve
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter och en lokal, samt rivning av ett affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Ca 20 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av seniorvillor i Skövde
Söker tomt i Skövde samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av seniorvillor i Stenstorp
Söker tomt i Stenstorp samt kringliggande kommuner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus - ombyggnad av lokal till 9 st lägenheter.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Skövde
Objektet består av byte av 8 st. hissar i ett hyreshus inom kv. Regementet 1. En hiss ska bytas 2017, tre st 2018 och fyra st 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Skövde
Avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Skövde
Avser ombyggnad av arbetsplatser för brukare med särskilda behov. Befintliga lokaler kommer att byggas om för enklare köksverksamhet, tvätthantering, korgtvätt samt snickeri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser radonåtgärder.
Tillbyggnad av altan/uterum i Skövde
Avser tillbyggnad av radhus - altan/uterum samt fasadrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ombyggnad av 1 lägenhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - byte av fönster och takpannor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus - gårdshus till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - altandörr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus - balkong, uterum samt takbyte. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för installation av ny hiss i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för utvändig ändring av flerbostadshus - insättning av ny entrédörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändrad användning av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Byte av låssystem i flerbostadshus i Skövde
Avser låssystem byte i 404 st lägenheter.
Byte av fönster på byggnad 12, Skövde garnison
Objektet avser byte av befintliga fönster mot nya utåtgående spröjsade träfönster totalt 29 st samt fyra stycken takfönster i byggnad 12.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: