Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Orust

Nyb av småhus, rad/kedjehus och flerbostadshus i Henån
Projektet avser nybyggnad av 45-50 småhus, ca 10 bostadsrätter i rad/kedjehus, 10-12 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av 14 friliggande småhus och 17 par- och radhuslägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Henån, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 13 fristående hus.
Om- och tillbyggnad av sjukhem på Orust
Projektet avser ombyggnad av tandläkarmottagning (ca 325 kvm( och tillbyggnad (ca 325 kvm) till äldreboende/särskilt boende. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Ellös
Projektet avser ändrad användning från kontor till gruppboende (LSS) samt ombyggnad av yttertak och ny ventilationsanläggning. Uppskattad kostnad.
Takomläggning på flerbostadshus på Orust
Projektet avser omläggning av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av värme i äldreboende på Orust
Projektet avser konvertering av värme från oljepanna till bergvärme ii äldreboende.
Nybyggnad av enbostadshus i Ellös
Nybyggnad av enbostadshus och gäststuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: