Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Munkedal

Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och bensinstation i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus, restaurang och bensinstation på Saltkällan 1:3 och del av Saltkällan Säteri 1:2.

Nybyggnad av seniorvillor i Munkedal
Avser nybyggnad av seniorvillor. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hällevadsholm
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av fritidshus i Munkedal
Bygglov för nybyggnad av fritidshus (hus 15) bta 155,25m².

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkedal
Bygglov för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Leverantör för etablering mm av bredbandsnät i Munkedal
Upphandling av leverantör för etablering och tillhandahållande av bredbandsnät. Upphandling omfattar förverkligandet och tillhandahållandet av ett stomnät, ett s.k. backhaul-nät (dvs. nät från annat nät fram till avlämningspunkten) till Tungenäset bestående av 24 styck optisk fiber som kan särskiljas som stomnät. Under vissa förutsättningar kan allmän finansiering av bredbandsutbyggnad bli aktuell i form av regionalt och kommunal stöd. Vid etableringen av fibersträckorna skall i möjligaste mån även eventuell befintlig kanalisation och befintliga närliggande nätstrukturer utnyttjas varigenom kostnaden, och därmed behovet av offentligt stöd, för etableringen reduceras.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: