Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Mölndal

Nybyggnad av flerbostadshus i Forsåker, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 300-400 lägenheter i flerbostadshus som kommer att indelas i etapper. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Detaljplanearbete pågår. Planerat projekt efter etapp 1.

Nybyggnad av bostäder vid Lackarebäcksmotet i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i smarta modulbostäder. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i två hus och soutterängvåning i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 52 bostadsrätter i parhus/radhus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Arbetet med gator och va-ledningar påbörjas under hösten 2017.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av fönster och fasad samt renovering av balkonger på flerbostadshud med 3-4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex). Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar som kommer att påbörjas under vintern 2016/2017.

Nybyggnad av BoKlok lägenheter i Stretered, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i fyra huslängor. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 10 stycken 2-plans hus och 10 stycken sluttningshus.

Ombyggnad av kontor till boende i Mölndal
Avser ombyggnad av Byggnad 9 på 1630 kvm och Byggnad 4 på 1400 kvm. Rivning av väggar, undertak och ytskikt, anpassning/ombyggnad av installationer, nya väggar, dörrar, nya våtenheter, undertak och ytskikt.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av nytt ventilations aggregat på vinden, nya tilluftskanaler monteras på fasaden som sen tilläggsisoleras och får ny puts fasad, byte av fönster samt inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhetslokal och nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Grunden blir pålning och platta på mark. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016.

Påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 10-15 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 3 lägenheter i radhus. Uppskattad byggstat.

Yttre underhåll - målning på flerbostadshus i Lindome
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Kyrkängsvägen 100 – 208, inkl garage, komplementsbyggnader o dyl i Lindome. Option 2018: Viktors väg 1 – 97.

Yttre underhåll av tak mm på bostadshus i Balltorp
Objektet består av yttre underhåll tak o dyl, Pepparedsängen 9 – 23 samt yttre underhåll tak, fasader o dyl på 4 st tvättstugebyggnader.

Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Kållered

Utvändig renovering av flerbostadshus i Lindome
Projektet avser yttre underhåll av fasader vid balkonger/uteplatser samt byte av fönster/fönsterdörrar på balkonger/uteplatser på flerbostadshus.

Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus, garage, förråds och miljöbyggnader. Uppskattad kostnad.

Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal ändras till skrädderi och en lägenhet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av 6 lägenheter.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Generellt bygglov sökt för inglasning av balkonger på flerbostadshus på Gångarten 1, Jordbländaren 1. Varje bostadsrättshavare inglasar sin egen balkong. Uppskattad byggstat och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Anisen 3.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad samt ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, installation av ventilation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, fasad.

Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändrad användning av föreningslokal till bostadsrätt.

Rivning av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av enbostadshus med källare samt uthus. Uppskattad rivningsstart och kostnad.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2020-03-31, tillfälligt boende.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndals stad
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation godänt brf kvarbyterrassen trapphus c.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation smörregatan 1-5.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation Våmmedal 3:123,3:121,3:18.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation.

Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.

Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Rivning av flerbostadshus Nejonögat 4,5,6. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet.

Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av flerbostadshus. Rivningsstart tidigast våren 2017.

Yttre underhåll - målning på bostadshus i Lindome
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl, Drottninghögsvägen 8 inkl garage, komplementsbyggnad o dyl.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: