Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Mölndal

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter i fyra punkthus med 7-9 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostadshotell. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder vid Lackarebäcksmotet i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i smarta modulbostäder. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i två hus och soutterängvåning i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i två lamellhus med 4-9 våningar. Pålningsarbetet påbörjas i april 2016.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 52 bostadsrätter i parhus/radhus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Arbetet med gator och va-ledningar påbörjas under sommaren 2017.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av fönster och fasad samt renovering av balkonger på flerbostadshud med 3-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex). Markarbetet startar i juni 2017.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar som kommer att påbörjas under vintern 2016/2017.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 10 stycken 2-plans hus och 10 stycken sluttningshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser 1 flerbostadshus upp till 5 våningar och en närbutik samt en förrådsbyggnad i två plan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor till boende i Mölndal
Avser ombyggnad av Byggnad 9 på 1630 kvm och Byggnad 4 på 1400 kvm. Rivning av väggar, undertak och ytskikt, anpassning/ombyggnad av installationer, nya väggar, dörrar, nya våtenheter, undertak och ytskikt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av nytt ventilations aggregat på vinden, nya tilluftskanaler monteras på fasaden som sen tilläggsisoleras och får ny puts fasad, byte av fönster samt inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhetslokal och nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Grunden blir pålning och platta på mark. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016.
Påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 10-15 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 3 lägenheter i radhus. Uppskattad byggstat.
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Mölndal
Projektet innefattar byte av samtliga ventilationsaggregat med tillhörande schakt samt kompletteringar av elmatningar. För den nya anläggningen placeras nya aggregat i källarplan, aggregaten utförs med vätskekopplad värmeåtervinning. Varje nytt aggregat ersätter 2 resp. 3 befintliga aggregat.
Yttre underhåll - målning på flerbostadshus i Lindome
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Kyrkängsvägen 100 – 208, inkl garage, komplementsbyggnader o dyl i Lindome. Option 2018: Viktors väg 1 – 97.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Kållered
Projektet avser ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.
Yttre underhåll av tak mm på bostadshus i Balltorp
Objektet består av yttre underhåll tak o dyl, Pepparedsängen 9 – 23 samt yttre underhåll tak, fasader o dyl på 4 st tvättstugebyggnader.
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Lindome
I Block A byts befintligt luftbehandlingsaggregat ut mot ett nytt FTX Aggregat med motströmsvärmeväxlare och elbatteri. Nytt aggregat placeras i nytt fläktrum, på balkong på bottenvåning. Byggnadsarbeten ingår i entreprenaden.
Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus, garage, förråds och miljöbyggnader. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal ändras till skrädderi och en lägenhet.
Renovering av balkonger mm på äldreboende i Mölndal
Entreprenaden omfattas av renovering av 24 st balkonger på Lackarebäcks äldreboende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Generellt bygglov sökt för inglasning av balkonger på flerbostadshus på Gångarten 1, Jordbländaren 1. Varje bostadsrättshavare inglasar sin egen balkong. Uppskattad byggstat och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Anisen 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, 7 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, 8 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, 9 våningsplan.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation Våmmedal 3:123,3:121,3:18.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Avser ombyggnad av kontorslokal till en lägenhet om 35-40 kvm.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus, bodar, växthus samt förrådsbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2020-03-31, tillfälligt boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, modulbostäder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillkommande bostad i befintligt enbostadshus (attefall) Laxen 7,13.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändrad användning av föreningslokal till bostadsrätt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, ventilationssystem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Rivning av flerbostadshus Nejonögat 4,5,6. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av flerbostadshus. Rivningsstart tidigast våren 2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nya entrépartier samt dörrar på flerbostadshus.
Yttre underhåll - målning på bostadshus i Lindome
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl, Drottninghögsvägen 8 inkl garage, komplementsbyggnad o dyl.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: