Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Mölndal

Rivning av lager och kontor, nybggnad av flerbostadshus mm i Mölndal
Projektet avser rivning av befintliga kontor och lager och nybyggnad av ca 1000 lägenheter med bostadsrätt och hyresrätt i flerbostadshus, parkeringsanläggning mm. Projektet kommer att byggas i flera etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 145 lägenheter, bostadsrättslägenheter, seniorlägenheter och ungdomslägenheter (så kallade Steg Ett lägenheter) i flerbostadshus med 8 våningar som byggs på parkeringsdäck.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter i fyra punkthus med 7-9 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal, etapp 1A
Projektet avser nybyggnad av 76 enbostadshus. Grunden blir platta på mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostadshotell. Byggstart oviss.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter. Byggstart tidigast 2017/2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i två hus och soutterängvåning i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 52 bostadsrätter i parhus/radhus samt nybyggnad av gator och va-ledningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av fönster och fasad på flerbostadshud med 3-4 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar som kommer att påbörjas under vintern 2016/2017.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 10 stycken 2-plans hus och 10 stycken sluttningshus.

Nybyggnad av LSS-boende och flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende och 20 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.

Påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 10-15 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhetslokal och nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Grunden blir pålning och platta på mark. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av kontor till 8 lägenheter. Rivningsarbetet påbörjades i december 2016. Bygg-, vs-, måling- och golv-arbetena upphandlas per timme.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 4-6 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.

Ombyggnad av kontor till boende i Mölndal
Avser ombyggnad av Byggnad 9 på 1630 kvm och Byggnad 4 på 1400 kvm. Rivning av väggar, undertak och ytskikt, anpassning/ombyggnad av installationer, nya väggar, dörrar, nya våtenheter, undertak och ytskikt. Uppskattad kostnad.

Yttre underhåll - målning på flerbostadshus i Lindome
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Kyrkängsvägen 100 – 208, inkl garage, komplementsbyggnader o dyl i Lindome. Option 2018: Viktors väg 1 – 97.

Yttre underhåll av tak mm på bostadshus i Balltorp
Objektet består av yttre underhåll tak o dyl, Pepparedsängen 9 – 23 samt yttre underhåll tak, fasader o dyl på 4 st tvättstugebyggnader.

Utvändig renovering av flerbostadshus i Lindome
Projektet avser yttre underhåll av fasader vid balkonger/uteplatser samt byte av fönster/fönsterdörrar på balkonger/uteplatser på flerbostadshus.

Byte av lägenhetsaggregat i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av lägenhetsaggregat (kryddhylleaggregat) i tre olika fastigheter, totalt 115 aggregat, hus 1-3 på Lejonslättsgatan och Håsten område B. Uppskattad kostnad.

Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus, garage, förråds och miljöbyggnader. Uppskattad kostnad.

Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal ändras till skrädderi och en lägenhet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av 6 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus (brf mariedahl) 116 lgh.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus, balkonger.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad samt ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, installation av ventilation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, fasad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkong.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Mölndal
Tidsbegränsat lov för tillfälligt boende.

Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndals stad
Tillbyggnad av enbostadshus, altan.

Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av enbostadshus, platt tak byts till sadeltak m.m.

Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av enbostadshus med källare samt uthus. Uppskattad rivningsstart och kostnad.

Nybyggnad av parhus i Mölndal
Nybyggnad av tvåbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndals stad
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation godänt brf kvarbyterrassen trapphus c.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation smörregatan 1-5.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet.

Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av flerbostadshus. Rivningsstart tidigast våren 2017.

Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Rivning av flerbostadshus Nejonögat 4,5,6. Uppskattad byggstart och kostnad.

Yttre underhåll - målning på bostadshus i Lindome
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl, Drottninghögsvägen 8 inkl garage, komplementsbyggnad o dyl.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: