Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Mölndal

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 230 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder vid Lackarebäcksmotet i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i smarta modulbostäder. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i två hus och soutterängvåning i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 60 enbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019. Har tidigare ingått i objektnummer 929242.

Nybyggnad av radhus mm i Heljered, planetapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 67 parhus/radhus med bostadsrätter och 22-23 friliggande villor med äganderätter. Byggstart 2018/2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av fönster och fasad samt renovering av balkonger på flerbostadshud med 3-4 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter med butiker i gatuplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 2 punkthus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex). Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar som kommer att påbörjas under vintern 2016/2017.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 10 stycken 2-plans hus och 10 stycken sluttningshus.

Ombyggnad av kontor till boende i Mölndal
Avser ombyggnad av Byggnad 9 på 1630 kvm och Byggnad 4 på 1400 kvm. Rivning av väggar, undertak och ytskikt, anpassning/ombyggnad av installationer, nya väggar, dörrar, nya våtenheter, undertak och ytskikt.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av nytt ventilations aggregat på vinden, nya tilluftskanaler monteras på fasaden som sen tilläggsisoleras och får ny puts fasad, byte av fönster samt inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.

Påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 10-15 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhetsutrymmen och personallokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 3 lägenheter i radhus. Uppskattad byggstat.

Yttre underhåll - målning på flerbostadshus i Lindome
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Kyrkängsvägen 100 – 208, inkl garage, komplementsbyggnader o dyl i Lindome. Option 2018: Viktors väg 1 – 97.

Yttre underhåll av tak mm på bostadshus i Balltorp
Objektet består av yttre underhåll tak o dyl, Pepparedsängen 9 – 23 samt yttre underhåll tak, fasader o dyl på 4 st tvättstugebyggnader.

Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Kållered
Projektet avser ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.

Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus, garage, förråds och miljöbyggnader. Uppskattad kostnad.

Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal ändras till skrädderi och en lägenhet.

Renovering av balkonger mm på äldreboende i Mölndal
Entreprenaden omfattas av renovering av 24 st balkonger på Lackarebäcks äldreboende.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Generellt bygglov sökt för inglasning av balkonger på flerbostadshus på Gångarten 1, Jordbländaren 1. Varje bostadsrättshavare inglasar sin egen balkong. Uppskattad byggstat och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Anisen 3.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, installation av ventilation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, fasad.

Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2020-03-31, tillfälligt boende.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, modulbostäder.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.

Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Ändrad användning av föreningslokal till bostadsrätt.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation Våmmedal 3:123,3:121,3:18.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Avser ombyggnad av kontorslokal till en lägenhet om 35-40 kvm.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nya entrépartier samt dörrar på flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet.

Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av flerbostadshus. Rivningsstart tidigast våren 2017.

Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Rivning av flerbostadshus Nejonögat 4,5,6. Uppskattad byggstart och kostnad.

Yttre underhåll - målning på bostadshus i Lindome
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl, Drottninghögsvägen 8 inkl garage, komplementsbyggnad o dyl.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: