Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Lilla Edet

Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter.

Nybyggnad av LSS-boende i Lilla Edet
Avser nybyggnad av LSS-boende.

Nybyggnad av radhus och parhus i Lödöse
Projektet avser nybyggnad av parhus.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Lilla Edet
Avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad samt utvändigt sophus ingår. Objektet avser även diverse markarbete som asfalt, gräsytor, stängsel, yttre VA och belysning.

Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Förhandsbesked: enfamiljsbostad.

Tillbyggnad av fritidshus i Lilla Edet
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: