Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Lerum

Nybyggnad av bostäder i Lilla Bråta
Projektet avser iordningställande av tomter och nybyggnad av 38 villor och 28 bostadsrätter i radhus. Byggstart början 2018.

Nybyggnad av bostäder i Aspen
Projektet avser nybyggnad av ca 550-600 lägenheter i blandad bebyggelse.

Nybyggnad av flerbostadshus, Floda Centrum i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Hallsås
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter i radhus. Markarbetet påbörjas i mars 2017.

Nybyggnad av enbostadshus på Hallsås, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus med suterräng och loft.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.

Yttre underhåll av fasader och tak mm på flerbostadshus i Gråbo
Objektet består av yttre underhåll av fasader, tak o dyl på Lundbyvägen och Hjällsnäsvägen i Gråbo.

Yttre underhåll på flerbostadshus i Floda
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl, Mårdvägen 1-37 i Floda.

Yttre underhåll av fasad och tak mm på flerbostadshus i Gråbo
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Segerstadsvägen 2, 3, 4, 8, 9 i Gråbo.

Yttre underhåll av tak och fasad på flerbostadshus i Stenkullen
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl vid Hällebergsvägen 16–22 och 32–38 i Stenkullen.

Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader, o d vid Bentzels väg 4, 8, 12, 14 i Lerum.

Nybyggnad av grupphus i Lerum
Planer finns för nybyggnation av tre enbostadshus.

Fasadmålning på bostadshus i Lerum
Projektet avser målning av fasad på flerbostadshus.

Yttre underhåll - målning på flerbostadshus mm i Tollered
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl, Volrath Bergs väg 15, 17, 20 inkl förråd, komplementsbyggnader o dyl.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av flerbostadshus och garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus Drängsered 1:284,1:285.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
nybyggnad av ett enbostadshus med komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Lerum
Tillbyggnad enbostadshus, utbyggnad balkong Hallegården 1:366, 1:367, 1:372,1:373, 1:374.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Lerum
Ändrad användning från bartenterskola till hvb verksamhet.

Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader o dyl, Hallegårdsgränden 1, 3, 5, 7 samt Hallegårdstäppan 1–8 inkl förrådsbyggnader.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: