Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus ca 250 bostäder. Planer finns för att bygga 50 bostäder per år i 5 år. Kommer att delas upp i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Lilla Bråta
Projektet avser iordningställande av tomter och nybyggnad av 38 villor och 28 bostadsrätter i radhus. Byggstart början 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av ca 25-35 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av modulbostäder i Lerum
Avser köp av 30 modulbostäder för permanent boende, i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, till en fullt färdig och fungerande produkt.
Nybyggnad av bostäder i Gråbo
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av seniorvillor i Lerum
Söker tomt i Lerum samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av kedjehus i Lerum
Avser nybyggnad av kedjehus. Uppförs som äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 12 lägenheter i två våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser ändrad användning från kontor till 4 lägenheter.
Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader, o d vid Bentzels väg 2, 6, 10, 16, 18, 20, 22, 26, 30 och 34 i Lerum. Omfattar även vidhängande förråd samt förrådsbyggnader och tvättstuga/återvinningsbyggnad. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader, o d vid Bentzels väg 24, 28, 32, 36, 40, 44, 46, 48, 50, 52 i Lerum. Omfattar även vidhängande förråd samt förrådsbyggnader och tvättstuga/återvinningsbyggnad. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser ändrad användning från kontor till flerbostadshus. Omfattning oklar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnad av 7 enbostadshus Götebo 1:23,1:24,1:25,1:26,1:27,1:28,1:29.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av två enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: