Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Lerum

Nybyggnad av flerbostadshus, Floda Centrum i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Tollered, Lerum
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av modulbostäder i Lerum
Avser köp av 30 modulbostäder för permanent boende, i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, till en fullt färdig och fungerande produkt.
Nybyggnad av bostäder i Gråbo
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avvaktar svar från byggnadsnämnden. Planer finns för nybyggnad av 3 st villor.
Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader, o d vid Bentzels väg 4, 8, 12, 14 i Lerum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser installation av bergvärmesysytem, Hällebergsvägen 20 och 34 Lerum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av flerbostadshus och garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Lerum
Ändrad användning från lokal till bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lerum
Tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lerum
Fasadändring, flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: