Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kungälv

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 103 lägenheter med bostadsrätt och 88 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 4-7 våningar. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus, radhus, parhus och fristående villor. Projektet kommer att indelas i etapper. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 130-150 lägenheter med 4-5 våningar + delvis upp till två takvåning samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 137 lägenheter i 3 hus med 4-5 våningar + takvåning samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i flerbostadshus. Boarea 1907 kvm. Lokalarea: 64 kvm + 25 kvm entresol.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning. Byggstart tidigast september 2017.
Ombyggnad till äldreboende i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av fd vårdcentral till 12 lägenheter för äldreboende, renovering av befintlig träffpunkt,administration samt ny passage mellan två avdelningar och byte av vent aggregat.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter med butik, pizzeria och bibliotek i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i kedjehus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 12 små lägenheter i flerbostadshus (500-600 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av fyra flerbostadshus och ett soprum/förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tvätt och måleriarbeten av flerbostadshus i Kungälv
Alla ytor samt tak skall rengöras innan målning på alla byggnader. Trappräcken och balkongräcken skall rengöras. På fastigheter på Skolvägen är det 4 stycken bostadshus med putsade fasader, samt 3 stycken förrådsbyggnader. På fastigheten Grepvägen är det 11 stycken bostadshus i två plan med stående träpanel, samt 15 stycken förrådsbyggnader. På fastigheten Plogvägen och Prejelvägen är det 4 stycken bostadshus i två plan med stående träpanel samt 5 stycken förrådsbyggnader.
Nybyggnad av gruppbostad i Tega
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS boende.
Ombyggnad av lokaler till marklägenheter i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av lokaler på olika platser i kommunen till 13 st mindre lägenheter (BOA 485,5 kvm). Objekten är belägna på Kongahällagatan 2, Ivar Claessons gata 9, Anders Prästgatan 1, Torggatan 7 samt Floragatan 3 i Kungälv.
Takrenovering på flerbostadshus i Gula Komarken i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad fjärrvärmeanläggning i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad för nyinstallation av nya fjärrvärmecentraler i varje huskropp (totalt 10 huskroppar) med individuell styrning av värmen.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av 10 st linhissar.
Yttre underhåll av tak och fasad mm på flerbostadshus på Koön
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl, Myren 19–55, 50–56 inkl garage, komplementsbyggnader o dyl.
Ommålning av trapphus i flerbostadshus i Kungälv
Entreprenaden avser ytskiktsrenovering med ommålning av trapphus, källargångar och cykelförråd i flerbostadshus på fastigheterna Blåsippan 4, 5 och 6.
Yttre underhåll av tak och fasad mm på flerbostadshus i Ytterby, Kungälv
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl på Skolvägen/Vidkärrsvägen i Ytterby.
Takrenovering på flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Takrenovering på flerbostadshus i Gula Komarken i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad och ändrad användning av källarvåning i flerbostadshus till 2 nya bostäder. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad och fasadförändring på flerbostadshus.
Yttre underhåll/målning på bostadshus mm i Ytterby, Kungälv
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl på Häradsvägen 11–29 inkl garage, komplementsbyggnad o dyl.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Fasadförändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadhus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Modernisering och utbyte av hissar i flerbostadshus i Tollered och Marstrand
Projektet avser modernisering av en hiss och utbyte av en hiss i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: