Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kungälv

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 103 lägenheter med bostadsrätt och 88 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 4-7 våningar. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus, radhus, parhus och fristående villor. Projektet kommer att indelas i etapper. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 50-100 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast april 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i flerbostadshus. Boarea 1907 kvm. Lokalarea: 64 kvm + 25 kvm entresol.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning.
Ombyggnad till äldreboende i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av fd vårdcentral till 12 lägenheter för äldreboende, renovering av befintlig träffpunkt,administration samt ny passage mellan två avdelningar och byte av vent aggregat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av fyra flerbostadshus och ett soprum/förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lokaler till marklägenheter i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av lokaler på olika platser i kommunen till 13 st mindre lägenheter (BOA 485,5 kvm). Objekten är belägna på Kongahällagatan 2, Ivar Claessons gata 9, Anders Prästgatan 1, Torggatan 7 samt Floragatan 3 i Kungälv.
Takrenovering på flerbostadshus i Gula Komarken i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av 10 st linhissar.
Ombyggnad fjärrvärmeanläggning i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad för nyinstallation av nya fjärrvärmecentraler i varje huskropp (totalt 10 huskroppar) med individuell styrning av värmen.
Tvätt och måleriarbeten av flerbostadshus i Kungälv
Alla ytor samt tak skall rengöras innan målning på alla byggnader. Trappräcken och balkongräcken skall rengöras. På fastigheter på Skolvägen är det 4 stycken bostadshus med putsade fasader, samt 3 stycken förrådsbyggnader. På fastigheten Grepvägen är det 11 stycken bostadshus i två plan med stående träpanel, samt 15 stycken förrådsbyggnader. På fastigheten Plogvägen och Prejelvägen är det 4 stycken bostadshus i två plan med stående träpanel samt 5 stycken förrådsbyggnader.
Ommålning av trapphus i flerbostadshus i Kungälv
Entreprenaden avser ytskiktsrenovering med ommålning av trapphus, källargångar och cykelförråd i flerbostadshus på fastigheterna Blåsippan 4, 5 och 6. Uppskattad kostnad.
Takrenovering på flerbostadshus i Gula Komarken i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad och ändrad användning av källarvåning i flerbostadshus till 2 nya bostäder. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad och fasadförändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Fasadförändring på flerbostadshus, ändring av fönster. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Fasadförändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Fasadändring på tre st flerbostadshus samt rivning av skorsten på ett flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med eldstad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadhus samt garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad.
Ombyggnad av äldrecenter i Kungälv
Ombyggnad och ändrad användning av befintlig förskola till lokaler för hemtjänst. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Modernisering och utbyte av hissar i flerbostadshus i Tollered och Marstrand
Projektet avser modernisering av en hiss och utbyte av en hiss i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: