Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Kungälv

Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter med bostadsrätt och 88 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 4-7 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 130-150 lägenheter med 4-5 våningar + delvis upp till två takvåning samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 137 lägenheter i 3 hus med 4-5 våningar + takvåning samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 11 enbostadshus. Markarbetet påbörjas i januari 2018.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 villor. Byggstart tidigast kvartal 3 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i flerbostadshus. Boarea 1907 kvm. Lokalarea: 64 kvm + 25 kvm entresol.
Stambyte mm i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av två st parhus samt två st radhus med totalt 15 st lägenheter, miljö/soprum, teknik och carport/förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av fyra flerbostadshus och ett soprum/förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vindar i flerbostadshus i Kungälv
Detaljplaneändring krävs. Projektet avser inredning av vindar i tre hus till 11 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Tega
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS boende.
Takrenovering på flerbostadshus i Gula Komarken i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av 10 st linhissar. Byggstart september/oktober 2017. Uppskattad kostnad.
Konsulttjänst avseende trafikutredning med förprojektering i Kungälvs kommun
Avser trafikutredning med förprojektering och genomförbarhet bland annat som en del att ta fram två detaljplaner. I den första delen ingår Strandgatan, Liljedalsgatan, Trädgårdsgatan och Glasbruksgränd. I den andra delen ingår Västra Tullen. Ingen kostnadsuppgift.
Installation av passerkontrollsystem i flerbostadshus i Kungälv
Avser komplettering samt nyinstallation av passagesystem i Kv Storken och Kv Rapphönan i området Komarken i Kungälv.
Takrenovering på flerbostadshus i Gula Komarken i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungälv
Nybyggnad av lss-boende med tillhörande komplementbyggnader.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av tvåbostadshus samt carport med förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus Vena 1:32,1:31.
Modernisering och utbyte av hissar i flerbostadshus i Tollered och Marstrand
Projektet avser modernisering av en hiss och utbyte av en hiss i flerbostadshus.
Ommålning av trapphus i flerbostadshus i Kungälv
Entreprenaden avser ytskiktsrenovering med ommålning av trapphus, källargångar och cykelförråd i flerbostadshus på fastigheterna Blåsippan 4, 5 och 6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: