Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Hjo

Nybyggnad av bostäder i Hjo
Planen syftar till att möjliggöra en vidareutveckling av bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Förslaget möjliggör 26 bostäder med fastigheter mellan 950-1200 m2. En väg som gör den kommande genomfartsvägen som ska ansluta till Falköpingsvägen i norr möjlig ingår också i förslaget.

Om- och tillbyggnad av särskilt boende i Hjo
Entreprenaden omfattar nybyggnad av dagvårdavdelning och personalutrymmen samt 18 st lägenheter, 9 st särskilt boende och 9 st korttidsboende, med tillhörande komplement och lokaler. Samtliga tillhörande delar inklusive delar av utemiljö och anslutningsväg ingår i entreprenaden. Byggnaden uppförs i tre plan inkl. suterrängplan och ansluts till befintlig byggnad.

Nybyggnad av grupphus i Hjo
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus och garage Chipset 10,11,12.

Nybyggnad av enbostadshus i Hjo
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hjo
Bygglov för ändrad användning från kontor och garage till bostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av enbostadshus i Hjo
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hjo
Avser renovering av balkonger.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: