Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Hjo

Nybyggnad av bostäder i Hjo
Planen syftar till att möjliggöra en vidareutveckling av bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Förslaget möjliggör 26 bostäder med fastigheter mellan 950-1200 m2. En väg som gör den kommande genomfartsvägen som ska ansluta till Falköpingsvägen i norr möjlig ingår också i förslaget.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hjo
Utvändig ändring av fasad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hjo
Bygglov för ändrad användning från kontor och garage till bostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: