Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Göteborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 172 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, hotell och handel i Göteborg, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av ca 80000, ca 240 meter, 73 våningar högt hus innehållande 550 lägenheter och ett hotell i en lågdel med 300 rum samt handel i bottenplan. Utsedd arkitekt: Skidmore Owings & Merrill (SOM). Grundläggningsarbetet påbörjas i augusti 2017 och arbetet med stomresning påbörjas i slutet av 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Rud i Göteborg
Projektet avser en förtätning av befintlig bostadsbebyggelse med ytterligare ca 450 nya lägenheter och omfattar ny bebyggelse utefter Lergöksgatan och Munspelsgatan på ytor som idag huvudsakligen är parkering. Inne i området på befintlig bollplan föreslås ett punkthus. Genom området skapas ett allmänt parkstråk. Viss handels-/kontorsverksamhet byggs i bottenvåningarna mot Lergöksgatan. Parkering föreslås ske i parkeringsgarage under den nya bebyggelsen samt i parkeringshus på mark mellan Lergöksgatan och Västerleden. Byggstart tidigast kvartal 3 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 293 lägenheter inklusive ca 40 studentlägenheter och 1 lokaler, ett parkeringsgarage och ett parkeringshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 272 lägenheter i fyra hus.
Nybyggnad av bostäder och lokaler på Kålltorp, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter med lokaler i bottenvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 300 lägenheter i flerbostadshus med 5 och 8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kviberg, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 226 lägenheter i en byggnad som byggs i vinkel med verksamhetslokaler i bottenplan. Huset blir ett lågenergihus och varierar mellan 5 och 16 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i flerbostadshus och parkeringsanläggning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i olika boendeformer i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 200-250 lägenheter i energisnåla flerbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenheter och idrottshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad ett lamellhus i 4 våningar med 60-80 studentlägenheter och ett hus med 4-6 våningar med 120-140 studentlägenheter som byggs runt en bred idrottshall (ca 12000 kvm BTA). Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av bostäder, butiker och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 150 nya lägenheter, kontor, handel mm.
Nybyggnad av flerbostadshus Mjölktorget i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 167 lägenheter i två punkthus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 102 lägenheter och ca 400 kvm lokaler i bottenplan i 4 huskroppar med 2-10 våningar i lågenergihus med miljöanpassade byggnader. Byggstart hösten 2017.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Lunden, Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med 58 lägenheter, hisschakt på utsidan av husen samt stambyte i båda byggnaderna. Renovering av 84 lägenheter.
Ny- och ombyggnad av lägenheter i Tynnered
Projektet avser nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus med 5 våningar + en indragen våning, ombyggnad av ca 30 lägenheter på gavlarna mot Opaltorget samt nybyggnad av tvättstugor på gårdar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askim
Projektet avser nybyggnad av 159 lägenheter i flerbostadshus med 7-9 våningar. Två hus med garage i källarvåning och ett hus med två sutterrängvåningar.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Gamlestaden, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 117 lägenheter i flerbostadshus och 600-700 kvm verksamhetslokaler. Byggstart tidigast november 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 125 lägenheter i 3 punkthus och ett fristående parkeringsdäck i 2 våningar med 74 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus på Björkekärr, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 125 lägenheter i flerbostadshus med 3-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 180 lägenheter med utsikt över Göteborgs hamninlopp. Byggstart tidigast kvartal 4 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 87 lägenheter i två punkthus och två lamellhus. Byggstart tidigast kvartal 3 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus på Askim, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 111 lägenheter i fem punkthus. Parkeringsgarage ska byggas under tre av husen samt del av gården. I projektet ingår ny tillfarts gata inklusive vändplats samt flytt och höjning av befintlig GC-väg. Markarbetet påbörjas i september 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lindholmen, Göteborg etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 129 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt med 3-7 våningar och garage i källarplan.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 95 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 75 lägenheter i ett punkthus och ett lamellhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 110 lägenheter. Sprängningsarbetet påbörjas i december 2016.
Nybyggnad av studentlägenhet och förskola i Göteborg
Projektet nybyggnad av 118 studentlägenheter samt en förskola med fem avdelningar (1100 kvm) i en huskropp med 5-8 våningar. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av bostäder i Biskopsgården , Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i radhus och ett parhus. Byggstart september/oktober 2017.
Påbyggnad p-däck med bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av tre 7 våningshus med ca 55 hyresrättslägenheter på befintligt parkeringsgarage samt renovering av befintligt p-däck.
Nybyggnad av bostadshus i Älvsborg, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i fyrbohus och flerbostadshus i 20 huskroppar med 1-3 våningar. Grunden blir platta på mark. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus på Majorna, Göteborg
Markanvisning för ca 80 hyreslägenheter och BmSS boende ca 500 kvm. Byggstart tidigast sommar 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i flerbostadshus. Sprängningsarbetet påbörjas kvartal 2 2016. Garage och förråd i suterrängplan.
Nybyggnad av punkthus på Lövgärdet i Angered, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 66 lägenheter i tre punkthus (Folkboende).
Nybyggnad av bostäder i Kortedala Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 35 friliggande enbostadshus, 120/140 kvm.
Nybyggnad av studentbostäder i Göteborg
Denna plan ingår i Jubileumssatsningen. Projektet avser nybyggnad av 55-60 studentlägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av äldreboende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i flerbostadshus.
Inre och yttre renovering av fastighet i Göteborg
Kvarteret Skäppan är byggt år 1930 som ett landshövdingehus och ligger i Kvillestan på Hisingen på Tunnbindaregatan 16-22, Parmmätaregatan 1-7, Brämaregatan 14. Fastigheten är i behov av inre och yttre renovering, minskad energianvändningen samt uppdatering av tekniska system.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Byggstart tidigast sommar 2017.
Ombyggnad badrum flerbostadshus Kålltorp Göteborg
Projektet avser ombyggnad badrum, stambyte, byte klimatskal, tak, fönster, tilläggsisolering fasad och yttertak.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyten och renovering av badrum i flerbostadshus. Byggstart oktober/november 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus på Utby, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i fyra våningar och parkeringsdäck under huset.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyten och renovering av badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 40 studentlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus (BOA 1020 kvm). Byggstart tidigast våren 2018.
Stambyte samt ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Objektet avser ombyggnad av badrum, stambyte och renovering av el-anläggning i lägenhet. Denna upphandling omfattar 160 lägenheter.
Ombyggnad till studentbostäder i Lundbyvassen
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad till ca 85 mindre studentlägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Om- och tillbyggnad av kontor till lägenheter i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor till 15 lägenheter. Byggstart november/december 2017.
Ombyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 18 lägenheter, upprustning av fasaden samt byte av fönster.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus (BOA 680 kvm). Byggstart tidigast våren 2018.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av balkongfronter, inglasning samt lagning av balkokonger på flerbostadshus.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum, fasad- och balkongrenovering, renovering av tvättstugor i flerbostadshus. Har tidigare ingått i objektnummer 1075745.
Byte klimatskal på flerbostadshus Kålltorp del 3 Göteborg
Projektet avser tilläggsisolering och byte av tak, byte av fönster och tilläggsisolering av fasad.
Nybyggnad av bostäder för särskilt boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter med särskild service (BmSS) i suterrängbyggnad i två plan samt komplementbyggnad (60 kvm).
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter. Byggstart tidigast 2017.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser tilläggsisolering, byte av tak, fasad och fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser tilläggsisolering, byte av tak, fasad och fönster på flerbostadshus.
Renovering av fastighet i Göteborg, etapp 5
Projektet avser åtgärder klimatskal på flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2017.
Nybyggnad av gruppbostad på Hovås, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett boende med särskild service med 6 lägenheter.
Stambyte samt ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Avser ombyggnad av badrum, stambyte och renovering av el-anläggning i lägenhet på Bildradiogatan 10, 12, 14 och 16. Denna etapp omfattar 63 lägenheter och är en option från etapp 1. Uppskattad kostnad.
Stambyte samt ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Avser ombyggnad av badrum, stambyte och renovering av el-anläggning i lägenhet på Relägatan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 och 19. Denna etapp omfattar 60 lägenheter och är en option från etapp 1. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av ett särskilt/BmSS boende i Göteborg, Huvuddel 1
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter med särskilt boende, personallokaler, gemensamhetsutrymmen mm. Bostaden ska anpassas för målgrupp med fysiska funktionsnedsättningar och har förhöjd tillgänglighet.
Nybyggnad av ett BmSS boende i Göteborg, Huvuddel 2
Projektet avser nybyggnad av ett boende med 6 lägenheter, personallokaler, gemensamhetsutrymmen mm. Bostaden ska anpassas för målgrupp med fysiska funktionsnedsättningar och har förhöjd säkerhet.
Nybyggnad av bostad med särskild service, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett boende med särskild service (BmSS).
Nybyggnad av gruppbostad för särskilt boende i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett gruppboende för personer med behov av särskild service (BmSS i ett plan samt komplementbyggnad 55 kvm.
Uppförande av bostäder i Örgryte
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus, stycke byggda.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation samt elrenovering i flerbostadshus.
Stambyte samt ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Avser ombyggnad av badrum, stambyte och renovering av el-anläggning i lägenhet på Relägatan 4, 6, 8, 10 och 12. Denna upphandling omfattar 45 lägenheter med möjlighet till optioner på ytterligare 123 lägenheter.
Fönsterbyte, fasadrenovering mm på flerbostadshus på Guldheden i Göteborg, etapp 1
Objektet avser byte av fönster, renovering av balkonger, ommurning delar av fasadmur samt kompletterande åtgärder vid fasad och tak.
Byte av fönster på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus och butiker på Hus T4 Hagforsgatan 57-65. Hus T5 Hagforsgatan 31-39, Hus T6 Hagforsgatan 9-17, Hus T7 Hagforsgatan 1-7 och Hus T10 Hagforsgatan 4 (butiker).
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 10 lägenheter på Hjällbogärdet 9 och 19, Eriksbo Västergärde 6, 19 och 32, Eriksbo Östergärde 12, 25 och 38.
Radiatorbyte och injustering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser utbyte av befintliga radiatorer inkl radiatorkoppel, ventil och termostad samt efterföljande injustering av av samtliga radiatorer i flerbostadshus.
Byte till ventilerad putsfasad på bostadshus i Göteborg
Objektet avser byte till ventilerad putsfasad på Lilla Korsåsgatan och Flisgatan 4 i Göteborg.
Ramavtal avseende invändigt målningsunderhåll, Göteborgs stads bostadsaktiebolag
Norra Biskopsgården/Länsmansgården. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till 4 lägenheter på Riksdalersgatan 1, 19 och 27 D och Skiljemyntsgatan 4.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Haga, Göteborg, etapp 1
Projektet avser underhåll av puts och träfasader samt fönster på flerbostadshus på Husargatan 37, 35, 31, Skolgatan 26, Pilgatan 4, 6, 2A, 2B, Östra Skansgatan 26, 32, 28, 30 och 36. Uppskattad kostnad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Angered, Göteborg. Huvuddel 2
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus. Byggstart tidigast juni 2017. Option från Huvuddel 1 (1348402).
Renovering av badrum i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser helrenovering av ca 60 badrum i flerbostadshus.
Solcellsanläggning på flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 m rl
Projektet avser installation av solceller på befintligt yttertak samt byte befintligt tätskikt på tak inklusive erforderliga plåtkompletteringar. Byggstart oviss.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser att befintliga balkonger rivs och ersätts med nya på flerbostadshus.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av tegelfasad och balkonger på flerbostadshus.
Yttre underhåll/tilläggsisolering mm på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser yttre underhåll, tilläggsisolering o dyl på Intagsgatan 12 A-E i Göteborg.
Trapphusrenovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser målning och ny belysning i trappuppgångar i flerbostadshus på Klamparegatan 3-9, 11-17 och Vaktmästaregången 7-13 och 16. Byggstart tidigast hösten 2017.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av balkonger på flerbostadshus på Skolspåret 1-7, 13-19 och 21-25. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av fasader, fönsterunderhåll och målning av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av värmesystem i äldreboende i Göteborg
Projektet avser rivning av oljepanna, nyinstallation av värmepumpar, utbyte av styranläggning samt viss ombyggnation av värmesystemet i äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gårdsbjälklag vid flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av gårdsbjälklag ovan lokaler och nya cykelförråd och soprum.
Installation av frånluftsvärmepumpar i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser installation av frånluftsvärmepumpsaggregat samt rivning av befintliga frånluftsfläktar samt erforderlig kanalisation i flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Robertshöjd, Göteborg
Objektet avser byte av fönster och fönsterdörrar i 148 lägenheter med möjlighet till option på ytterligare 209 lägenheter. Etapp 1: Träkilsgatan 53-87, Etapp 2 (option): Träkilsgatan 5-51.
Omläggning av tak på äldreboende i Göteborg
Projektet avser byte av yttertak på äldreboende.
Utvändigt underhåll av bostadshus i Hisings Backa och Säve
Avser renovering av yttertak, fasad och fönster samt dräneringsarbeten. Objekten är belägna på Knipplebergsvägen 15, H-Backa samt Gunnesby Mellangård 1, Säve.
Omfogning av fasad på äldreboende i Västra Frölunda
Projektet avser fasadrenovering av byggnadens östra sida och delvis norra sida. Omfattning ca 1400 m2 fasad.
Nybyggnad av parhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två lägenheter i parhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till två lägenheter samt nytt förråd.
Fasad- och takrenovering på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av murade fasader, målning av fönster och dörrar, renovering av balkonger och tak samt åtgärdande av tak säkerhet på flerbostadshus. Adresserna är: Bengt Lidnersgatan 7, Dicksonsgatan 2 och 4. Byggstart tidigast maj 2017. Uppskattad kostnad.
Sprinklerinstallation i lägenheter i Göteborg
Projektet avser installation av sprinkler i boende rum på Storås Industrigata 11 (30 lägenheter) och August Barks gata 14 (20 lägenheter). Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad.
Installation av frånluftsåtervinning i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser komplettering av en byggnad med värmeåtervinningsanläggning via värmepump. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: