Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 400 lägenheter i flerbostadshus och verksamheter samt infrastruktur.

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Detaljplanearbetet är vilande. Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.

Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 125-150 lägenheter i flerbostadhus. Har tidigare ingått i objektnummer 872414.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 2 punkthus 150 lägenheter med 11 våningar samt ett underjordiskt parkeringsgarage i 2 plan samt en innergård på taket.

Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser nybyggnad av ca. 70 lägenheter i radhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo och Östermalm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus, villor & grupphus i Sjömarken
60-tal bostäder

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i anslutning till Sandareds station. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för nybyggnad av ca 60 lägenheter.

Nybyggnad av äldreboende i Fristad
Detaljplanearbetet är vilande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder. Omfattning är ej fastställd i dagsläget. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus i Borås
Avser nybyggnad av 12 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fristad, Etapp 2
Nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Planerat projekt efter Etapp 1 828905. Byggstart tidigast våren 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 20-30 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.

Nybyggnad av bostäder i Dalsjöfors
Oklart vad som ska byggas, troligtvis bostäder.

Nybyggnad av villor i Borås
Planuppdrag för att möjliggöra nybyggnad av 10-15 villor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter och en lokal i flerbostadshus och utförs med krav på energianvändning enligt passivhus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser renovering av 16 lägenheter och nyproduktion av 8 lägenheter, samt fasadändring.

Nybyggnad av kedjehus i Sparsör, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 15-20 lägenheter i kedjehus.

Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Avser ändring av bageri till studentbostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Borås
Nybyggnad av 3 st enbostadshus (stycke byggen). Byggstart tidigast slutet 2016.

Fasadarbeten mm på bostadshus i Rydboholm
Avser fasadarbeten med rivning av befintlig fasad, ny isolering och puts, byte fönster och ytterdörrar, lagning av betongskador mm.

Takbyte på flerbostadshus i Borås
Bef takpannor inkl. bär- och ströläkt rivs. Ny underlagspapp. Nya 2-kupiga betongtakpannor inkl. bär- och ströläkt. Råspont som har fukt/rötskador byts. Samtliga plåthuvar, luftare, helinklädda vindskivor mm på yttertaket byts mot nya. Plåtarbeten utförs. Snörasskydd samt takskydd skall monteras. Hängrännor och stuprör byts. Bef takluckor rivs och nya monteras. Takfot och sims målas om.

Takbyte på flerbostadshus i Borås
Omfattar takbyte på två huskroppar. Nya plåtar och taksäkerhet monteras, gesims och takfot målas om.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av vårdlokaler (tandläkarmottagning) till studentlägenheter.

Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad lss.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av sju stycken flerbostadshus samt carport.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus/ändrad använding från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för avsevärd ändring av planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av bärande konstruktion, ventilation och planlösning i flerbostadshus.

Utvändig målning av fastigheter i Borås
Projektet avser utvändig målning av 7 stycken 2-plans och 2 stycken 1-plans radhus samt garagelängor och förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till studentbostäder.

Ombyggnad av enbostadshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av skola till enfamiljsbostad till och med 2018-10-31.

Ombyggnad av gruppbostad i Borås
Ändring av brandskydd i specialbostäder HVB-hem.

Ombyggnad av enbostadshus i Borås
Ändring av ventilation och installation av nytt wc.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Tillbyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage (rivning av befintlig byggnad).

Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Ombyggnad av enbostadhus i Borås
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostad.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av garage till lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus Broskskivlingen 7,Famnen 3.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av affärslokaler till en lägenhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: