Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för rivning av fastigheter samt nybyggnad av ca 100 st bostäder.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser nybyggnad av ca. 70 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av sju stycken flerbostadshus med 2-6 våningar, samt carport.
Påbyggnad med lägenheter i Borås
Projektet avser påbyggnad 2 våningar med 10-30 lägenheter. Byggstart tidigast höst 2017.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av befintliga verksamhetslokaler och lägenheter till 28 nya lägenheter med tillhörande utrymmen i källare samt markanläggning och tillbyggnad av trapphus, loftgångar och balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i radhus och flerbostadshus. Byggstart tidigast sommaren 2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser renovering av 16 lägenheter och nyproduktion av 8 lägenheter, samt fasadändring.
Byte av luftbehandlingsaggregat på Göta
Avser byte av luftbehandlingsaggregat. Entreprenaden är uppdelad i 3 etapper som sträcker sig över en treårsperiod. Etapp 1: Vår 2017-30/11 2017. Etapp 2: Vår 2018-30/11 2018. Etapp 3: Vår 2019-30/11 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Avser ändring av bageri till studentbostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till 8 stycken lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av grupphus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad lss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av enbostadshus ( parhus ) Tyngden 6, 7.
Fasadarbeten mm på bostadshus i Rydboholm
Avser fasadarbeten med rivning av befintlig fasad, ny isolering och puts, byte fönster och ytterdörrar, lagning av betongskador mm.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Borås
Avser ombyggnad av tak på äldreboende.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Dränering av fastighet i Dalsjöfors
Objektet avser dränering av hela fastigheten.
Byte av luftbehandlingsaggregat i äldreboende i Borås
Entreprenaden avser byte av luftbehandlingsaggregat på Svärdfästets vård- och omsorgsboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av butik till 4 stycken lägenheter.
Takbyte på flerbostadshus i Borås
Bef takpannor inkl. bär- och ströläkt rivs. Ny underlagspapp. Nya 2-kupiga betongtakpannor inkl. bär- och ströläkt. Råspont som har fukt/rötskador byts. Samtliga plåthuvar, luftare, helinklädda vindskivor mm på yttertaket byts mot nya. Plåtarbeten utförs. Snörasskydd samt takskydd skall monteras. Hängrännor och stuprör byts. Bef takluckor rivs och nya monteras. Takfot och sims målas om.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser tillbyggnad av 2 lägenheter i flerbostadshus.
Takbyte på flerbostadshus i Borås
Omfattar takbyte på två huskroppar. Nya plåtar och taksäkerhet monteras, gesims och takfot målas om.
Rivning av enbostadshus i Borås
Avser rivning av bostadshus och tre andra byggnader, röjning och bortforsling av lösöre och skräp från tomten samt avjämning och ev. uppgrusning av markytor där byggnader stått.
Utvändigt målning i Borås
Aver utvändig målning av hela fastigheten.
Utvändigt målningsarbete på fastigheter i Borås
Putsfasader, hussocklar, träpaneler, garageportar, plåttak mm
Utvändig målning av fastigheter i Borås
Projektet avser utvändig målning av 7 stycken 2-plans och 2 stycken 1-plans radhus samt garagelängor och förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Nybyggnad av 3 st enbostadshus på tre olika tomter.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av ventilation av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring (byte av balkonger) samt rivningslov på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus och byte av balkonger (inglasning mm).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av flerbostadshus (restaurangdel).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av 3 flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för uppförande av grind vid trappa vid flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Borås
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till lss boende.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för avsevärd ändring av planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av planlösning i flerbostadshus (rivning av källarväggar).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 stycken enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: