Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 112 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus samt rivning av befintlig affärsbyggnad och ny markanläggning. I entreprenaden ingår också nyproduktion av ett parkeringshus.
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 125-150 lägenheter i flerbostadhus. Har tidigare ingått i objektnummer 872414.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser nybyggnad av ca. 70 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av sju stycken flerbostadshus med 2-6 våningar, samt carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus-/radhus.
Påbyggnad med lägenheter i Borås
Projektet avser påbyggnad 2 våningar med 10-30 lägenheter. Byggstart tidigast höst 2017.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus ( 18 lägenheter ).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av befintliga verksamhetslokaler och lägenheter till 33 nya lägenheter med tillhörande utrymmen i källare samt markanläggning och tillbyggnad av trapphus, loftgångar och balkonger.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i radhus och flerbostadshus. Byggstart tidigast sommaren 2017.
Byte av luftbehandlingsaggregat på Göta
Avser byte av luftbehandlingsaggregat. Entreprenaden är uppdelad i 3 etapper som sträcker sig över en treårsperiod. Etapp 1: Vår 2017-30/11 2017. Etapp 2: Vår 2018-30/11 2018. Etapp 3: Vår 2019-30/11 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till 8 stycken lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av grupphus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av enbostadshus ( parhus ) Tyngden 6, 7.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av parhus.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Borås
Avser ombyggnad av tak på äldreboende.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Dränering av fastighet i Dalsjöfors
Objektet avser dränering av hela fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av butik till 4 stycken lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser tillbyggnad av 2 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Borås
Avser rivning av bostadshus och tre andra byggnader, röjning och bortforsling av lösöre och skräp från tomten samt avjämning och ev. uppgrusning av markytor där byggnader stått.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt målningsarbete på fastigheter i Borås
Putsfasader, hussocklar, träpaneler, garageportar, plåttak mm
Utvändigt målning i Borås
Aver utvändig målning av hela fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av ventilation av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av flerbostadshus (restaurangdel).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av 3 flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av cykelrum och lokal till lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Nybyggnad av 3 st enbostadshus på tre olika tomter.
Utvändig målning av fastigheter i Borås
Projektet avser utvändig målning av 7 stycken 2-plans och 2 stycken 1-plans radhus samt garagelängor och förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 st enbostadshus och garage.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av cykelrum till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Borås
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till lss boende.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för uppförande av grind vid trappa vid flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för uppförande av solceller/solfångare på 5 st flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus (inglasning av en balkong).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus och byte av balkonger (inglasning mm). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av planlösning i flerbostadshus (rivning av källarväggar).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: