Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.
Nytt bostadsområde på Bråt i Borås
Omfattning oklar. Sanering av marken krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 112 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus samt rivning av befintlig affärsbyggnad och ny markanläggning. I entreprenaden ingår också nyproduktion av ett parkeringshus. Rivning av fastighet på området kommer göras i april 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för nybyggnad av ca 100 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus och radhus med fristående förråd, sophus och teknikbyggnader. Husen ska byggas med passivhusteknik för låg energianvändning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 7 radhus, 14 parhus och 3 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor,lager till lägenheter,rivning av skärmtak. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 13 radhus med boyta på 108m2/st .
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter.
Ombyggnad av studentlägenheter i Borås
Avser ombyggnad av studentlägenheter och gemensamt kök till lägenheter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Projektet avser målning av fasader och översyn av yttertak på 6 st huskroppar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser utvändig målning av t.ex takfot, fönster, hussocklar, plåtdetaljer m.m. Stadsdel Tullen Tollstorpsgatan 15,17 kv. Draken 4 Vintergatan 19,21,23, kv Enhörningen 2 Vintergatan 29,30,31,32,33,35, kv. Arkturus 1 Tullatorget1-7 kv. Sjustjärnorna 1 Stadsdel Byttorp Kvibergsgatan 19,21 kv. Byttorpsklint 2 Stadsdel Norrby Östgötagatan 4-12,Bohusgatan 4-12 kv. Spinnaren 10 Billdalsgatan 2-8 kv. Järnbäraren 3 Billdalsgatan 12-30 kv. Järnbäraren 2
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser utvändig målning och putslagning av putsfasader. Omfattar målning av fönster, hussocklar, plåttak, plåtdetaljer och andra utvändiga detaljer enligt beskrivning. Objektet är beläget vid Skånegatan 9-11, Skånegatan 12-20, Västra Nygatan 21- 35,Blekingegatan 3-11, Borås.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Borås
Avser utvändigt underhåll av fönster samt målning och tvätt av fasader och byte av brevlådor.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Borås
Avser byte av luftbehandlingsaggregat i ett flerbostadshus på Torggatan 2.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Borås
Avser byte av luftbehandlingsaggregat i tre flerbostadshus på Hestra Ringväg 5-9.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av fyra linhydraul hissar.
Rivning av flerbostadshus i Borås
Projektet avser rivning av flerbostadshus i fyra huskoppar som är sammanbundna i en fastighet inklusive en källare samt markåterställning efter rivningsarbetet. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivningslov samt skyltanordning som tillfällig åtgärd t o m 2019-03-30.
Nybyggnad av parhus i Borås
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (stambyte och badrumsrenovering).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till 5 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av kontor till bostäder i flerbostads- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Borås
Bygglov för uppförande av solceller/solfångare.
Ombyggnad av fritidshus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage/carport (2 tomter med ett bostadshus vardera).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Inredande av ytterligare bostad i affärshus och studentboende.
Rivning av enbostadshus i Borås
(Rivnings-)Anmälan för rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser yttre underhåll av fönster och balkongdörrbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser renovering av balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ändrad användning av 5 st studentlägenheter till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ändrad användning av butikslokal till lägenhet.
Rivning av villa i Sandared, Borås
Avser rivning av villa i Borås.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: