Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

Nytt bostadsområde på Bråt i Borås
Omfattning oklar. Sanering av marken krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny- och ombyggnad för bostäder i Borås
Planer finns på ny- och ombyggnad för ca 300 bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för rivning av fastigheter samt nybyggnad av ca 100 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Markanvisning sökt. Detaljplaneändring erfordras. Idéer finns på nybyggnad av 50-100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo och Östermalm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i anslutning till Sandareds station. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i ett 6 våningshus vid korsningen av Fjällgatan-Vindelgatan.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Planer finns på nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Påbyggnad med lägenheter i Borås
Projektet avser påbyggnad 2 våningar med 10-30 lägenheter. Byggstart tidigast höst 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus ( 18 lägenheter ).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av befintliga verksamhetslokaler och lägenheter till 33 nya lägenheter med tillhörande utrymmen i källare samt markanläggning och tillbyggnad av trapphus, loftgångar och balkonger. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Byte av luftbehandlingsaggregat på Göta
Avser byte av luftbehandlingsaggregat. Entreprenaden är uppdelad i 3 etapper som sträcker sig över en treårsperiod. Etapp 1: Vår 2017-30/11 2017. Etapp 2: Vår 2018-30/11 2018. Etapp 3: Vår 2019-30/11 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till 8 stycken lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av grupphus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av enbostadshus ( parhus ) Tyngden 6, 7.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av parhus.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Borås
Avser ombyggnad av tak på äldreboende.
Dränering av fastighet i Dalsjöfors
Objektet avser dränering av hela fastigheten.
Byte av luftbehandlingsaggregat i äldreboende i Borås
Entreprenaden avser byte av luftbehandlingsaggregat på Svärdfästets vård- och omsorgsboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av fyra linhydraul hissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av butik till 4 stycken lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av flerbostadshus (restaurangdel).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av cykelrum och lokal till lägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus och garage/carport förråd Ljushults-hulu 1:78,1:79,1:80,1:81.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ett 70 + boende med smålägenheter ca 20-25 st. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus ( byte av balkonger samt inglasning ).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus (inglasning av en balkong).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser renovering av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 2 st enbostadshus med carport/förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av cykelrum till lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för uppförande av solceller/solfångare på 5 st flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 st enbostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till bostad i flerbostadshus (t.o.m. 2022-09-28).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: