Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 400 lägenheter i flerbostadshus och verksamheter samt infrastruktur.

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Detaljplanearbetet är vilande. Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 2 punkthus 150 lägenheter med 11 våningar samt ett underjordiskt parkeringsgarage i 2 plan samt en innergård på taket.

Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser nybyggnad av ca. 70 lägenheter i radhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Planändring krävs. Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus, villor & grupphus i Sjömarken
60-tal bostäder

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i anslutning till Sandareds station. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av sju stycken flerbostadshus med 2-6 våningar, samt carport.

Nybyggnad av äldreboende i Fristad
Detaljplanearbetet är vilande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder. Omfattning är ej fastställd i dagsläget. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus i Borås
Avser nybyggnad av 12 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fristad, Etapp 2
Nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Planerat projekt efter Etapp 1 828905. Byggstart tidigast våren 2018.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av befintliga verksamhetslokaler och lägenheter till 28 nya lägenheter med tillhörande utrymmen i källare samt markanläggning och tillbyggnad av trapphus, loftgångar och balkonger.

Nybyggnad av flerbostadshus och grupphus i Dalsjöfors
Avser nybyggnad av 25-30 bostäder i mindre flerfamiljshus, grupphus/markbostäder.

Nybyggnad av bostäder i Dalsjöfors
Oklart vad som ska byggas, troligtvis bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.

Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i radhus och flerbostadshus. Byggstart tidigast sommaren 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser renovering av 16 lägenheter och nyproduktion av 8 lägenheter, samt fasadändring.

Byte av luftbehandlingsaggregat på Göta
Avser byte av luftbehandlingsaggregat. Entreprenaden är uppdelad i 3 etapper som sträcker sig över en treårsperiod. Etapp 1: Vår 2017-30/11 2017. Etapp 2: Vår 2018-30/11 2018. Etapp 3: Vår 2019-30/11 2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Avser ändring av bageri till studentbostäder.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till 8 stycken lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av grupphus med 6 lägenheter.

Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad lss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av grupphus i Borås
Nybyggnad av 3 st enbostadshus (stycke byggen). Byggstart tidigast slutet 2016.

Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av parhus.

Fasadarbeten mm på bostadshus i Rydboholm
Avser fasadarbeten med rivning av befintlig fasad, ny isolering och puts, byte fönster och ytterdörrar, lagning av betongskador mm.

Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Borås
Avser ombyggnad av tak på äldreboende.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Projektet avser målning av fasader och översyn av yttertak på 6 st huskroppar.

Takbyte på flerbostadshus i Borås
Omfattar takbyte på två huskroppar. Nya plåtar och taksäkerhet monteras, gesims och takfot målas om.

Takbyte på flerbostadshus i Borås
Bef takpannor inkl. bär- och ströläkt rivs. Ny underlagspapp. Nya 2-kupiga betongtakpannor inkl. bär- och ströläkt. Råspont som har fukt/rötskador byts. Samtliga plåthuvar, luftare, helinklädda vindskivor mm på yttertaket byts mot nya. Plåtarbeten utförs. Snörasskydd samt takskydd skall monteras. Hängrännor och stuprör byts. Bef takluckor rivs och nya monteras. Takfot och sims målas om.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser tillbyggnad av 2 lägenheter i flerbostadshus.

Utvändigt målningsarbete på fastigheter i Borås
Putsfasader, hussocklar, träpaneler, garageportar, plåttak mm

Utvändig målning av fastigheter i Borås
Projektet avser utvändig målning av 7 stycken 2-plans och 2 stycken 1-plans radhus samt garagelängor och förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus/ändrad använding från lokal till lägenhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till 4 stycken lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av vårdlokaler (tandläkarmottagning) till studentlägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för avsevärd ändring av planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av enbostadhus i Borås
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostad.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av garage till lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus Broskskivlingen 7,Famnen 3.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 stycken enbostadshus med garage.

Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Tillbyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage (rivning av befintlig byggnad).

Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till studentbostäder.

Ombyggnad av gruppbostad i Borås
Ändring av brandskydd i specialbostäder HVB-hem.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av affärslokaler till en lägenhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: