Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Borås

Nytt bostadsområde på Bråt i Borås
Omfattning oklar. Sanering av marken krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 125-150 lägenheter i flerbostadhus. Har tidigare ingått i objektnummer 872414.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 112 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus samt rivning av befintlig affärsbyggnad och ny markanläggning. I entreprenaden ingår också nyproduktion av ett parkeringshus. Rivning av fastighet på området kommer göras i april 2018.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av radhus, parhus samt förråd och parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 7 radhus, 14 parhus och 3 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av befintliga verksamhetslokaler och lägenheter till 33 nya lägenheter med tillhörande utrymmen i källare samt markanläggning och tillbyggnad av trapphus, loftgångar och balkonger. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till 8 stycken lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av enbostadshus ( parhus ) Tyngden 6, 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal (butik) till lägenheter i affär/kontor/flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Borås
Avser ombyggnad av tak på äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av fyra linhydraul hissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av butik till 4 stycken lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Borås
Projektet avser rivning av flerbostadshus i fyra huskoppar som är sammanbundna i en fastighet inklusive en källare samt markåterställning efter rivningsarbetet. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av butik till två bostäder i affärs- och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ett 70 + boende med smålägenheter ca 20-25 st. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus (byte av balkonger samt inglasning).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus och garage/carport förråd Ljushults-hulu 1:78,1:79,1:80,1:81.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivningslov samt skyltanordning som tillfällig åtgärd t o m 2019-03-30.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Borås
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (stambyte och badrumsrenovering).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till 5 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av cykelrum och lokal till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av cykelrum till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till tillfälligt boende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för uppförande av solceller/solfångare på 5 st flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (5 takkupor).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 2 st enbostadshus med carport/förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus ( byte av balkonger samt inglasning ).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av 1 balkong).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 enbostadshus och garage/carport (2 tomter med ett bostadshus vardera).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 st enbostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till bostad i flerbostadshus (t.o.m. 2022-09-28).
Rivning av villa i Sandared, Borås
Avser rivning av villa i Borås.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: