Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Åmål

Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Åmål, etapp 2-4
Projektet avser ca 21500 kvm, nybyggnad av lägenheter, butiker, småbåtsplatser, sjösättningsramp, parkeringsplatser, badstrand och badbrygga. Byggnaderna måste grundläggas på pålar med fribärande golv. Anläggande av skyddsvall mot Vänern, då översvämningsrisken är stor. Utbyggnaden kommer att ske i etapper, alltefter som lägenheterna går att sälja. Hyreslägenheter, bostadsrätter samt äganderätter även för seniorboende. Etapp 1-4 totalt ca 200 lägenheter. Etapp 1 heter numera kvarteret Jollen och är uppdelat i 3 etapper.
Byte av frånluftsaggregat och frånluftspumpar i flerbostadshus i Åmål
Avser byte av frånluftsaggregat med värmeåtervinning med värmepump. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Avser stambyte i flerbostadshus samt ytskikt renovering.
Byte av brandlarm, ventilation mm i HVB-hem i Åmål
Avser nytt brandlarm, ny ventilation samt renovering av duschutrymmen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åmål
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll Beckasinen 1, Hästen 3, Haken 11.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll Snäppan 11, Fenix 2.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Åmål
Avser tillbyggnad av flerbostadshus på 15 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: