Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Åmål

Ombyggnad av äldreboende i Åmål
Projektet avser ombyggnad och renovering av äldreboende.

Installation av kommunikationsnät i fastigheter, Åmåls Kommunfastigheter
Entreprenaden omfattar installation av nytt kommunikationsnät inom ÅKAB:s befintliga fastighetsbestånd. Fastighetsbeståndet består i huvudsak av bostadslägenheter samt LSS-boenden inom Åmåls kommuns tätort.

Byte av brandlarm, ventilation mm i HVB-hem i Åmål
Avser nytt brandlarm, ny ventilation samt renovering av duschutrymmen.

Nybyggnad av enbostadshus i Åmål
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Höganäs 1:64,1:65.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll 2017.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Obligatorisk ventilationskontroll.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: