Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Alingsås

Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 95 lägenheter och ca 4-8 våningar.
Ombyggnad flerbostadshus på Noltorp i Alingsås
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimatanläggning och ombyggnad till passivhusnivå i 400 lägenheter i flerbostadshus under en 7-års period. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med ca 4-7 huskroppar, med bostadsrätt i flerbostadshus.
Om-, till- och nybyggnad till bostäder I Västra Bodarne
Projektet avser om- och tillbyggnad av ett hus, rivning av senare tillbyggnad som ersätts av friliggande hus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i parhus och fyrbohus med 2 och 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter i 5 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Nytt bostadsområde i Alingsås, etapp 3
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser nybyggnad av ca 20 villor.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-12 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Påbyggnad flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser påbyggnad av ett flerbostadshus med smålägenheter, passivhus med luftburen värme, på befintligt parkeringsdäck. Drivs i samarbete med Alingsåshem, Sigillet samt HSB.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i mindre flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med fyra lägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Byte av fönster för bullerdämpning.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av två enbostadshus och stall.
Rivning av flerbostadshus i Alingsås
Avser rivning av 3 flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Installation av solceller, fasadändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av ventilationssystem i student- och ungdomsboende i Alingsås
Avser ombyggnad av befintligt självdragssystem till ett ventilationssystem FTX med två ingående luftbehandlingsaggregat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: