Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Alingsås

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med ca 4-7 huskroppar, med bostadsrätt i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus och enfamiljshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i 12 hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter fördelat på tvåor och treor i två punkthus (SABOs Kombihus).

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 småhus. Byggstart tidigast våren 2017.

Om-, till- och nybyggnad till bostäder I Västra Bodarne
Projektet avser om- och tillbyggnad av ett hus, rivning av senare tillbyggnad som ersätts av friliggande hus.

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i parhus och fyrbohus med 2 och 3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 26 små lägenheter i flerbostadshus (4 stycken 2-rums-lägenheter och 22 stycken en-rums-lägenheter).

Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av villor i Alingsås
Avser nybyggnad av sju st enbostadshus Ormekullen 6,7,Hagtorsslätt 1:92.

Ramavtal avseende konsulter för bostäder i Alingsås
Upphandlingen kommer att omfatta följande objekt och typ av projekt: Äldreboende Bjärkegården, Sollebrunn Om- och tillbyggnad, Äldreboende Brunnsgården, Alingsås Om-, till- och nybyggnad, Flerbostadshus i Brogården, Alingsås Nybyggnad, Flerbostadshus, boenden och äldreboenden Ej specificerade projekt. Avtalsperioden ska vara november 2016 till och med 2018-09-30 (2 år), med möjlig förlängning vid ett eller flera tillfällen under 2 år. Avtalet upphör senast att gälla 2020-09-30.

Ombyggnad till flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 9 lägenheter.

Ombyggnad av äldreboende i Alingsås
Entreprenad för ombyggnad av äldreboenden Ginstgården och Hagagården. Etapp 1 innebär ombyggnad av lokal för dagverksamhet Eternellen och Träffpunkt. Eternellen ska flytta över från Ginstgården. Etapp 2 innebär ombyggnad av plan 1 och 3 i Ginstgården. Objektens läge: Hagagården, Plommonet 15, Noltorp Centrum 8, Alingsås. Ginstgården, Ginsten 1, Ginstgatan 5, Alingsås.

Utvändig målning av äldreboende i Alingsås
Avser utvändig målning av putsad fasad, taksimsar mm i trä, samt diverse plåttak och vindskivor i plåt.

Rivning av enbostadshus i Alingsås
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av enbostadshus, inklusive transporter och mottagning av avfall. Avgifter för mottagning av avfall och analyskostnader ska ingå i entreprenaden.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Inglasning av balkong.

Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av 2 enbostadshus och komplementbyggnad Björkekärr 3:23,3:24.

Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus och garage.

Ombyggnad av ventilationssystem i student- och ungdomsboende i Alingsås
Avser ombyggnad av befintligt självdragssystem till ett ventilationssystem FTX med två ingående luftbehandlingsaggregat.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: