Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Ale

Nybyggnad av bostäder i Nödinge Ale
Planer finns på nybyggnad av 550 lägenheter i blandad bebyggelse med flerbostadshus, radhus samt fristående villor. Information om projektet hämtas på http://wwwstenkil.nu/blog/video/
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av ca 120 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av 78 lägenheter i två flerbostadshus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 26 lägenheter i parhus med bostadsrätt. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostadshus i Skepplanda
Avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av enbostadshus i Ale
Projektet avser nybyggnad av 10 villor. Byggstart tidigast höst 2017.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Avser renovering av 67 balkongplattor och balkongfronter.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Nödinge
Denna entreprenad omfattar omläggning av papptak, montering av taksäkerhet.
Digital nattillsyn i Ale
Ale kommun har för avsikt att upphandla en tjänst för digital nattillsyn. Tjänsten som upphandlas är en del av ett större digitaliseringsprojekt inom verksamheten för Arbete, Trygghet och Omsorg. Upphandlingen omfattar hårdvara med tillhörande tjänster, programvaror, service och support.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser ombyggnad av del av industribyggnad till lägenhet på 50 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Fasadändring upptagning av nya fönster.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Nol
Rivning av bostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Nol
Rivning av enbostadshus och förråd.
Rivning av enbostadshus i Nol
Rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: