Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Ale

Ny-, på- och ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Projektet avser ombyggnad av befintliga punkthus (13 st) inklusive påbyggnad med 1-2 våningar samt nybyggnad av två punkthus. Hela projektet omfattar mer än 400 lägenheter och beräknas pågå i mer än 5 år.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av friliggande småhus och radhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus. Se etapp 2: 1135473.
Nybyggnad av bostäder i Älvängen, etapp 4 m fl
Projektet avser nybyggnad av 55-60 enbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper. Har tidigare ingått i objektnummer 1295348. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av expedition och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Avser nybyggnad av 25 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Fyra tomter ska bebyggas. Projektet avser nybyggnad av 20 fristående villor samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av tidsbegränsade bostäder/moduler i Ale kommun
Behovet är att redan hösten 2017 kunna erbjuda ca 175 nyanlända bostäder.
Ny- och ombyggnad av bostadshus i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus samt ombyggnad av 4 lägenheter. Lägenheterna är bostadsrätter. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av gruppbostad i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av ett boende med 5-6 platser för funktionshindrade.
Byte elinstallationer i flerbostadshus i Ale
Projektet avser byte av elinstallationer från 1-fas till 3-fas i 450 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Ale
Projektet avser nybyggnad av 10 villor. Byggstart tidigast höst 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Avser nybyggnad av 8 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Avser renovering av 67 balkongplattor och balkongfronter.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Nödinge
Denna entreprenad omfattar omläggning av papptak, montering av taksäkerhet.
Digital nattillsyn i Ale
Ale kommun har för avsikt att upphandla en tjänst för digital nattillsyn. Tjänsten som upphandlas är en del av ett större digitaliseringsprojekt inom verksamheten för Arbete, Trygghet och Omsorg. Upphandlingen omfattar hårdvara med tillhörande tjänster, programvaror, service och support.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av 2 st enbostadshus och 4 komplementbyggnader Tomt A och B.
Rivning av enbostadshus i Nol
Rivning av enbostdshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: