Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Ale

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av 78 lägenheter i två flerbostadshus med 3-4 våningar.

Nybyggnad av äldrebostäder i Nol
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i äldreboende. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av bostäder i Nol
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter och ca 500 kvm lokalyta i 4-10 våningar. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av bostäder i Alafors
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i blandad bebyggelse.

Nybyggnad av bostäder i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av friliggande småhus och radhus.

Nybyggnad av parhus i Älvängen, Ale
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i 25 parhus.

Nybyggnad av parhus i Nol
Avser nybyggnad av parhus 50 st inklusive förråd och miljöhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad av lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Projetket avser nybyggnad av lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Ny- och ombyggnad av bostadshus i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus samt ombyggnad av 4 lägenheter. Lägenheterna är bostadsrätter. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 38 enbostadshus.

Nybyggnad av gruppbostad i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av ett boende med 5-6 platser för funktionshindrade.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alafors, Nor, etapp 4
Byggstart tidigast våren 2017.

Byte elinstallationer i flerbostadshus i Ale
Projektet avser byte av elinstallationer från 1-fas till 3-fas i 450 lägenheter i flerbostadshus.

Utvändig renovering av flerbostadshus i Nödinge
Projektet avser utvändiga betongarbeten, reparation av balkonger och loftgångar samt utbyte av tegelbalkar på flerbostadshus.

Ombyggnad av gruppbostad i Nol
Ändrad användning från öppenvård till HVB.

Rivning av enbostadshus i Nol
Rivning enbostadshus med komplementbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Avser byte av 3 st fönster.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: