Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Planer för bostäder på Fridnäs gamla tennisbanor.
Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Västerås
Ca 80 lägenheter i punkthusen och 50-60 lägenheter i lamellhuset.
Nybyggnad av punkthus och matvarubutik i Västerås
Nybyggnad av 3 st punkthus med tillhörande lokaler, matvarubutik och markparkering.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Utanbygatan, Östermalmsgatan, Mimergatan och Timmermansgatan.
Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter. Underjordiskt garage.
Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vetterslund, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934707.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).
Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934706.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenhet i Kristiansborg
Planer finns att bygga studentbostäder vid Carlforsska gymnasiet. Antal lägenheter är ännu oklart.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Punkt­hus med cirka 40 stycken lägen­heter och 18 stycken rad­hus. Det planeras även ett parkerings­garage för bil och cykel, samt car­portar och förråd.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
8 parhus, 10 kedjehus, 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
12 st parhus, 3 st flerbostadshus.
Ombyggnad av skola till lägenheter, förskola och LSS-bostäder i Västerås
61 hyreslägenheter, en förskola med 6 avdelningar och en stor inhägnad gård samt ett LSS-boende med 6-8 lgh.
Invändigt underhåll av äldreboende i Västerås
Bland de boenden Västerås stad har finns 19 st. boenden (olika fastigheter) med totalt 1052 st. lägenheter för särskilda boenden och boenden med särskild service. De här boendena står inför behovet av att byta ut den trygghetsskapande tekniken som finns, under åren 2018 - 2022.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 12 parhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.
Nybyggnation av BDT-anläggning i Västerås
Avser nybyggnation av komplett BDT-anläggning för totalt 279 fastigheter i Munga. Objektet är beläget ca 150 m söder om Glimmervägen i Västerås.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 6 st kedjehus.
Exploateringsområde för bostäder i Dingtuna
Tomter för enbostadshus säljes styckevis.
Nybyggnad av LSS-boende i Västerås
Nyproduktion av byggnad för LSS-boende med fyra platser inklusive tillhörande mark och ledningsarbeten. Rivning av befintlig byggnad.
Byte av fönster på kedjehus i Skultuna
Avser byte av ca 300 fönster.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till boyta, tillbyggnad av takkupor, balkong och trappor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningssätt från källare till bostadsyta.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av vind.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad och inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från skola till 59 lägenheter samt en förskola.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st radhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong och uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser samt uppsättning av entrétak.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av samtliga balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong Barken 1,Årsringen 1,Kvisten 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av takkupa.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt källare till två lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från garage till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor/affär till bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av förskola till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändring av källarlokaler till 2 stycken lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: