Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.
Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Utanbygatan, Östermalmsgatan, Mimergatan och Timmermansgatan.
Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter. Underjordiskt garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vetterslund, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934707.
Nybyggnad av bostäder på Malmaberg
80 lägenheter i 5 punkthus. 4-7 våningar. Garage för 40 bilar.
Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934706.
Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3
KTC och Ecoklimat är entreprenörer för fläktrum och undercentraler.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Ett 60-tal bostäder på Nordanby Gärde, ca 3 km utanför Västerås centrum. Försäljning och produktion planeras till 2018.
Nybyggnad av studentlägenhet i Kristiansborg
Planer finns att bygga studentbostäder vid Carlforsska gymnasiet. Antal lägenheter är ännu oklart.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ca 40 lägenheter. En befintlig huskropp byggs om och 2 nya huskroppar byggs till.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
8 parhus, 10 kedjehus, 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
12 st parhus, 3 st flerbostadshus.
Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vallby, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934706 och 934707.
Ombyggnad av skola till lägenheter, förskola och LSS-bostäder i Västerås
61 hyreslägenheter, en förskola med 6 avdelningar och en stor inhägnad gård samt ett LSS-boende med 6-8 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 12 parhuslägenheter.
Nybyggnation av BDT-anläggning i Västerås
Avser nybyggnation av komplett BDT-anläggning för totalt 279 fastigheter i Munga. Objektet är beläget ca 150 m söder om Glimmervägen i Västerås.
Nybyggnad av LSS-boende i Västerås
Nyproduktion av byggnad för LSS-boende med fyra platser inklusive tillhörande mark och ledningsarbeten. Rivning av befintlig byggnad.
Byte av fönster på kedjehus i Skultuna
Avser byte av ca 300 fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong och uteplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (studentlägenheter).
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad och inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad samt inglasning av balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från skola till 59 lägenheter samt en förskola.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till boyta, tillbyggnad av takkupor, balkong och trappor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningssätt från källare till bostadsyta.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus efter brand.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av takkupa.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, byta dörrar och ändring av kulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, byte av ytterdörrar.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från garage till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från kontor/affär till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av entré, justering av mark samt rivning av befintlig entré.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör (fönsterkarmar).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av uteplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: