Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västerås

Nytt bostadsområde i Västerås
Befintlig byggnad kommer att rivas till viss del. Det som blir kvar kommer att byggas om till äldreboende. Planeras för 450 nya villor och flerfamiljshus.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås
Hamre ridskola ska ev flytta och då är tanken att man bygger bostäder istället.
Nybyggad av bostäder i Irsta
Ca 300-400 bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av hyresrätter och butiker på Öster Mälarstrand, Västerås
Kommer förmodligen bli Sveriges största plusenergihus. Miljöbyggnad guld. Handelslokaler i bottenvåning.
Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.
Nybyggnad av flerbostadshus på Nordanby, Västerås
Lamellhus som kallas S-huset eller Bananhuset.
Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter. Underjordiskt garage.
Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).
Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934706.
Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.
Nybyggnad av punkthus i Vallby
Byggs som SABO Kombohus mini.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
ca 400 st bostäder i småhus, radhus, parhus och stadsvillor.
Nybyggnad av äldreboende på Öster Mälarstrand, Västerås, detaljplan 4
Hus i 16 våningar ska blandas med tre- och fyravåningshus i den fjärde och sista etappen vid mälarstranden.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 12 parhuslägenheter.
Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Tillbyggnad av 11 st lägenheter samt 1 samvarorum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.
Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 6 st lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av LSS-boende i Västerås
Nyproduktion av byggnad för LSS-boende med fyra platser inklusive tillhörande mark och ledningsarbeten. Rivning av befintlig byggnad.
Exploateringsområde för styckebyggda hus i Dingtuna
Ca 60 st bostäder i enbostadshus, radhus och flerfamiljshus.
Nybyggnad av markbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av marklägenheter efter brand.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändring av vind till 2 studentbostäder, takkupa i trapphus samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare och vind till bostäder. 4 lägenheter på vinden och 1 lägenhet i källaren.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st lägenheter på vindsvåning.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 6 st flerbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 6 st kedjehus.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 8 st parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus (18 lägenheter) Fäbodvallen 17,18,19.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 12 enbostadshus Fäbodvallen 25,29,32,21,30,24,31,28,27,22,23,26.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (fönster).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (renovering av fasad, fönster och tak) Johannes 1,Johan 4,Joakim 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, montering av dörr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Tillbyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av farstukvist vid entré.
Ombyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från hvb till 3 enfamiljsbostäder (tillfälligt).
Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från garage till enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av ramfri balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av två stycken balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 4 balkonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med stall och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Målning och renovering runt fönster och balkonger.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: