Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sala

Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.
Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad skall ske av värme- och tappvattensystem för fem stycken hus med sammanlagt 145st lägenheter, 17st lokaler samt förråd, cykelrum, skyddsrum mm.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Skede 1, fördjupad programhandling. Skede 2 utförande/totalentreprenad.
Ombyggnad av vind i Sala
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från vind till sex stycken lägenheter i flerbostadshus.
Byte av hissar vid äldreboende i Sala
Avser byte av 2 st hissar, en personhiss och en sänghiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för installation av solelanläggning på taket.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för fasadändring - solcellsanläggning på flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Sala
Anmälan för ombyggnad av garage till sovrum och badrum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Anmälan tillbyggnad av orangerirum på enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sala
Bygglov för tillbyggnad av inglasad altan på enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för ombyggnad av 10 st balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: