Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Köping

Nybyggnad av bostadsområde i Köping
Köpings kommun via stadsarkitektkontoret är i behov av konsultstöd för att ta fram tre (3) utvecklingsförslag på möjlig framtida utveckling och utbyggnad av Macksta etapp 2 med omnejd, samt två (2) utvecklingsförslag för Marieberg, invid E18 i Köping.
Nybyggnad av punkthus i Köping
Ca 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Köping
Förslag till bostadsbyggande i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen tillåter 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
78 balkonger, 12 franska balkonger.
Omläggning av tegeltak på flerbostadshus i Köping
Omläggning av tegeltak på Lingonet 3, Furuvägen 1 i Köping.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Köping
Lagning och målning av fasader, målning av plåtdetaljer och balkongpaneler, rivning av entrétak och uppfräschning av entréer. Avser husen på Kihlmansgatan 7 samt Nibblesbackevägen 25 F och G.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus - balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus - utvändig trapp - utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning till 1 lägenhet.
Omläggning av papptak i Köping
Objektet är beläget på Nibblesbackesvägen 13 i Köpings kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: