Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Köping

Nybyggnad av bostadsområde i Köping
Köpings kommun via stadsarkitektkontoret är i behov av konsultstöd för att ta fram tre (3) utvecklingsförslag på möjlig framtida utveckling och utbyggnad av Macksta etapp 2 med omnejd, samt två (2) utvecklingsförslag för Marieberg, invid E18 i Köping.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Köping
En pärla centralt i Köping med utsikt över å och park. Här skapas möjlighet till ett mindre flerbostadshus eller radhus av hög arkitektonisk kvalitet.
Nybyggnad av radhus, parhus och småhus i Köping
Markarbeten, projektnummer: 1482930
Nybyggnad av punkthus i Köping
Ca 20-30 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus - balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning till 1 lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus - utvändig trapp - utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Ändring av ventilation i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: