Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västmanlands län

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 120 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås
Kommer bli både hyresrätter och bostadsrätter. Garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Totalt 1500 lägenheter på området. Oklart hur stor andel som kommer att säljas.
Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Etapp 2: 1467487. Totalt ca 236 lägenheter på de två etapperna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 2
Etapp 1: 1455414. Totalt ca 260 lägenheter på de två etapperna.
ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.
Nybyggnad av bostäder mm i Västerås
Avser nybyggnad av bostäder, förskola, vård och centrumverksamhet.
ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås
Utanbygatan, Östermalmsgatan, Mimergatan och Timmermansgatan.
Nybyggnad av punkthus och matvarubutik i Västerås
Nybyggnad av 3 st punkthus med tillhörande lokaler, matvarubutik och markparkering.
Nybyggnad av bostadsområde i Köping
Köpings kommun via stadsarkitektkontoret är i behov av konsultstöd för att ta fram tre (3) utvecklingsförslag på möjlig framtida utveckling och utbyggnad av Macksta etapp 2 med omnejd, samt två (2) utvecklingsförslag för Marieberg, invid E18 i Köping.
Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter. Underjordiskt garage.
Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vetterslund, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934707.
Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934706.
Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3
KTC och Ecoklimat är entreprenörer för fläktrum och undercentraler.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Upphandlingen syftar till att byggherren tillsammans med utvalda partners ska skapa en strukturerad samarbetsform där byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Salabostäder kommer under kommande 20 år ha ett behov av stamrenovering av ca 2000 lgh.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 300-500 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Ett 60-tal bostäder på Nordanby Gärde, ca 3 km utanför Västerås centrum. Försäljning och produktion planeras till 2018.
Nybyggnad av studentlägenhet i Kristiansborg
Planer finns att bygga studentbostäder vid Carlforsska gymnasiet. Antal lägenheter är ännu oklart.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
8 parhus, 10 kedjehus, 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
12 st parhus, 3 st flerbostadshus.
Nybyggnad av punkthus i Köping
Ca 20-30 lägenheter.
Ombyggnad av skola till lägenheter, förskola och LSS-bostäder i Västerås
61 hyreslägenheter, en förskola med 6 avdelningar och en stor inhägnad gård samt ett LSS-boende med 6-8 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgvik, Kungsör
Fd hotell kommer ev att rivas för att sen byggas lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 12 parhuslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Surahammar
Detaljplanen avser nybyggnad av radhus inom fastigheterna Surahammar 9:292 och 9:343. Ytan är ca 4000 kvm och ligger mellan Dalavägen och Källbergsvägen.
Nybyggnation av BDT-anläggning i Västerås
Avser nybyggnation av komplett BDT-anläggning för totalt 279 fastigheter i Munga. Objektet är beläget ca 150 m söder om Glimmervägen i Västerås.
Nybyggnad av LSS-boende i Västerås
Nyproduktion av byggnad för LSS-boende med fyra platser inklusive tillhörande mark och ledningsarbeten. Rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus inom fastigheten stabäck 2:41, fagersta kommun.
Byte av fönster på kedjehus i Skultuna
Avser byte av ca 300 fönster.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Köping
Fasad ska tilläggsisoleras, rappas och målas i två olika kulörer. Balkonger ska renoveras och fönster bytas ut.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
78 balkonger, 12 franska balkonger.
Renovering av fritidshus och gäststuga, målning av uthus i Strömsholm
Avser rivning och tillbyggnad av gavel på fritidshus samt delvis byte av utvändig panel, nya fönster, ny ytterdörr. Nya installationer, nybyggnad badrum, ombyggnad kök och sovrum och in- och utvändig målning. På garaget behövs utvändig målning, ny takavvattning och nya elinstallationer. Även markarbeten och dränering av jordkällare ingår i projektet. Option: Timmerhus: Återskapande av timmerhus, väggar, takkonstruktion och yttertak samt skorsten/eldstad. In- och utvändig målning, nya elinstallationer, nya lister mm, ny ytterdörr och nya fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkong och uteplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (studentlägenheter).
Nybyggnad av parhus i Sala
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad och inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad samt inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring (balkonger) på flerbostadshus inom fastigheten spoarrhornet 5, fagersta kommun.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för ändrad användning av lokal samt tillbyggnad av flerbostadshus inom fastigheten sloghagen 1, fagersta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från skola till 59 lägenheter samt en förskola.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från vind till boyta, tillbyggnad av takkupor, balkong och trappor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändrat användningssätt från källare till bostadsyta.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus efter brand.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Surahammar
Ansökan om bygglov, ändrad användning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av 6 parhus, 12 lägenheter, etapp 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arboga
Bygglov utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster samt ändring av kulör från brun till vit.
Ombyggnad av parhus i Kungsör
Bygglov ändrad användning från församlingshem till en- och tvåbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Om- och tillbyggnad av tre flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Fagersta
Rivningslov för rivning av enbostadshus inom fastigheten hedkärra 12:39, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus - utvändig trapp - utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus inglasning av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: