Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västmanlands län

Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.
Nybyggnad av hyresrätter och butiker på Öster Mälarstrand, Västerås
Kommer förmodligen bli Sveriges största plusenergihus. Miljöbyggnad guld. Handelslokaler i bottenvåning.
Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.
Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter. Underjordiskt garage.
Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vetterslund, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934707.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).
Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.
Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934706.
Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3
KTC och Ecoklimat är entreprenörer för fläktrum och undercentraler.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 300-500 lägenheter.
Nybyggnad av småbåtshamn, bostäder mm i Surahammar
Avser nytt fritidshusområde på Åhagen, planer för ytterligare småstadsbebyggelse och småbåtshamn.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Upphandlingen syftar till att byggherren tillsammans med utvalda partners ska skapa en strukturerad samarbetsform där byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Salabostäder kommer under kommande 20 år ha ett behov av stamrenovering av ca 2000 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
8 parhus, 10 kedjehus, 2 flerbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).
Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vallby, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934706 och 934707.
Ombyggnad av äldreboende i Arboga
Ombyggnad av Hällbacken till ett modernt vård- och omsorgsboende. Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1421485, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.
Nybyggnad av radhus i Hallstahammar
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 12 parhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad skall ske av värme- och tappvattensystem för fem stycken hus med sammanlagt 145st lägenheter, 17st lokaler samt förråd, cykelrum, skyddsrum mm.
Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnation av BDT-anläggning i Västerås
Avser nybyggnation av komplett BDT-anläggning för totalt 279 fastigheter i Munga. Objektet är beläget ca 150 m söder om Glimmervägen i Västerås.
Ombyggnad av kontor till bostäder mm i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus igensättning av fönster, nya balkonger, installation av hiss samt staket.
Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Tillbyggnad av 11 st lägenheter samt 1 samvarorum.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 6 st lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av LSS-boende i Västerås
Nyproduktion av byggnad för LSS-boende med fyra platser inklusive tillhörande mark och ledningsarbeten. Rivning av befintlig byggnad.
Exploateringsområde för styckebyggda hus i Dingtuna
Ca 60 st bostäder i enbostadshus, radhus och flerfamiljshus.
Nybyggnad av markbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av marklägenheter efter brand.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av parhus Spirean 8,9.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare och vind till bostäder. 4 lägenheter på vinden och 1 lägenhet i källaren.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändring av vind till 2 studentbostäder, takkupa i trapphus samt fasadändring.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Köping
Fasad ska tilläggsisoleras, rappas och målas i två olika kulörer. Balkonger ska renoveras och fönster bytas ut.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Byte av hissar vid äldreboende i Sala
Avser byte av 2 st hissar, en personhiss och en sänghiss.
Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.
Omläggning av tegeltak på flerbostadshus i Köping
Omläggning av tegeltak på Lingonet 3, Furuvägen 1 i Köping.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Köping
Lagning och målning av fasader, målning av plåtdetaljer och balkongpaneler, rivning av entrétak och uppfräschning av entréer. Avser husen på Kihlmansgatan 7 samt Nibblesbackevägen 25 F och G.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av 2 st parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (renovering av fasad, fönster och tak) Johannes 1,Johan 4,Joakim 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, montering av dörr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.
Nybyggnad av grupphus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus inom fastigheten stabäck 2:41, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 6 st flerbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 6 st kedjehus.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 8 st parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus (18 lägenheter) Fäbodvallen 17,18,19.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st radhus.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 10 st enbostadshus, carport och förråd.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 12 enbostadshus Fäbodvallen 25,29,32,21,30,24,31,28,27,22,23,26.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av två stycken balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för installation av solelanläggning på taket.
Ombyggnad av enbostadshus i Sala
Anmälan för ombyggnad av garage till sovrum och badrum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Anmälan tillbyggnad av orangerirum på enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med stall och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sala
Bygglov för tillbyggnad av inglasad altan på enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Inglasning av balkong lgh 1001 på flerbostadshus.
Omläggning av papptak i Köping
Objektet är beläget på Nibblesbackesvägen 13 i Köpings kommun.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Köping
Ändrad användning från HVB till demensboende.
Renovering av fritidshus och gäststuga, målning av uthus i Strömsholm
Avser invändig och utvändig renovering av fritidshus och gäststuga samt målning av uthus vid Ryttartorpet i Strömsholm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Målning och renovering runt fönster och balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arboga
Igensättning av fönster samt byte av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: