Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter i Råbyskogen, Västerås, etapp 1
Ca 200-250 lägenheter totalt. 2-3 etapper.

Nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter i Råbyskogen, Västerås, etapp 2-3
Ca 200-250 lägenheter totalt. 2-3 etapper.

Nybyggnad av punkthus och lamellhus i Västerås
Ca 80 lägenheter i punkthusen och 50-60 lägenheter i lamellhuset.

ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Planer för ca 150 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.

ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av äldreboende och vårdcentral, läkarmottagning i Sala

Nybyggnad av bostäder i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Malmaberg
80 lägenheter i 5 punkthus. 4-7 våningar. Garage för 40 bilar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av punkthus i Sala

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus, Sabo´s Kombohus i Köping, etapp 2
SABO Kombohus.

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
6-7 våningar.

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3 mfl
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 916414. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper och kommer att pågå under flera år. Vi har uppskattat byggstart. Okänd kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Västerås
Flerbostadshus på 2500 BTA, hyresrätter, samt 12 tomter för småhusbebyggelse.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
8 parhus, 10 kedjehus, 2 flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler på Bjurhovda, Västerås
Eventuellt blir det hyresrätter, ca 50 st.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ca 40 lägenheter. En befintlig huskropp byggs om och 2 nya huskroppar byggs till.

Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av trygghetsboende och förskola i Råbyskogen, Västerås

Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Sala
SABO Kombohus Mini.

Nybyggnad av enbostadshus på Framnäs, Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Västerås

Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).

Tillbyggnad av demensboende i Kungsör

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
22 st radhus.

Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar
20-30 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Västerås
Ombyggnad av Gryta korttidsenhets befintliga lokaler på 7700 kvm till fler mindre enheter med totalt 72 platser samt 60 kvm tillbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar

Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Hallstahammar
Planer finns att bygga om fastigheten till kontor och ca 23 st lägenheter.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad skall ske av värme- och tappvattensystem för fem stycken hus med sammanlagt 145st lägenheter, 17st lokaler samt förråd, cykelrum, skyddsrum mm.

Nybyggnad av seniorvillor/parhus i Hallstahammar

Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.

Ombyggnad av kontor till bostäder mm i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus igensättning av fönster, nya balkonger, installation av hiss samt staket.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Tillbyggnad av 11 st lägenheter samt 1 samvarorum.

Ombyggnad till lägenheter i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Entreprenaden omfattar stambyte samt helrenovering av badrum i två huskroppar, totalt 50 lägenheter. Tänkbara åtgärder i övrigt är helrenovering av kök, installation av FTX-system, förberedelse för individuell mätning av varmvatten samt förberedelse för tvätt- och diskmaskin. Renoveringen skall i viss mån genomföras med hyresgästerna kvarboende. Gäller 40-45 lägenheter på Dammgatan 1 A-C samt 15-16 st lägenheter på Strandvägen 9 A-D.

Ombyggnad av kontor till bostäder i Kungsör

Exploatering och nybyggnad av villor i Ängshagen, Sala
Husen kommer att ha sadeltak med tegel. Ca 10 st huskroppar.

Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 6 st lägenheter i äldreboende.

Exploateringsområde för styckebyggda hus i Dingtuna
Ca 60 st bostäder i enbostadshus, radhus och flerfamiljshus.

Nytt bostadsområde i Köping

Nybyggnad av äldreboende i Surahammar, etapp 1

Nytt villaområde i Södra Näs, Hallstahammar
ca 15 tomter.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Köping
Ändrad användning från HVB till demensboende.

Ombyggnad till lägenheter i Köping

Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av parhus Spirean 8,9.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare och vind till bostäder. 4 lägenheter på vinden och 1 lägenhet i källaren.

Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Skede 1, fördjupad programhandling. Skede 2 utförande/totalentreprenad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norberg
Bygglov för ändrad användning från butik/garage til bostäder inom fastigheten rutgården 4.

Utvändigt underhåll av affärshus i Fagersta

Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsör
6 mindre lägenheter byggs om till 3 större lägenheter samt nybyggnad av 3 nya uteplatser.

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Köping

Tillbyggnad av gruppbostad i Sala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende, målning av parkeringslinjer och nybyggnad av cykelskjul.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås

Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st lägenheter på vindsvåning.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger inom fastigheten centralen 1, fagersta kommun.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (fönster).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (trappa) samt höjning av mark.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av lokaler.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.

Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändring av vind till 2 studentbostäder, takkupa i trapphus samt fasadändring.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av vind i Sala
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från vind till sex stycken lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lägenheter på vind.

Nybyggnad av markbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av marklägenheter efter brand.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (59 lägenheter).

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ansökan om bygglov för bostäder.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av ramfri balkong.

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för ombyggnad av 10 st balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 4 balkonger.

Tillbyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av farstukvist vid entré.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: