Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Utveckling av stadsdel med resande anläggning i Västerås
Utvecklingen av stadsdelen kommer att pågå till år 2026. Kommer att bli flera projekt/byggherrar samt etappindelning.

Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion.

ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.

ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Bostadrätter.

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av hyresrätter och förskola på Öster Mälarstrand, Västerås
4 avdelningar. Förskolan kommer efter byggnation att hyras av staden.

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av punkthus i Sala

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus, Sabo´s Kombohus i Köping, etapp 2
SABO Kombohus.

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
6-7 våningar.

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Planerat projekt efter projnr 916414. Arbetet kommer att pågå under flera år. Ca 300-500 lägenheter.

Nybyggnad av punkthus i Vallby
Byggs som SABO Kombohus mini.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
8 parhus, 10 kedjehus, 2 flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler på Bjurhovda, Västerås
Eventuellt blir det hyresrätter, ca 50 st.

Utbyggnad av servicebostad i Skultuna

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus (59 lägenheter).

Nybyggnad av bostadsrätter i Västerås
Bonum

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av lägenheter i Västerås

Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.

Nybyggnad av hyreslägenheter i Sala
SABO Kombohus Mini.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar (moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kolbäck, Hallstahammar
3-5 våningar, 20-30 lägenheter.

Tillbyggnad av demensboende i Kungsör

ROT-renovering av flerbostadshus i Pettersberg, Västerås

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping

Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).

Nybyggnad av bostadsrätter i Västerås
StegEtt-boenden.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
22 st radhus.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.

Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Västerås
Ombyggnad av Gryta korttidsenhets befintliga lokaler på 7700 kvm till fler mindre enheter med totalt 72 platser samt 60 kvm tillbyggnad.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar

Renovering av flerbostadshus i Västerås

Ombyggnad av äldreboende i Kungsör
Efter tillbyggnaden, se projektnummer 931167, är färdigställd renoveras den befintliga delen.

Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.

Nybyggnad av seniorvillor/parhus i Hallstahammar

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad skall ske av värme- och tappvattensystem för fem stycken hus med sammanlagt 145st lägenheter, 17st lokaler samt förråd, cykelrum, skyddsrum mm.

Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Tillbyggnad av 11 st lägenheter samt 1 samvarorum.

Ombyggnad av kontor till bostäder mm i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus igensättning av fönster, nya balkonger, installation av hiss samt staket.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ansökan om bygglov för bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 6 st lägenheter i äldreboende.

Exploateringsområde för styckebyggda hus i Dingtuna
Ca 60 st bostäder i enbostadshus, radhus och flerfamiljshus.

Nytt villaområde i Södra Näs, Hallstahammar
ca 15 tomter.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Köping
Ändrad användning från HVB till demensboende.

Ombyggnad till lägenheter i Köping

Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av parhus Spirean 8,9.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare och vind till bostäder. 4 lägenheter på vinden och 1 lägenhet i källaren.

Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Skede 1, fördjupad programhandling. Skede 2 utförande/totalentreprenad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norberg
Bygglov för ändrad användning från butik/garage til bostäder inom fastigheten rutgården 4.

Utvändigt underhåll av affärshus i Fagersta

Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsör
6 mindre lägenheter byggs om till 3 större lägenheter samt nybyggnad av 3 nya uteplatser.

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Köping

Ombyggnad av vind i Sala
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från vind till sex stycken lägenheter i flerbostadshus.

Tillbyggnad av gruppbostad i Sala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende, målning av parkeringslinjer och nybyggnad av cykelskjul.

Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.

Nybyggnad av markbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av marklägenheter efter brand.

Byte av hissar vid äldreboende i Sala
Avser byte av 2 st hissar, en personhiss och en sänghiss.

Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lägenheter på vind.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st lägenheter på vindsvåning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (fönster).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (trappa) samt höjning av mark.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av lokaler.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasadkulör.

Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändring av vind till 2 studentbostäder, takkupa i trapphus samt fasadändring.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger inom fastigheten centralen 1, fagersta kommun.

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping
Nybyggnad av flerbostadshus samt miljöbod/cykelrum.

Tillbyggnad av enbostadshus i Köping
Tillbyggnad enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivningslov rivning av småhus efter brand.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 4 balkonger.

Tillbyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av farstukvist vid entré.

Ombyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från hvb till 3 enfamiljsbostäder (tillfälligt).

Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tvättstuga till lägenhet.

Ombyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från garage till enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av ramfri balkong.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av två stycken balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för fasadändring - solcellsanläggning på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för ombyggnad av 10 st balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: