Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås

Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås

ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.

Förtätning av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.

Nybyggnad av hyresrätter och butiker på Öster Mälarstrand, Västerås
Kommer förmodligen bli Sveriges största plusenergihus. Miljöbyggnad guld. Handelslokaler i bottenvåning.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vetterslund, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934707.

ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Västerås
81 st lägenheter fördelade på 3 st huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).

Nybyggnad av äldre och trygghetsboende i Västerås
Detaljplaneändring pågår. Beräknas antas under oktober 2015. Omfattning angående lägenheter och huskroppar är ej fastställd. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av punkthus i Sala

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av kedjehusi Nordanby äng

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934706.

Nybyggnad av flerbostadshus, Sabo´s Kombohus i Köping, etapp 2
SABO Kombohus.

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
6-7 våningar.

Nybyggnad av punkthus i Vallby
Byggs som SABO Kombohus mini.

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3 mfl
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 916414. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper och kommer att pågå under flera år. Vi har uppskattat byggstart. Okänd kostnad.

Utbyggnad av servicebostad i Skultuna

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
3 st huskroppar, ca 100 lägenheter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Råbyskogen, Västerås

Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.

ROT-renovering av flerbostadshus i Pettersberg, Västerås

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
12 st parhus, 3 st flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Västerås

Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vallby, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934706 och 934707.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
18 st radhus.

Tillbyggnad av demensboende i Kungsör

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
22 st radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 2
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar
20-30 lägenheter.

Nybyggnad av seniorvillor i Sala

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Upphandlingen syftar till att byggherren tillsammans med utvalda partners ska skapa en strukturerad samarbetsform där byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Salabostäder kommer under kommande 20 år ha ett behov av stamrenovering av ca 2000 lgh.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Västerås
Ombyggnad av Gryta korttidsenhets befintliga lokaler på 7700 kvm till fler mindre enheter med totalt 72 platser samt 60 kvm tillbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar

Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.

Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Varje lägenhet kommer att vara ca 50-55 kvm och förses med uteplats.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Hallstahammar
Planer finns att bygga om fastigheten till kontor och ca 23 st lägenheter.

Nybyggnad av seniorvillor/parhus i Hallstahammar

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Entreprenaden omfattar stambyte samt helrenovering av badrum i två huskroppar, totalt 50 lägenheter. Tänkbara åtgärder i övrigt är helrenovering av kök, installation av FTX-system, förberedelse för individuell mätning av varmvatten samt förberedelse för tvätt- och diskmaskin. Renoveringen skall i viss mån genomföras med hyresgästerna kvarboende. Gäller 40-45 lägenheter på Dammgatan 1 A-C samt 15-16 st lägenheter på Strandvägen 9 A-D.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Tillbyggnad av 11 st lägenheter samt 1 samvarorum.

Ombyggnad till lägenheter i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.

Ombyggnad av kontor till bostäder i Kungsör

Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 6 st lägenheter i äldreboende.

Nytt bostadsområde i Köping

Nytt villaområde i Södra Näs, Hallstahammar
ca 15 tomter.

Ombyggnad till lägenheter i Köping

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare och vind till bostäder. 4 lägenheter på vinden och 1 lägenhet i källaren.

Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Skede 1, fördjupad programhandling. Skede 2 utförande/totalentreprenad.

Trapphusmålning i flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås
Även Gulsporregatan 2-4 & 3-13. Även tvättstugor, vindar & källargångar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Norberg
Bygglov för ändrad användning från butik/garage til bostäder inom fastigheten rutgården 4.

Utvändigt underhåll av affärshus i Fagersta

Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsör
6 mindre lägenheter byggs om till 3 större lägenheter samt nybyggnad av 3 nya uteplatser.

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Köping

Tillbyggnad av gruppbostad i Sala
Bygglov för tillbyggnad av lss-boende, målning av parkeringslinjer och nybyggnad av cykelskjul.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Fasadrenovering

Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov ändrad användning från skola till boende.

Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås

Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Installation eller ändring av ventilation i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (trappa) samt höjning av mark.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt ändring av lokaler.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.

Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lägenheter på vind.

Nybyggnad av markbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av marklägenheter efter brand.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ansökan om bygglov för bostäder.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st lägenheter på vindsvåning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus igensättning av fönster, nya balkonger, installation av hiss samt staket.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Skinnskatteberg
Ändrad använding för tillfälligt boende och tidsbegränsad vistelse.

Ombyggnad av lägenhet i Hallstahammar
Ändrad användning från lokal till bostad.

Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Sala
Anmälan för rivning av nedbrunnet enbostadshus.

Ombyggnad av enbostadshus i Fagersta
Bygglov för ändrad användning inom fastigheten hugget 2, fagersta kommun.

Ombyggnad av lägenhet i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från tvättstuga till lägenhet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsör
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus, förskoleverksamhet, tillfälligt bygglov under 5 år.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: