Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västmanlands län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 136 st.

Nytt bostadsområde i Västerås
Befintlig byggnad kommer att rivas till viss del. Det som blir kvar kommer att byggas om till äldreboende. Planeras för 450 nya villor och flerfamiljshus.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås
Hamre ridskola ska ev flytta och då är tanken att man bygger bostäder istället.
Nybyggad av bostäder i Irsta
Ca 300-400 bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av hyresrätter och butiker på Öster Mälarstrand, Västerås
Kommer förmodligen bli Sveriges största plusenergihus. Miljöbyggnad guld. Handelslokaler i bottenvåning.
Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.
Nybyggnad av flerbostadshus på Nordanby, Västerås
Lamellhus som kallas S-huset eller Bananhuset.
Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter. Underjordiskt garage.
Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).
Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.
Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934706.
Nybyggnad av punkthus i Vallby
Byggs som SABO Kombohus mini.
Nybyggnad av äldreboende på Öster Mälarstrand, Västerås, detaljplan 4
Hus i 16 våningar ska blandas med tre- och fyravåningshus i den fjärde och sista etappen vid mälarstranden.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
ca 400 st bostäder i småhus, radhus, parhus och stadsvillor.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Upphandlingen syftar till att byggherren tillsammans med utvalda partners ska skapa en strukturerad samarbetsform där byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Salabostäder kommer under kommande 20 år ha ett behov av stamrenovering av ca 2000 lgh.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, del 2
Upphandlingen syftar till att byggherren tillsammans med utvalda partners ska skapa en strukturerad samarbetsform där byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Salabostäder kommer under kommande 20 år ha ett behov av stamrenovering av ca 2000 lgh.
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 300-500 lägenheter.
Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Entreprenaden omfattar mark-, byggnads- och installationsarbeten. Projektet består av bostadsfastigheter med 26 lägenheter med option om ytterligare cirka 26 st.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.
Nybyggnad av radhus i Hallstahammar
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgvik, Kungsör
Fd hotell kommer ev att rivas för att sen byggas lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Sala
Bygglov för nybyggnad av lss-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 12 parhuslägenheter.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad skall ske av värme- och tappvattensystem för fem stycken hus med sammanlagt 145st lägenheter, 17st lokaler samt förråd, cykelrum, skyddsrum mm.
Nybyggnad av radhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av radhus.
Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Tillbyggnad av 11 st lägenheter samt 1 samvarorum.
Ombyggnad av kontor till bostäder mm i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus igensättning av fönster, nya balkonger, installation av hiss samt staket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 6 st lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av LSS-boende i Västerås
Nyproduktion av byggnad för LSS-boende med fyra platser inklusive tillhörande mark och ledningsarbeten. Rivning av befintlig byggnad.
Exploateringsområde för styckebyggda hus i Dingtuna
Ca 60 st bostäder i enbostadshus, radhus och flerfamiljshus.
Nybyggnad av markbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av marklägenheter efter brand.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av parhus Spirean 8,9.
Ombyggnad av vind i Västerås
Bygglov för ändring av vind till 2 studentbostäder, takkupa i trapphus samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändrat användningssätt från källare och vind till bostäder. 4 lägenheter på vinden och 1 lägenhet i källaren.
Nybyggnad av LSS bostad i Sala
Skede 1, fördjupad programhandling. Skede 2 utförande/totalentreprenad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norberg
Bygglov för ändrad användning från butik/garage til bostäder inom fastigheten rutgården 4.
Ny bergvärme till kedjehus i Skultuna
45 stycken lägenheter som berörs.
Ombyggnad av vind i Sala
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning från vind till sex stycken lägenheter i flerbostadshus.
Byte av hissar vid äldreboende i Sala
Avser byte av 2 st hissar, en personhiss och en sänghiss.
Ombyggnad av vind till bostäder i Västerås
Ändrat användningssätt från kallvind till 3 lägenheter. 2 stycken lägenheter om 29 kvm/st och en lägenhet på 22 kvm.
Omläggning av tegeltak på flerbostadshus i Köping
Omläggning av tegeltak på Lingonet 3, Furuvägen 1 i Köping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st lägenheter på vindsvåning.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 6 st flerbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 6 st kedjehus.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 8 st parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus (18 lägenheter) Fäbodvallen 17,18,19.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st radhus.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 12 enbostadshus Fäbodvallen 25,29,32,21,30,24,31,28,27,22,23,26.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger och uteplatser.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Västerås
Bygglov för inglasning av balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger inom fastigheten centralen 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Bygglov nybyggnad av 2 st parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (fönster).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (renovering av fasad, fönster och tak) Johannes 1,Johan 4,Joakim 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, montering av dörr.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: