Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundsvall

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall. Detaljplanearbetet har inletts och detaljplanen beräknas vinna laga kraft i slutet av 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus och äldrebostäder i Sundsvall
Ca 100 lgh och 54 lgh för äldreboende, parkeringsgarage under husen. Samarbete mellan Diös och HSB.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt underliggande garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Njurundabommen

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sundsvall
Varmgarage mellan husen. 3-5 våningar.

Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall
Avser tillbyggnad av äldreboende Granlunda. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Ca 45 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
8 lgh planeras, soutteränghus i etage, 80-120 m2/lägenhet. Parkeringsdäck i 2 plan.

Nybyggnad av trygghetsboende i Haga

Nybyggnad av gruppboende mm i Sundsvall
Heffnersgården, äldreboende blev inte av. Hermans, gruppboende Objektet är beläget i Sundsvalls kommun, vid Hulivägen, strax norr om Bergsåker. Fastighetsbeteckning Huli 3:10. Avser nybyggnad av gruppboende med sex lägenheter och gemensamma utrymmen för boende samt en fristående gårdsbyggnad. Total bruttoarea ca 608+87 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer för flerbostadshus på Norrmalm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 3
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 4
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 5
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder fönster.

Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 2 st tvåbostadshus, installation av eldstad/rökkanal samt parkeringsplatser.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov sökt för byte av fönster på flerbostadshus.

Nya stugor i Sundsvall, etapp 2

Ombyggnad av vindar till lägenheter i Sundsvall
Fd kallvindar.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus med inglasade balkonger avseende 22 balkonger och 4 uteplatser.

Nybyggnad av stugby i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av tre stugor och allaktivitetshus, tillbyggnad av huvudbyggnad, nya p-platser samt dispens från strandskyddet.

Nybyggnad av gårdshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av gårdshus (2 lägenheter) samt rivning av bef gårdshus.

Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av lägenheter i radhusform.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan stambyte.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus.

Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2019-12-31 ändrat ianspråktagande kontor till gruppboende.

Ombyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov ändrat ianspråktagande från manskapsbod till bostad tom 2021-12-03.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av boendepaviljonger t o m 2021-12-31.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov ombyggnad av kontor till lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ombyggnad, anmälan ändring av planlösning.

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad balkonger flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från garage till bostad samt avdelning av en lägenhet till två.

Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från lokal till bostad.

Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från uthyrningslokal till bostad.

Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal och garage.

Utvändigt underhåll av parhus i Sundsvall
Bygglov fasadändring en-/ tvåbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus, byte av balkongdörrar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontorsbyggnad till bostad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: