Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundsvall

Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
150-200 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sidsjön, Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
8 lgh planeras, soutteränghus i etage, 80-120 m2/lägenhet. Parkeringsdäck i 2 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov sökt för byte av fönster på flerbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder fönster. 42 fastigheter.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus med inglasade balkonger avseende 22 balkonger och 4 uteplatser.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad balkonger flerbostadshus samt rivning av befintliga balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av befintliga kontor till studentrum/rum/bostäder.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad ändrad planlösning flerbostadshus. Ombyggnad av en lägenhet till två.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov omfärgning flerbostadshus. Ca 7-10 st.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan stambyte.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan tillbyggnad enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från lokal till bostad.

Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från samlingslokal till hvb-hem.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ombyggnad, anmälan ändring av planlösning.

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad balkonger flerbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med uterum.

Tillbyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av fritidshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad inglasning av befintliga balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad solceller på tak samt installation av eldstad/rökkanal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande flerbostadshus.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov (5 år) ändrat ianspråktagande omklädningsrum/konferens till tillfälligt boende.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad bostadsmoduler.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring med nya balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontorsbyggnad till bostad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Rivningslov rivning och borttagande av 28 balkonger flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: