Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkering i Sundsvall
Planer för punkthus och parkering.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Sundsvall etapp 1
I denna etapp byggs det 1 hus med 6 lägenheter och 2 butikslokaler
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till flerbostadshus med 6 lägenheter. Fasad renoveras, fönster byts och loftgång byggs.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov, inredande av ytterligare en bostad samt ombyggnad & fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Förhandsbesked nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal + rivning av bef. bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sundsvall
Bygglov ombyggnad från lokal till studentlägenheter.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från hyreslokal till bostadsrätt flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från matsal till bostad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov inglasning av altan enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av enbostadshus + garage/förrådslänga med gästhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av solceller liggande på tak flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan inst el ändr av ventilation flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning av 2 st enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: