Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundsvall

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus och äldrebostäder i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sundsvall, kv 3-6

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby

Nybyggnad av flerbostadshus i Njurundabommen

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sundsvall

Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall

Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall

Nybyggnad av trygghetsboende i Haga

Nybyggnad av gruppboende mm i Sundsvall

Stambyte och upprustning av flerbostadshus i Korsta, Sundsvall

Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall

Nya stugor i Sundsvall, etapp 2

Ombyggnad av vindar till lägenheter i Sundsvall

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall

Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1

Nybyggnad av stugby i Sundsvall

Nybyggnad av gårdshus i Sundsvall

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Fasadändring på flerbostadshus i Sundsvall

Fasadarbeten på flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall

Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall

Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall

Ombyggnad av enbostadshus i Sundsvall

Rivning av enbostadshus i Sundsvall

Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall

Utvändigt underhåll av parhus i Sundsvall

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: