Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sundsvall

Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
50 lägenheter planeras i 1 hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkering i Sundsvall
Planer för punkthus och parkering.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra bostadsbebyggelse.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov sökt för byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 2 st tvåbostadshus, installation av eldstad/rökkanal samt parkeringsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till flerbostadshus med 6 lägenheter. Fasad renoveras, fönster byts och loftgång byggs.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov lägenheter på vindsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Tillbyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad gruppboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov ombyggnad gruppboende.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus med nya inglasade balkonger samt rivning av befintliga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av enbostadshus + garage/förrådslänga med gästhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av enbostadshus med garage.
Tillbyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av lägenhet i källaren flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av solceller liggande på tak flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal + rivning av bef. bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus, lokaler till 2 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov inglasning av altan enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov inglasning av balkong flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov inglasning av balkonger flerbostadshus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Anmälan inst el ändr av ventilation.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning av 2 st enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Förhandsbesked nybyggnad av ett enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring med nya balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Rivningslov rivning och borttagande av 28 balkonger flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: