Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Sollefteå

Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Objektet avser genomgående renovering av bostäder samt viss ombyggnad med ny planlösning. Befintliga utrymmen är rivna till konstruktion. Objektet är beläget på fastigheten Sollefteå – Nipan 2, Djupövägen 16 Sollefteå.
Nytt luftbehandlingsaggregat samt OVK-åtgärder i flerbostadshus i Sollefteå
Avser aggregatbyte och OVK-åtgärder vid kv Bokbindaren 44, Sollefteå.
Konvertering av värmeanläggning vid serviceboende i Undrom, Sollefteå
I totalentreprenaden ingår samtliga arbeten för att erhålla en ny driftsatt konverterad värmeanläggning.
Rivning av enbostadshus i Sollefteå
Rivning av enbostadshus och garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: