Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Härnösand

Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Planen är två hyreshus på åtta och sex våningar.

Ombyggnad till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av skollokaler till lägenheter. Lokalerna har tidigare inrymt gymnasiets estetiska program och kommunens musikskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand

Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.

Nybyggnad av gruppbostäder i Härnösand
Nybyggnad av 2 huskroppar med totalt 12 lägenheter.

Nybyggnad av kedjehus på Härnön
3 längor med kedjehus där 14 lägenheter planeras.

Byte av fasad och målning mm på fastigheter i Härnösand
Byte av fasad och målning av fasader.

Ombyggnad av enbostadshus i Härnösand
Bygglov - ändrad användning av byggnad från elevhem till enbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av sopsortering.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: