Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Ett hus med ett 20-tal lgh i delvis 12 våningar samt ett hus med 30-tal lgh i 9 våningar planeras.
Invändig renovering på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar stambyte i 118 lgh innefattande 118 badrum, 48 wc/dusch, 39 wc samt 118 kök inkl erforderlig projektering samt ommålning av 16 trapphus inkl byte av belysning.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkering i Sundsvall
Planer för punkthus och parkering.
Nybyggnad av kedjehus på Härnön
3 längor med kedjehus där 13 lägenheter planeras.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
I början av Strandgatan, räknat från Riks 90, finns en byggbar tomt redan nu. Detaljplan gäller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 400-500 bostäder i området. Det aktuella området ligger mellan Emhart vid Universitetsallén och slutar vid parkeringen nedanför Folkets park. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Vid korsningen Björstagatan/Åsgatan bakom Ådalshälsan finns ett igenväxt område som skulle passa för bostadsbyggande. Även här finns redan en detaljplan som gäller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av radhus i Kramfors
Plats för ett exklusivt strandnära villaområde, kanske radhus. Ca 15 hus.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra bostadsbebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Sundsvall etapp 1
I denna etapp byggs det 1 hus med 6 lägenheter och 2 butikslokaler
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till flerbostadshus med 6 lägenheter. Fasad renoveras, fönster byts och loftgång byggs.
Stambyte i flerbostadshus i Sollefteå etapp 3
Entreprenaden omfattar stambyten samt ombyggnad av ett antal lägenheter för utökat badrum i kvarteret Tackan 2, HUS I och L samt med option HUS J och K, adress Långgatan 23 E-I i Sollefteå kommun.
Ramavtal avseende Vs-arbeten i Timrå kommun
Timrå kommun upphandlar ramavtal gällande VS-arbeten som beställs löpande inom av beställaren förvaltade fastigheter. Arbetet omfattar oplanerat och planerat underhåll.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Huvudbyggnad med 4 lägenheter samt en gårdsbyggnad med 1 lägenhet.
Ombyggnad av lokaler till studentbostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad från lokaler i entréplan till 8 st studentlägenheter.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader och omtäckning av tak på Hus 1, Hus 2, Hus 5 och Hus 6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Köpmanholmen samt Bredbyn
Entreprenaden omfattar installation av 2 st värmepumpsanläggningar (Vätska-Vatten).
Inglasning av balkonger i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av inglasning av balkonger och ute- platser. Objektet är beläget i Kv. Spejaren 1 i Härnösands Kommun med adresserna Ängsvägen 33, 35 och 37 samt Spjutgatan 1A och 1B.
Renovering av tak på gruppboende i Härnösand
Objektet avser renovering av tak inklusive kompletteringar.
Fasadarbete på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, kulörändring vid fasadrenovering,oket 6.
Nytt luftbehandlingsaggregat samt OVK-åtgärder i flerbostadshus i Sollefteå
Avser aggregatbyte och OVK-åtgärder vid kv Bokbindaren 44, Sollefteå.
Ombyggnad av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad och ändrad användning från gruppboende till flerfamiljshus rörvägen 28-30.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, insättning av 24 st nya hisschakt i trapphus & på fasad, ämbaret 2, 3, 4 & 6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov, inredande av ytterligare en bostad samt ombyggnad & fasadändring.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av gårdshus (2 st lägenheter).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad och inglasning av balkonger och rivning.
Renovering av gäststuga i Kramfors
Renovering av gäststuga.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus inglasad balkong.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus, inglasade balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollefteå
Uppförande av balkong på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov inglasning av altan enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av enbostadshus + garage/förrådslänga med gästhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av solceller liggande på tak flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Förhandsbesked nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 st uthyrningsstugor, sörvåge 3:38.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan inst el ändr av ventilation flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning av 2 st enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal + rivning av bef. bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sundsvall
Bygglov ombyggnad från lokal till studentlägenheter.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från hyreslokal till bostadsrätt flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från matsal till bostad.
Konvertering av värmeanläggning vid serviceboende i Undrom, Sollefteå
I totalentreprenaden ingår samtliga schaktnings-, återfyllnings-, rivnings-, demonterings-, nyinstallations- och efterarbeten över rör-, mark-, borrnings-, bygg-, el-, samt styr- och övervakningsarbeten/installationer för att erhålla en ny driftsatt konverterad värmeanläggning.
Ombyggnad av hiss i flerbostadshus i Kramfors
Ombyggnad av hissanläggning omfattande utbyte av maskineri, styrsystem, korgdörr, schaktdörrar, korginredning, el- och manöverutrustning för följande anläggning.
Rivning av grupphus i Sollefteå
Rivning av tre enbostadshus och två uthus.
Installation av nytt brandlarm i gruppbostad i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständiga installationer med funktionsansvar för nytt brandlarm till fullt driftsfärdigt skick, samt demontering och bortforsling av befintligt system.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Flerbostadshus, målning av fasad, ny balkongplåt/färg Bollsta 37:9,37:8.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga balkonger, liljan 11.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: