Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
120 platser, både korttidsplatser och permanent boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
30-40 lgh planeras i ett hyreshus med parkeringsmöjlighet.
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Planen är två hyreshus på åtta och sex våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
8 lgh planeras, soutteränghus i etage, 80-120 m2/lägenhet. Parkeringsdäck i 2 plan.
Ombyggnad till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av skollokaler till lägenheter. Lokalerna har tidigare inrymt gymnasiets estetiska program och kommunens musikskola.
Nybyggnad av kedjehus på Härnön
3 längor med kedjehus där 13 lägenheter planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 400-500 bostäder i området. Det aktuella området ligger mellan Emhart vid Universitetsallén och slutar vid parkeringen nedanför Folkets park. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Området ändras från industriändamål till bostäder och handel. 40-50 lägenheter kan vara realistiskt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall etapp 2 mfl
Sammanlagt i alla etapper ska det bli ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
På var sin sida av Gränsgatan, mellan Radhusvägen och Jönssons glas, finns grönområden som skulle kunna rymma ett byggnadskomplex på varje sida, kanske 15 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Sundsvall etapp 1
I denna etapp byggs det 1 hus med 6 lägenheter och 2 butikslokaler
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov sökt för byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lägenheter med havsutsikt från markplan och söderläge.
Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 2 st tvåbostadshus, installation av eldstad/rökkanal samt parkeringsplatser.
Renovering av kök i flerbostadshus, Ö-vik
Avser renovering av kök i totalt 56 st lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Sollefteå etapp 3
Entreprenaden omfattar stambyten samt renovering av badrum i kv Tackan i Sollefteå kommun.
Ramavtal avseende Vs-arbeten i Timrå kommun
Timrå kommun upphandlar ramavtal gällande VS-arbeten som beställs löpande inom av beställaren förvaltade fastigheter. Arbetet omfattar oplanerat och planerat underhåll.
Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder fönster. 42 fastigheter.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov lägenheter på vindsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Ombyggnad av 5 lgh i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Nya tätskikt tak på flerbostadshus i Timrå kommun
Avser nya tätskikt å tak inklusive tillhörande plåtarbeten på Ribygatan 13 i Bergeforsen, Tallgränd 2 i Tallnäs samt Järnvägsgatan 38 i Vivsta, Timrå Kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov ombyggnad gruppboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov omfärgning flerbostadshus. Ca 7-10 st.
Ombyggnad av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad och ändrad användning från gruppboende till flerfamiljshus rörvägen 28-30.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installation av anordning för ventilation i byggnader, violen 7.
Nybyggnad av stugby i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 st uthyrningsstugor, sörvåge 3:38.
Tillbyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad gruppboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Inglasning av balkonger Magistern 6,7.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Ändrad användning av balkonger. inglasning.
Ombyggnad av fritidshus i Kramfors
Ändrad användning av flottningstorn, ombyggnad till sommarbostad.
Ombyggnad av lägenhet i Kramfors
Ändrad användning av förråd till lgh.
Rivning av enbostadshus i Sollefteå
Rivning av brandskadat enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sollefteå
Rivning av enbostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggand av flerbostadshus, fasadändring, skopan 4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus, inglasning balkonger ny+ bef.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger, ärlan 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
användning från lokal till 8 st studentlägenheter, Sörliden 1,2,3,4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan inglasning av balkong.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Anmälan inst el ändr av ventilation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - inglasning av 14 st altaner morkullevägen 15 - 41 ojämna nr.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus med nya inglasade balkonger samt rivning av befintliga.
Tillbyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av enbostadshus med garage.
Tillbyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av lägenhet i källaren flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov inglasning av balkonger flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad inglasning av balkonger flerbostadshus.
Dörrbyte i flerbostadshus, Sollefteå
Avser byte av ett 50-tal lägenhetsdörrar. Arbetet kommer att ligga några år framåt i tiden. Kostnaden är uppskattad. Byggstarten okänd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring med nya balkonger på flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Njurunda
Rivningslov rivning av enbostadshus och ladugård.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Rivningslov rivning och borttagande av 28 balkonger flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: