Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
50 lägenheter planeras i 1 hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Nya lägenheter byggs i centrum. Det blir förutom 20-25 lägenheter även ett gruppboende. Lägenheterna blir främst tvåor. Men även några ettor och några trerummare planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus och parkering i Sundsvall
Planer för punkthus och parkering.
Nybyggnad av kedjehus på Härnön
3 längor med kedjehus där 13 lägenheter planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Planen syftar till att pröva möjligheten att uppföra bostadsbebyggelse.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov sökt för byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lägenheter med havsutsikt från markplan och söderläge.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Gäller även Biblioteksgatan. 4 lgh samt 2 lokaler.
Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 2 st tvåbostadshus, installation av eldstad/rökkanal samt parkeringsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till flerbostadshus med 6 lägenheter. Fasad renoveras, fönster byts och loftgång byggs.
Renovering av kök i flerbostadshus, Ö-vik
Avser renovering av kök i totalt 56 st lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Sollefteå etapp 3
Entreprenaden omfattar stambyten samt renovering av badrum i kv Tackan i Sollefteå kommun.
Ramavtal avseende Vs-arbeten i Timrå kommun
Timrå kommun upphandlar ramavtal gällande VS-arbeten som beställs löpande inom av beställaren förvaltade fastigheter. Arbetet omfattar oplanerat och planerat underhåll.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Huvudbyggnad med 4 lägenheter samt en gårdsbyggnad med 1 lägenhet.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov lägenheter på vindsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Renovering av tak på gruppboende i Härnösand
Objektet avser renovering av tak inklusive kompletteringar.
Nytt luftbehandlingsaggregat samt OVK-åtgärder i flerbostadshus i Sollefteå
Avser aggregatbyte och OVK-åtgärder vid kv Bokbindaren 44, Sollefteå.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov ombyggnad gruppboende.
Tillbyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad gruppboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga balkonger, liljan 11.
Nybyggnad av stugby i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 st uthyrningsstugor, sörvåge 3:38.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Flerbostadshus, målning av fasad, ny balkongplåt/färg Bollsta 37:9,37:8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad och ändrad användning från gruppboende till flerfamiljshus rörvägen 28-30.
Renovering av gäststuga i Kramfors
Renovering av gäststuga.
Rivning av enbostadshus i Sollefteå
Rivning av enbostadshus och garage.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggand av flerbostadshus, fasadändring, skopan 4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus, inglasning balkonger ny+ bef.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger, ärlan 3.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningslov rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av fritidshus i Kramfors
Ändrad användning av flottningstorn, ombyggnad till sommarbostad.
Ombyggnad av lägenhet i Kramfors
Ändrad användning av förråd till lgh.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Anmälan inst el ändr av ventilation.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning av 2 st enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - inglasning av 14 st altaner morkullevägen 15 - 41 ojämna nr.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov inglasning av altan enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov inglasning av balkong flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov inglasning av balkonger flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av enbostadshus + garage/förrådslänga med gästhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av enbostadshus med garage.
Tillbyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av lägenhet i källaren flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av solceller liggande på tak flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal + rivning av bef. bostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus, lokaler till 2 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Förhandsbesked nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av enbostadshus med garage, domsjö 68:5, e-tjänst.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus med nya inglasade balkonger samt rivning av befintliga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av hiss i flerbostadshus i Kramfors
Ombyggnad av hissanläggning omfattande utbyte av maskineri, styrsystem, korgdörr, schaktdörrar, korginredning, el- och manöverutrustning för följande anläggning.
Installation av nytt brandlarm i gruppbostad i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständiga installationer med funktionsansvar för nytt brandlarm till fullt driftsfärdigt skick, samt demontering och bortforsling av befintligt system.
Rivning av grupphus i Sollefteå
Rivning av tre enbostadshus och två uthus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring med nya balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Rivningslov rivning och borttagande av 28 balkonger flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: