Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
120 platser, både korttidsplatser och permanent boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av villor och radhus
Ca 53 villor och ca 50 lägenheter. 30 radhus, 5 huskroppar. 2 hyreshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
30-40 lgh planeras i ett hyreshus med parkeringsmöjlighet.
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av seniorboende i Nordingrå
24 lgh i 4 hyreshus samt 2 parhus, parkeringsplatser och carport.
Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
8 lgh planeras, soutteränghus i etage, 80-120 m2/lägenhet. Parkeringsdäck i 2 plan.
Ombyggnad till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av skollokaler till lägenheter. Lokalerna har tidigare inrymt gymnasiets estetiska program och kommunens musikskola.
Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik
25-30 lgh i gamla brandstationen, 9 våningar i Slangtornet med bostäder och ev kontor/handel.
Nybyggnad av kedjehus på Härnön
3 längor med kedjehus där 13 lägenheter planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov sökt för byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lägenheter med havsutsikt från markplan och söderläge.
Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 2 st tvåbostadshus, installation av eldstad/rökkanal samt parkeringsplatser.
Renovering av kök i flerbostadshus, Ö-vik
Avser renovering av kök i totalt 56 st lägenheter.
Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder fönster. 42 fastigheter.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov lägenheter på vindsplan.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus med inglasade balkonger avseende 22 balkonger och 4 uteplatser.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nytt tätskikt tak med tillhörande plåtarbeten. Byggandet skall ske i en etapp. Fastigheterna ligger på Bäckgatan 5 A-F, 7 A-D, 9 A-D, Mogatan 4 och 6, Sandgatan 4, Nygatan 3,9,11 samt Rönnvägen 2 i Timrå.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Köpmanholmen
Entreprenaden omfattar vvs och hus-el, samt kraft-el och styr/automation för uppförande av ny uppvärmningsenhet.
Nya tätskikt tak på flerbostadshus i Timrå kommun
Avser nya tätskikt å tak inklusive tillhörande plåtarbeten på Ribygatan 13 i Bergeforsen, Tallgränd 2 i Tallnäs samt Järnvägsgatan 38 i Vivsta, Timrå Kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad och ändrad användning från gruppboende till flerfamiljshus rörvägen 28-30.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av befintliga kontor till studentrum/rum/bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad ändrad planlösning flerbostadshus. Ombyggnad av en lägenhet till två.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov omfärgning flerbostadshus. Ca 7-10 st.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad balkonger flerbostadshus samt rivning av befintliga balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:35.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installation av anordning för ventilation i byggnader, violen 7.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Ändrad användning av balkonger. inglasning.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollefteå
Ändrad användning från sovrum till badrum och toalett i enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad bostadsmoduler.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus, inglasad balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollefteå
Tillbyggnad av entrétak på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Ombyggnad från en till två lägenheter samt byte av fönster och ändring av ventilationsanordning.
Rivning av enbostadshus i Sollefteå
Rivning av brandskadat enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Rivningsanmälan rivning enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Inglasning av balkonger Magistern 6,7.
Nybyggnad av enbostadshus i Kramfors
Nybyggnad av bostadshus, gäststuga samt servicebyggnad Järesta 1:8.
Nybyggnad av fritidshus i Kramfors
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av friggebod i Kramfors
Nybyggnad av förråd, flytt av friggebod.
Nybyggnad av kedjehus i Kramfors
Nybyggnad av kedjehus, utbildningsanordning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad solceller på tak samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan tillbyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan inglasning av balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
användning från lokal till 8 st studentlägenheter, Sörliden 1,2,3,4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad inglasning av balkonger flerbostadshus.
Dörrbyte i flerbostadshus, Sollefteå
Avser byte av ett 50-tal lägenhetsdörrar. Arbetet kommer att ligga några år framåt i tiden. Kostnaden är uppskattad. Byggstarten okänd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring med nya balkonger på flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Njurunda
Rivningslov rivning av enbostadshus och ladugård.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Rivningslov rivning och borttagande av 28 balkonger flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollefteå
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: