Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västernorrlands län

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
50 lägenheter planeras i 1 hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
63 lgh i 2 huskroppar med upp till 5 våningar, bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt underliggande garage.

Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Ett hus med ett 20-tal lgh i delvis 12 våningar samt ett hus med 30-tal lgh i 9 våningar planeras.

Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall
Avser tillbyggnad av äldreboende Granlunda. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Ca 45 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sidsjön, Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nytt bostadsområde i Bergsåker

Nybyggnad av seniorboende i Nordingrå
24 lgh i 4 hyreshus samt 2 parhus, parkeringsplatser och carport.

Ombyggnad till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av skollokaler till lägenheter. Lokalerna har tidigare inrymt gymnasiets estetiska program och kommunens musikskola.

Om- och tillbyggnad till bostäder mm i Örnsköldsvik
25-30 lgh i gamla brandstationen, 9 våningar i Slangtornet med bostäder och ev kontor/handel.

Nybyggnad av gruppbostäder i Härnösand
Nybyggnad av 2 huskroppar med totalt 12 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 400-500 bostäder i området. Det aktuella området ligger mellan Emhart vid Universitetsallén och slutar vid parkeringen nedanför Folkets park. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
30-40 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lägenheter med havsutsikt från markplan och söderläge.

Renovering av kök i flerbostadshus, Ö-vik
Avser renovering av kök i totalt 56 st lägenheter.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder fönster. 42 fastigheter.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov sökt för byte av fönster på flerbostadshus.

Byte av fasad och målning mm på fastigheter i Härnösand
Byte av fasad och målning av fasader.

Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov lägenheter på vindsplan.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus med inglasade balkonger avseende 22 balkonger och 4 uteplatser.

Ombyggnad av samlingshus till lägenheter i Timrå

Omläggning av tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nytt tätskikt tak med tillhörande plåtarbeten. Byggandet skall ske i en etapp. Fastigheterna ligger på Bäckgatan 5 A-F, 7 A-D, 9 A-D, Mogatan 4 och 6, Sandgatan 4, Nygatan 3,9,11 samt Rönnvägen 2 i Timrå.

Nya yttertak på flerbostadshus i Domsjö
Avser nya yttertak på Hammarvägen 13 A-E i Gene.

Nya tätskikt tak på flerbostadshus i Timrå kommun
Avser nya tätskikt å tak inklusive tillhörande plåtarbeten på Ribygatan 13 i Bergeforsen, Tallgränd 2 i Tallnäs samt Järnvägsgatan 38 i Vivsta, Timrå Kommun.

Stambyte på flerbostadshus i Kramfors
Stambyte av flerbostadshus.

Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Köpmanholmen
Entreprenaden omfattar vvs och hus-el, samt kraft-el och styr/automation för uppförande av ny uppvärmningsenhet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:35.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, tillbyggnad av fordonsrum samt lägenhetsförråd, örnsköldsvik 8:36.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installation av anordning för ventilation i byggnader, violen 7.

Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från flerfamiljshus till näringsverksamhet 3 lägenheter, västerås 2:47.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan stambyte.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad balkonger flerbostadshus samt rivning av befintliga balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av befintliga kontor till studentrum/rum/bostäder.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad ändrad planlösning flerbostadshus. Ombyggnad av en lägenhet till två.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov omfärgning flerbostadshus. Ca 7-10 st.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Ändring av fasad, fönster.

Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal och garage.

Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad balkonger flerbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med uterum.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad inglasning av befintliga balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad solceller på tak samt installation av eldstad/rökkanal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av bostadshus och garage.

Rivning av enbostadshus i Sundsvall
Anmälan rivning enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Sollefteå
Ändrad användning från lokal till lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov (5 år) ändrat ianspråktagande omklädningsrum/konferens till tillfälligt boende.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov ombyggnad av kontor till lägenheter.

Ombyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov ändrat ianspråktagande från manskapsbod till bostad tom 2021-12-03.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av balkong, egypten 8.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ombyggnad, anmälan ändring av planlösning.

Rivning av enbostadshus i Kramfors
Rivning av en-/tvåbostadshus med altan.

Nybyggnad av enbostadshus i Kramfors
Nybyggnad av bostadshus, gäststuga samt servicebyggnad Järesta 1:8.

Nybyggnad av fritidshus i Kramfors
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av friggebod i Kramfors
Nybyggnad av förråd, flytt av friggebod.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Inglasad uteplats, örnsköldsvik 9:2.

Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från lokal till bostad.

Ombyggnad av gruppbostad i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från samlingslokal till hvb-hem.

Ombyggnad av lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från uthyrningslokal till bostad.

Dörrbyte i flerbostadshus, Sollefteå
Avser byte av ett 50-tal lägenhetsdörrar. Arbetet kommer att ligga några år framåt i tiden. Kostnaden är uppskattad. Byggstarten okänd.

Ombyggnad till lägenhet i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande från kontorsbyggnad till bostad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollefteå
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: