Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Ca 400 lägenheter. Hela området omfattar ca 30 000 m2. Området kommer att tilldelas 1-4 aktörer.

Nybyggnad av bostäder och handel i Umeå
Placering vid norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen. Ca 200 st bostäder och handel i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus, SABO kombohus, i Böleäng
Hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus mm Öst på stan, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring ”Öst på Stan”, Umeå Kommun. Totalt uppförs 159 lägenheter, BTA ca 13 000 m² bostadshus + ca 500 m² komplementbyggnader + 2 000 m² garage + skärmtak.

Nybyggnad av flerbostadshus i Väst på Stan, Umeå
Ca 130 st lägenheter, 6 huskroppar med 3 - 8 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 1
Nybyggnad av 2 st hus bestående av 109 lägenheter på 6-8 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
Här bygger Skanska bostäder i varierande storlekar, från exklusiva och rymliga terrassvåningar till luftiga lägenheter och välplanerade ettor. Bostäderna har egen balkong eller terrass i sydvästläge som blir en del av lägenhetens interiör, gränserna mellan ute och inne flyter ihop. Lägenheterna är ljusa och trivsamma och uppfyller dagens krav på ett modernt boende. Flera lägenheter har stora ateljefönster som ger härlig karaktär åt bostaden. Byggnaden består av 42 lägenheter som tillsammans med en stor gemensam terrass ramar in en grönskande innergård.

Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) på Tomtebo, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 82 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage på Haga
.

Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Eventuellt blir det påbyggnad av 8 tvåvåningshus med en våning, totalt ca 48 nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus och kyrka i Umeå
Skolgatan/Sveagatan

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
140 mindre lägenheter i 3-8 våningar

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
23 lägenheter, 4-5 st våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm

Nya byggnader med centrumskapande verksamheter i Umeå
Fastigheten omfattar ca 5 800 m2. Fastigheten kräver ny detaljplan samt kvalitetsprogram.

Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Umeå, etapp 4

Nybyggnad av radhus på Rödäng, Umeå

Nybyggnad av bostäder i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär, Hörnefors

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus på Tomtebo, Umeå
3 huskroppar, 2 hus med 4 våningar och 1 hus med 2 våningar.

Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Umeå
2 Parhus ev några villatomter.

Nybyggnad av villaområde på Ersboda

Förtätning med bostäder i Umeå
2 och 6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 2
Nybyggnad av 1 hus bestående av 31 lägenheter på 5 våningar.

Nybyggnad på fastighet i Hörnefors
Området är i översiktsplanens fördjupning för Hörnefors samhälle utpekat som centrum och kan exempelvis bebyggas med flerbostadshus, lokaler för servicefunktioner, handel, kontor etc.

Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.

Nybyggnad av bostäder i Sävar, Umeå
5 hus med ca 20 - 30 lägenheter planeras, 2-3 våningar.

Ombyggnad av fd vårdcentral till lägenheter i Böleäng, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus på Väst på stan, Umeå
Man vill bygga på en fastighet med 2 våningar för nya lägenheter samt bygga om ett gårdshus till lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för ca 22 exklusiva lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus och komplementbyggnad.

Utvändigt underhåll och ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Uppdraget avser ombyggnad av tak på två huskroppar om ca 3900 kvm. Taken är idag platta med invändig takavattning samt utvändig dragning av ventilation. Ombyggnationen avser rivning av befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. På språkgränd 26, 27 ska befintlig lokal omvandlas till bostäder samt nytt fläktrum med nya installationer.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av 2st flerbostadshus, förråd, plank samt tillbyggnad befintligt hus med balkong.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av 4 flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av specialboende i Umeå
Nybyggnad av specialboende och komplementbyggnad.

Nybyggnad av bostäder i Umeå
Planer för nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av särskilt boende i Umeå

Upprustning av flerbostadshus och garage i Umeå

Nybyggnad av gruppboende i Ersboda
Avser nytt gruppboende på Ersboda på ca 490 m2 BTA och komplementsbyggnad på ca 57 m2 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ca 4 lgh.

Fasadarbete på flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med ny fasad, nytt yttertak samt tillbyggnad med sex nya balkonger.

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 2
Asbestsanering.

Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av garage i Umeå
5-6 st smålägenheter.

Installation av nya fläktaggregat i bostäder i Röbäck

Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning av vind till 2st vindslägenheter.

Elsanering av lägenheter i flerbostadshus på Berghem, Umeå
Utbyte av alla el-ledningar, uttag, strömbrytare etc.

Ombyggnad till lägenheter i Umeå
Ombyggnad av källare till 1 st källarlägenhet samt ombyggnad av vind till 3 st vindslägenheter.

Nybyggnad av gårdshus i Umeå
Nybyggnad av gårdshus med 2 lägenheter på Bölevägen 38.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus gällande fönsterbyte, Kronhjorten 2, Kronojägaren 3, Kronojägaren 4.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med byte av takutformning.

Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd.

Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av befintliga balkonger med inglasning.

Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: