Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Umeå

Nybyggnad av bostäder och handel i Umeå
Placering vid norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen. Ca 200 st bostäder och handel i bottenplan.

Nybyggnad av flerbostadshus mm Öst på stan, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring ”Öst på Stan”, Umeå Kommun. Totalt uppförs 159 lägenheter, BTA ca 13 000 m² bostadshus + ca 500 m² komplementbyggnader + 2 000 m² garage + skärmtak.

Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringshus, kontor och handel i centrala Umeå
Ca 13 våningar högt hus i huvudsak ska innehålla bostäder. I markplan ska det finnas plats för handel och kontor och ca 100 st parkeringsplatser under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 1
Nybyggnad av 2 st hus bestående av 109 lägenheter på 6-8 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Umeå
Beställare = markägare. Handel och kontor i nedersta våningarna. Ca 110-120 stycken p-platser under mark.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.

Påbyggnad av bostäder på tak Umeå, etapp 4
37-38 lägenheter. 2-4 våningar

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan

Nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
Här bygger Skanska bostäder i varierande storlekar, från exklusiva och rymliga terrassvåningar till luftiga lägenheter och välplanerade ettor. Bostäderna har egen balkong eller terrass i sydvästläge som blir en del av lägenhetens interiör, gränserna mellan ute och inne flyter ihop. Lägenheterna är ljusa och trivsamma och uppfyller dagens krav på ett modernt boende. Flera lägenheter har stora ateljefönster som ger härlig karaktär åt bostaden. Byggnaden består av 42 lägenheter som tillsammans med en stor gemensam terrass ramar in en grönskande innergård.

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) på Tomtebo, Umeå

Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 82 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage på Haga
.

Nybyggnad av flerbostadshus och kyrka i Umeå
Skolgatan/Sveagatan

Nybyggnad av bostäder, garage, kontor i Umeå

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
23 lägenheter, 4-5 st våningar.

Nybyggnad av ägarrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Umeå, etapp 4

Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Umeå

Nybyggnad av villaområde på Ersboda

Nybyggnad av flerbostadshus i Sävar

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Umeå
Ca 30 lägenheter och garage under mark.

Nybyggnad på fastighet i Hörnefors
Planer för nybyggnad av lägenheter. Ca 20-40 st.

Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.

Nybyggnad av bostäder i Sävar, Umeå
5 hus med ca 20 - 30 lägenheter planeras, 2-3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus på Väst på stan, Umeå
Man vill bygga på en fastighet med 2 våningar för nya lägenheter samt bygga om ett gårdshus till lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och gårdshus.

Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus och komplementbyggnad.

Utvändigt underhåll och ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Uppdraget avser ombyggnad av tak på två huskroppar om ca 3900 kvm. Taken är idag platta med invändig takavattning samt utvändig dragning av ventilation. Ombyggnationen avser rivning av befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. På språkgränd 26, 27 ska befintlig lokal omvandlas till bostäder samt nytt fläktrum med nya installationer.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av gårdshus, ca 12-16 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av 4 flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nyb av studentlägenhet & rivning av enbostadshus i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Umeå
Planer för nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av gruppboende i Ersboda
Avser nytt gruppboende på Ersboda på ca 490 m2 BTA och komplementsbyggnad på ca 57 m2 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ca 4 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader, Umeå 5:1, Spiltan 1, Umeå 5:3, Spiltan 7.

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 3
Asbestsanering.

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 4
Asbestsanering.

Fasadarbete på flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med ny fasad, nytt yttertak samt tillbyggnad med sex nya balkonger.

Påbyggnad av bostadshus i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av garage i Umeå
5-6 st smålägenheter.

Fasadförändring av flerbostadshus i Umeå
Fasadförändring.

Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning av vind till 2st vindslägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till 2 st källarlägenheter, nybyggnad av cykelbod.

Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter samt nybyggnad av cykel skärmtak.

Elsanering av lägenheter i flerbostadshus på Berghem, Umeå
Utbyte av alla el-ledningar, uttag, strömbrytare etc.

Ombyggnad till lägenheter i Umeå
Ombyggnad av källare till 1 st källarlägenhet samt ombyggnad av vind till 3 st vindslägenheter.

Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus på Carlshem, Umeå
11 vätskekopplade ventilationsaggregat monterade på tak (frånluftsaggregat) och i fläktrum (tilluftsaggregat) ska bytas ut och ersättas med korsväxlade FTX-aggregat. Fläktrummens storlek behöver utökas i olika omfattning.

Byte av kryddhylleaggregat i flerbostadshus i Öbacka, Umeå
Objektet avser ca 140 ventilationsaggregat monterade över köksspisar, så kallade ”kryddhylleaggregat". Ca 30 hjälpfläktar skall installeras.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus gällande fönsterbyte, Kronhjorten 2, Kronojägaren 3, Kronojägaren 4.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med byte av takutformning.

Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av befintliga balkonger med inglasning.

Byte av kryddhylleaggregat i flerbostadshus i Sandahöjd, Umeå
Objektet avser utbyte av 19 ventilationsaggregat monterade över köksspisar, så kallade ”kryddhylleaggregat".

Rivning av enbostadshus i Umeå
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: