Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Skellefteå

Nybyggnad av bostäder i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Projektet omfattar uppförande av ett helt nytt kvarter med 9-10 huskroppar och inrymma punkthus och radhus, ca 200 bostäder. Äganderätter och bostadsrätter. Byggherre för projektet är ej beslutat. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Skellefteå
Fastigheten är belägen i hörnet Kanalgatan 31/Repslagargränd 4.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 30 st lägenheter. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret blir byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden kommer annonsera porten till centrala staden redan från södra älvstranden.

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder torg, Skellefteå
Nybyggnad av 52 lägenheter, storlek 1:or och 1 ½:or.

Nybyggnad av villor i Skellefteå
Planer att bygga 50-60 villor söderut mot sjön.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Inne på gården vill man bygga ett nytt höghus. Huset ska bli 7-14 våningar högt och ge 60-70 lägenheter i hyresrätt.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsbacka

Nybyggnad av gruppbostad på Sörböle

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken

Nybyggnad av radhus i Skellefteå

Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn
Entreprenaden omfattar ombygnad av lokaler till lägenheter i Skelleftehamn och avser att resultera i att det ska kunna bli 12 lägenheter efter färdig ombyggnad. En ombyggnation i tre plan totalt 3000m2 varav 1100m2 till lägenheter (preliminärt 18st med en snittstorlek på 60m2) av typen trygghetsboende, övriga ytor ska anpassas befintliga kommunala hyresgäster i form av ytor för möten, kontor och omklädningsrum. Utvändigt ska bullerskydd skapas och en carport för 12 bilplatser. Lägenhetsförråd skall inrymmas i souterrängplan. Varje lägenhet skall förses med balkong med tak alt. belägen under ovanförliggande balkong. Gemensam tvättstuga förlagd i markplan.

Tillbyggnad av lägenheter & installation av hiss i Skellefteå
6-7 st lägenheter.

Ny eller ombyggnad av små lägenheter i Skellefteå, etapp 2

Ombyggnad av lägenheter i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av 45 lägenheter och tre lokaler fördelade på två byggnader med vardera tre våningsplan + källare. Ombyggnaden omfattar ny ventilationsanläggning, nytt elsystem, stambyte kök, ny köksinredning mm.

Tillbyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och inglasning av ca 20 balkonger på 2 st flerbostadshus.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Skelleftehamn, Skellefteå
Objektet avser byte av fönster inklusive demontering av befintliga i fastighet tillhörande Skebo på område Sveaborg i Skelleftehamn. Objektet är beläget på Borggatan 15-17-19 och Bogatan 8 A-B, 10 A-B, 12 A-B.

Nybyggnad av äldreboende i Skellefteå
Nybyggnad av korttidshem och soprum/förråd.

Byte av tak på flerbostadshus i Skelleftehamn

Byte av tak på flerbostadshus i Skellefteå

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av bostadshus, sommarhus, garage och ladugårdslängor Skellefteå-rönnbäcken 1:16, Myckle 1:2.

Rivning av grupphus i Skellefteå
Rivning av tre bostadshus, garage och uthus, ladugårdslänga och smedja samt hage Ursviken 1:1, Sunnanå 5:21.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad med balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad med inglasade balkonger på flerbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och inglasning av balkonger.

Ombyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Ändra bärande konstruktion i bärande vägg mot köket.

Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av 2 st enbostadshus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Skellefteå
Fasadändring.

Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Inglasning av loftgångar/balkonger på flerbostadshus.

Rivning av fastigheter i Skellefteå
Rivning av Hus 1A, 1B och 1C.

Rivning av gårdshus i Skellefteå
Rivning av gårdshus 3, 4 och 5.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: