Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Skellefteå
Upphandling avser byggentreprenad till Skelleftebostäder AB (”SKEBO”) att upphandla nybyggnad av flerbostadshus innefattande preliminärt 130 lägenheter med markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av villor i Skellefteå
Planer att bygga 50-60 villor söderut mot sjön.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Söder torg, Skellefteå
Nybyggnad av 52 lägenheter, storlek 1:or och 1 ½:or.
Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn
Entreprenaden omfattar ombyggnation av 3000 m2 lokaler varav dessa till 1100 m2 lägenheter i Skelleftehamn, nära centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenheter i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av 45 lägenheter och tre lokaler fördelade på två byggnader med vardera tre våningsplan + källare. Ombyggnaden omfattar ny ventilationsanläggning, nytt elsystem, stambyte kök, ny köksinredning mm.
Tillbyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och inglasning av ca 20 balkonger på 2 st flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad med 7-8 balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Skellefteå
Nybyggnad av 4 enbostadshus Myckle 4:38,Medle 8:5.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av gäststuga i Skellefteå
Nybyggnad av gäststuga.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av 2 st enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av bostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad med inglasade balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus samt rivning av huvudbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Skellefteå
Tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Skellefteå
Ändrad användning till asylboende.
Ombyggnad av gruppbostad i Skellefteå
Ändrad användning till HVB-hem.
Rivning av fastigheter i Skellefteå
Rivning av Hus 1A, 1B och 1C.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Väsentlig ändring av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändring av bärande konstruktion.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: