Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Skellefteå
Upphandling avser byggentreprenad till Skelleftebostäder AB (”SKEBO”) att upphandla nybyggnad av flerbostadshus innefattande preliminärt 130 lägenheter med markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 30 st lägenheter. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret blir byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden kommer annonsera porten till centrala staden redan från södra älvstranden.
Nybyggnad av äldreboende i Skellefteå
Nybyggnad av korttidshem och soprum/förråd.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn
Entreprenaden omfattar ombyggnation av 3000 m2 lokaler varav dessa till 1100 m2 lägenheter i Skelleftehamn, nära centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nytt bostadsområde i Skellefteå
Planer för nytt bostadsområde med flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad med 7-8 balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus samt rivning av huvudbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av entré till hisschakt.
Tillbyggnad av fritidshus i Skellefteå
Tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändring av bärande konstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: