Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västerbottens län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nybyggnad av flerbostadshus på Olofsdal, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butik i Lycksele
2 våningar med galleria/kontor ca 4000 kvm 8 våningar lägenheter ca 2000 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av parkeringshus, Ålidhem
150 st hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Skellefteå
Upphandling avser byggentreprenad till Skelleftebostäder AB (”SKEBO”) att upphandla nybyggnad av flerbostadshus innefattande preliminärt 130 lägenheter med markarbeten.

Nybyggnad av studentbostäder i Umeå
Nybyggnad av 4 flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus mm Öst på stan, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring ”Öst på Stan”, Umeå Kommun. Totalt uppförs 159 lägenheter, BTA ca 13 000 m² bostadshus + ca 500 m² komplementbyggnader + 2 000 m² garage + skärmtak.

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Väst på Stan, Umeå
Ca 130 st lägenheter, 6 huskroppar med 3 - 8 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter centralt i Skellefteå vid älven.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 1
Nybyggnad av 2 st hus bestående av 109 lägenheter på 6-8 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.

Påbyggnad av bostäder på tak Umeå, etapp 4
37-38 lägenheter. 2-4 våningar

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 5
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå

Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) på Tomtebo, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 30 st lägenheter. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret blir byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden kommer annonsera porten till centrala staden redan från södra älvstranden.

Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 82 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage på Haga
.

Nybyggnad av flerbostadshus och kyrka i Umeå
Skolgatan/Sveagatan

Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Ålidhem, Umeå, etapp 2
Nybyggnad av äldreboende med 60 platser och 4 st avdelningar mm.

Nybyggnad av parhus i Sorsele
Tomterna ligger vid en slalombacke i Europas största naturreservat.

Nybyggnad av bostäder och kontor i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ca 1500 bostäder 12-15 vånningar

Nybyggnad av ägarrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm

Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.

Upprustning och ombyggnad av flerbostadshus, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus, underjordiskt garage mm i Umeå
Ca 40 st lägenheter, garage under mark.

Nybyggnad av punkthus i Vindeln
SABO hus koncept.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Umeå

Nybyggnad av villaområde på Ersboda

Om och påbyggnad av fastighet i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 2
Nybyggnad av 1 hus bestående av 31 lägenheter på 5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Umeå
Ca 30 lägenheter och garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sävar

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Vännäsby
Avser byggnation av ett SABO Kombohus Flex i 4 våningar på del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby.

Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.

Nybyggnad av bostäder i Sävar, Umeå
5 hus med ca 20 - 30 lägenheter planeras, 2-3 våningar.

På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.

Ombyggnad till trygghetsboende i Vilhelmina
Objektet avser generalentreprenad för ombyggnad av plan 2 och 3 samt yttertak på fastigheten Smeden i Vilhelmina. Tillskapande av 8 + 8 lägenheter för trygghetsboende samt 1 st tillhörande gemensamhetslokal.

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken

Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
Objektet avser ytskiktsrenovering av badrum inkl. byte av golvbrunnar mm. Objektet är beläget på Öbackavägen 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, & 20 samt Östra strandgatan 36, 38, 40, 42,44 och 46 i Umeå.

Nybyggnad av turistanläggning på en bro över Vindelälven
I November 2015 påbörjades detaljplanearbetet för att bygga en helt unik turistanläggning på en 200 meter lång bro över nationalälv Vindelälven i Lycksele Kommun. Det ska byggas 21 stycken fantastiska stugor på bron samt en restaurang och konferensanläggning på landsidan för 100-150 personer.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och gårdshus.

Nybyggnad av radhus i Skellefteå

Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus och komplementbyggnad.

Utvändigt underhåll och ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Uppdraget avser ombyggnad av tak på två huskroppar om ca 3900 kvm. Taken är idag platta med invändig takavattning samt utvändig dragning av ventilation. Ombyggnationen avser rivning av befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. På språkgränd 26, 27 ska befintlig lokal omvandlas till bostäder samt nytt fläktrum med nya installationer.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av gårdshus, ca 12-16 bostäder.

Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå

Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn
Entreprenaden omfattar ombyggnation av 3000 m2 lokaler varav dessa till 1100 m2 lägenheter i Skelleftehamn, nära centrum.

Nybyggnad av bostäder samt exploateringsarbeten i Mariedal, Umeå
Byggherren svarar i övrigt för alla exploateringskostnader inom området.

Nybyggnad av gruppboende i Umeå

Nytt gårdshus, ombyggnad av bostadshus, rivning garage i Umeå
Ombyggnad av bostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Umeå
Planer för nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av gruppboende i Ersboda
Avser nytt gruppboende på Ersboda på ca 490 m2 BTA och komplementsbyggnad på ca 57 m2 BTA.

Nybyggnad av stugby i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 fritidshus med fin standard, Kittelfjäll 1:512,1:513,1:514.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader, Umeå 5:1, Spiltan 1, Umeå 5:3, Spiltan 7.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter, Sockenmagasinet 4.

Nybyggnad av fritidshus i Tärnaby

Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman, etapp 3 mfl
Nybyggnad av 10 st flerbostadshus, 4 lägenheter i varje. 2 hus planeras i varje etapp.

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 3
Asbestsanering.

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 4
Asbestsanering.

Ombyggnad till bostadshus i Vännäs
Omfattar ombyggnad till bostadshus med 6 st lägenheter, samt nybyggnad av komplementbyggnad med soprum och lägenhetsförråd.

Nybyggnad av gruppboende på Böleäng, Umeå
Syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av gruppboende.

Ombyggnad av lägenheter i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av 45 lägenheter och tre lokaler fördelade på två byggnader med vardera tre våningsplan + källare. Ombyggnaden omfattar ny ventilationsanläggning, nytt elsystem, stambyte kök, ny köksinredning mm.

Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av garage i Umeå
5-6 st smålägenheter.

Tillbyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och inglasning av ca 20 balkonger på 2 st flerbostadshus.

Relining av stammar mm i flerbostadshus i Vindeln

Fasadförändring av flerbostadshus i Umeå
Fasadförändring.

Ombyggnad av boende i Lycksele
Smedsbergets äldreboende ska på sikt byggas om till lägenheter.

Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning av vind till 2st vindslägenheter.

Elsanering av lägenheter i flerbostadshus på Berghem, Umeå
Utbyte av alla el-ledningar, uttag, strömbrytare etc.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad med 7-8 balkonger på flerbostadshus.

Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus på Carlshem, Umeå
11 vätskekopplade ventilationsaggregat monterade på tak (frånluftsaggregat) och i fläktrum (tilluftsaggregat) ska bytas ut och ersättas med korsväxlade FTX-aggregat. Fläktrummens storlek behöver utökas i olika omfattning.

Renovering av flerbostadshus i Sorsele

Omläggning av yttertak på servicehus i Åsele
Avser byte av takbeläggning på Blåmesen, Hus 1,4 och 5. BYA 435 kvm, 430 kvm resp 315 kvm.

Installation av bergsvärme i Nordmaling

Byte av tak på flerbostadshus i Skelleftehamn

Byte av kryddhylleaggregat i flerbostadshus i Öbacka, Umeå
Objektet avser ca 140 ventilationsaggregat monterade över köksspisar, så kallade ”kryddhylleaggregat". Ca 30 hjälpfläktar skall installeras.

Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus, parkering och komplementbyggnader.

Utvändigt underhåll av flerbostasdshus i Skelleftehamn
Ommålning av hus.

Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus och flerbostadshus samt komplementbyggnader.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändring från kontorslokaler till bostäder samt fasadrenovering och inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus gällande fönsterbyte, Kronhjorten 2, Kronojägaren 3, Kronojägaren 4.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Invändig ändring.

Nybyggnad av grupphus i Skellefteå
Nybyggnad av 4 enbostadshus Myckle 4:38,Medle 8:5.

Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av fritidshus i Storuman
Nybyggnad av fritidshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Inglasning av loftgångar/balkonger på flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus och garage med förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Skellefteå
Fasadändring.

Nybyggnad av enbostadshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Bjurholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, återuppbyggnad efter brand.

Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med eldstad samt garage.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: