Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västerbottens län

Bjurholm (1)
Dorotea (3)
Lycksele (2)
Malå (1)
Norsjö (1)
Sorsele (2)
Storuman (4)
Umeå (71)
Vindeln (15)
Vännäs (4)
Åsele (2)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 140 st.

Nybyggnad av fritidshus/tomter och flerbostadshus mm i Borgafjäll
Ca 135 fritidshus och 308 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
ca 400 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder och handel i Umeå
Placering vid norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen. Ca 200 st bostäder och handel i bottenplan.

Nybyggnad av bostäder i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 5

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 1
Beräknas bli 100-130 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus mm Öst på stan, Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring ”Öst på Stan”, Umeå Kommun. Totalt uppförs 159 lägenheter, BTA ca 13 000 m² bostadshus + ca 500 m² komplementbyggnader + 2 000 m² garage + skärmtak.

Nybyggnad av flerbostadshus i Väst på Stan, Umeå
Ca 130 st lägenheter, 6 huskroppar med 3 - 8 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Projektet omfattar uppförande av ett helt nytt kvarter med 9-10 huskroppar och inrymma punkthus och radhus, ca 200 bostäder. Äganderätter och bostadsrätter. Byggherre för projektet är ej beslutat. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 1
Nybyggnad av 2 st hus bestående av 109 lägenheter på 6-8 våningar.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av äldreboenden på eventuellt Berghem, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för ca 80-100 lägenheter.

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 3
Totalt beräknas ca 600 lgh i området.

Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.

Nybyggnad av bostäder i Skellefteå
Uppförande av 48 lägenheter. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
Här bygger Skanska bostäder i varierande storlekar, från exklusiva och rymliga terrassvåningar till luftiga lägenheter och välplanerade ettor. Bostäderna har egen balkong eller terrass i sydvästläge som blir en del av lägenhetens interiör, gränserna mellan ute och inne flyter ihop. Lägenheterna är ljusa och trivsamma och uppfyller dagens krav på ett modernt boende. Flera lägenheter har stora ateljefönster som ger härlig karaktär åt bostaden. Byggnaden består av 42 lägenheter som tillsammans med en stor gemensam terrass ramar in en grönskande innergård.

Påbyggnad, ev tillbyggnad av flerbostadshus mm i Väst på stan

Nybyggnad av inomhusträningsanläggning ITA i Umeå

Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 81 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) på Tomtebo, Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av 30 st lägenheter. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret blir byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden kommer annonsera porten till centrala staden redan från södra älvstranden.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsgarage på Haga
.

Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Eventuellt blir det påbyggnad av 8 tvåvåningshus med en våning, totalt ca 48 nya lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus och kyrka i Umeå

Nybyggnad av bostäder, garage, kontor i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus på Söder torg, Skellefteå
Nybyggnad av 52 lägenheter, storlek 1:or och 1 ½:or.

Nybyggnad av parhus i Sorsele
Tomterna ligger vid en slalombacke i Europas största naturreservat.

Nybyggnad av villor i Skellefteå
Planer att bygga 50-60 villor söderut mot sjön.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Inne på gården vill man bygga ett nytt höghus. Huset ska bli 7-14 våningar högt och ge 60-70 lägenheter i hyresrätt.

Nybyggnad av bostadsrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm

Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
23 lägenheter, 4-5 st våningar.

Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Umeå, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus på Väst på stan, Umeå
Ca 30-35 st lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tomtebo, Umeå
3 huskroppar, 2 hus med 4 våningar och 1 hus med 2 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Hamnskär, Hörnefors

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvsbacka

Nybyggnad av villaområde på Ersboda

Nybyggnad av flerbostadshus i Malå
SABO Kombohus.

Nybyggnad på fastighet i Hörnefors
Området är i översiktsplanens fördjupning för Hörnefors samhälle utpekat som centrum och kan exempelvis bebyggas med flerbostadshus, lokaler för servicefunktioner, handel, kontor etc.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Vännäsby
Avser byggnation av ett SABO Kombohus Flex i 4 våningar på del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby.

Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.

Nybyggnad av radhus i Vännäsby
Myresjöhus bostadskoncept Start Living.

Nybyggnad av parhus i Vännäs etapp 1
Ca 10 tomter i denna etapp.

Ombyggnad av fd vårdcentral till lägenheter i Böleäng, Umeå

Nybyggnad av gruppbostad på Sörböle

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken

Nybyggnad av camping i Hemavan

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus på Väst på stan, Umeå
Man vill bygga på en fastighet med 2 våningar för nya lägenheter samt bygga om ett gårdshus till lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för ca 22 exklusiva lägenheter.

Utvändigt underhåll och ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Uppdraget avser ombyggnad av tak på två huskroppar om ca 3900 kvm. Taken är idag platta med invändig takavattning samt utvändig dragning av ventilation. Ombyggnationen avser rivning av befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. På språkgränd 26, 27 ska befintlig lokal omvandlas till bostäder samt nytt fläktrum med nya installationer.

Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av radhus i Skellefteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Borgafjäll

Tillbyggnad av gruppboende i Umeå

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av 4 flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av 2st flerbostadshus, förråd, plank samt tillbyggnad befintligt hus med balkong.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vindeln
SABO Kombohus Flex.

Nybyggnad av grupphus i Umeå
Nybyggnad av 3 enbostadshus med carport Rosen 15,16,17.

Nybyggnad av bostäder i Umeå
Planer för nybyggnad av bostäder.

Upprustning av flerbostadshus och garage i Umeå

Tillbyggnad av lägenheter & installation av hiss i Skellefteå
6-7 st lägenheter.

Ny eller ombyggnad av små lägenheter i Skellefteå, etapp 2

Nybyggnad av hyreshus i Bjurholm

Nybyggnad av fritidshus i Tärnaby

Nytt gårdshus, ombyggnad av bostadshus, rivning garage i Umeå
Ombyggnad av bostadshus till 2 st lägenheter samt nybyggnad av 8 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman, etapp 3 mfl
Nybyggnad av 10 st flerbostadshus, 4 lägenheter i varje. 2 hus planeras i varje etapp.

Fasadarbete på flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med ny fasad, nytt yttertak samt tillbyggnad med sex nya balkonger.

Fasad och takarbeten på flerbostadshus i Umeå
Fasadändring, byte av fasad samt takmaterial.

Nybyggnad av bostäder i Robertsfors

Ombyggnad och relining av studentbostäder i Umeå, etapp 2
Asbestsanering.

Nybyggnad av gruppboende i Ersboda
Avser nytt gruppboende på Ersboda på ca 490 m2 BTA och komplementsbyggnad på ca 57 m2 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av garage i Umeå
5-6 st smålägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementsbyggnad samt rivning av garage.

Tillbyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och inglasning av ca 20 balkonger på 2 st flerbostadshus.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Skelleftehamn, Skellefteå
Objektet avser byte av fönster inklusive demontering av befintliga i fastighet tillhörande Skebo på område Sveaborg i Skelleftehamn. Objektet är beläget på Borggatan 15-17-19 och Bogatan 8 A-B, 10 A-B, 12 A-B.

Stambyte i flerbostadshus i Vindeln

Ombyggnad till bostadshus i Vännäs
Omfattar ombyggnad till bostadshus med 6 st lägenheter, samt nybyggnad av komplementbyggnad med soprum och lägenhetsförråd.

Nybyggnad av pensionärsbostad i Skellefteå
Nybyggnad av korttidshem och soprum/förråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter, Rivning av bostadshus Sockenmagasinet 4.

Byte av fasad samt tilläggsisolering av flerbostadshus, Umeå

Omvandling av lokaler till lägenheter samt renovering av biytor i Ålidhem
Avser omvandling till 4 lägenheter inklusive upprustning av biytor.

Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus (4st lgh) och carport/förråd samt tillbyggnad carport.

Ombyggnad av vind i Umeå
Ändrad användning av vind till 2st vindslägenheter.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Inglasning av bef balkonger med skjutglaspartier. Kan bli 167 st.

Elsanering av lägenheter i flerbostadshus på Berghem, Umeå
Utbyte av alla el-ledningar, uttag, strömbrytare etc.

Exploatering & nybyggnad av bostäder i Sävar, Umeå
5 hus med ca 20 - 30 lägenheter planeras, 2-3 våningar.

Renovering av flerbostadshus i Sorsele

Takomläggning på Åseborg i Åsele
Takomläggning på Åseborg, Gullvivan/Fyrklövern.

Installation av bergsvärme i Nordmaling

Rivning av fastigheter i Skellefteå
Rivning av Hus 1A, 1B och 1C.

Rivning av grupphus i Skellefteå
Rivning av tre bostadshus, garage och uthus, ladugårdslänga och smedja samt hage Ursviken 1:1, Sunnanå 5:21.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: