Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västerbottens län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Ca 400 lägenheter totalt på området. Hela området omfattar ca 30 000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Umeå
Ca 18 500 BTA bostäder samt 2 500 BTA för kommersiella ändamål.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Skellefteå
Upphandling avser byggentreprenad till Skelleftebostäder AB (”SKEBO”) att upphandla nybyggnad av flerbostadshus innefattande preliminärt 130 lägenheter med markarbeten.
Nybyggnad av studentbostäder i Umeå
Nybyggnad av 4 flerbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av bostäder i Umeå
Ca 100 nya bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 1
Nybyggnad av 2 st hus bestående av 109 lägenheter på 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 4
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.
Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 5
Totalt planerar man för ca 600 lgh i hela området.
Påbyggnad av bostäder på tak Umeå, etapp 4
37-38 lägenheter. 2-4 våningar
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Umeå
De 87 lägenheterna, en till fyra rum och kök, ligger i två huskroppar med elva bostadsvåningar. Alla lägenheter har inglasade balkonger. De större lägenheterna har även bastu samt två inglasade balkonger i olika väderstreck. Garage finns i källaren under huset men det finns också parkeringsplatser med motorvärmare. Alla lägenheter på 2-4 rum har rymliga skjutdörrsgarderober som standard och samtliga lägenheter har förråd i källaren.
Nybyggnad av bostäder i Haga
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Focken, vid korsningen Östra Kyrkogatan och Hemvägen, Umeå Kommun. Totalt uppförs 82 lägenheter, BTA ca 8 000 m². På intilliggande fastigheter finns flera hus med lägenheter vilka är i full drift under hela entreprenadtiden. 9 av de lägenheter som byggs kommer att anpassas för att fungera som servicebostäder för Socialtjänsten.
Nybyggnad av parhus i Sorsele
Tomterna ligger vid en slalombacke i Europas största naturreservat.
Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Ålidhem, Umeå, etapp 2
Nybyggnad av äldreboende med 60 platser och 4 st avdelningar mm.
Nybyggnad av villor i Skellefteå
Planer att bygga 50-60 villor söderut mot sjön.
Nybyggnad av ägarrätter i Umeå
Växthus på taket, vinkällare i källaren mm.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus på Teg, Umeå
23 lägenheter, 4-5 st våningar.
Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Kåge
Ej fastställd om det blir styckebyggda villor eller flerbostadshus. Ca 30 tal tomter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Söder torg, Skellefteå
Nybyggnad av 52 lägenheter, storlek 1:or och 1 ½:or.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 2
Nybyggnad av 1 hus bestående av 31 lägenheter på 5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Vännäsby
Avser byggnation av ett SABO Kombohus Flex i 4 våningar på del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby.
Nybyggnad av hyresbostäder i Umeå
Nybyggnad av ca 24 hyreslägenheter och 16 garageplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
AB Bostaden i Umeå har för avsikt att uppföra bostadshus med tillhörande markarbeten samt komplementbyggnader såsom t.ex. garage, miljöhus/soprum och cykelförvaring på Kv Laxen 43, Umeå Kommun. Totalt uppförs 17 lägenheter, BTA ca 1284 m² . Entreprenaden ska vara färdigställd senast: 2019-03-30. Tilldelning sker efter semesterperioden i början på augusti.
Nybyggnad av bostäder i Sävar, Umeå
5 hus med ca 20 - 30 lägenheter planeras, 2 våningar.
Ombyggnad till trygghetsboende i Vilhelmina
Objektet avser generalentreprenad för ombyggnad av plan 2 och 3 samt yttertak på fastigheten Smeden i Vilhelmina. Tillskapande av 8 + 8 lägenheter för trygghetsboende samt 1 st tillhörande gemensamhetslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Robertsfors
SABO hus koncept. Beställaren inbjuder att lämna anbud på 1 st flerbostadshus i 4 våningar, som skall uppföras på fastigheten Mårsdgården 4 inkl rivning av 1 st befintligt enbostadshus.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
Objektet avser ytskiktsrenovering av badrum inkl. byte av golvbrunnar mm. Objektet är beläget på Öbackavägen 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, & 20 samt Östra strandgatan 36, 38, 40, 42,44 och 46 i Umeå.
Nybyggnad av turistanläggning på en bro över Vindelälven
I November 2015 påbörjades detaljplanearbetet för att bygga en helt unik turistanläggning på en 200 meter lång bro över nationalälv Vindelälven i Lycksele Kommun. Det ska byggas 21 stycken fantastiska stugor på bron samt en restaurang och konferensanläggning på landsidan för 100-150 personer.
Nybyggnad av radhus i Umeå
Nybyggnad av radhus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll och ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Uppdraget avser ombyggnad av tak på två huskroppar om ca 3900 kvm. Taken är idag platta med invändig takavattning samt utvändig dragning av ventilation. Ombyggnationen avser rivning av befintliga tak och installationer ner till betongvalv, nytt tak och nya fläktrum med nya tillhörande installationer. På språkgränd 26, 27 ska befintlig lokal omvandlas till bostäder samt nytt fläktrum med nya installationer.
Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn
Entreprenaden omfattar ombyggnation av 3000 m2 lokaler varav dessa till 1100 m2 lägenheter i Skelleftehamn, nära centrum.
Nybyggnad av bostäder samt exploateringsarbeten i Mariedal, Umeå
Byggherren svarar i övrigt för alla exploateringskostnader inom området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppboende i Ersboda
Avser nytt gruppboende på Ersboda på ca 490 m2 BTA och komplementsbyggnad på ca 57 m2 BTA.
Nybyggnad av stugby i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 fritidshus med fin standard, Kittelfjäll 1:512,1:513,1:514.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman, etapp 3 mfl
Nybyggnad av 10 st flerbostadshus, 4 lägenheter i varje. 2 hus planeras i varje etapp.
Ombyggnad till bostadshus i Vännäs
Omfattar ombyggnad till bostadshus med 6 st lägenheter, samt nybyggnad av komplementbyggnad med soprum och lägenhetsförråd.
Ombyggnad av lägenheter i Skellefteå
Objektet avser ombyggnad av 45 lägenheter och tre lokaler fördelade på två byggnader med vardera tre våningsplan + källare. Ombyggnaden omfattar ny ventilationsanläggning, nytt elsystem, stambyte kök, ny köksinredning mm.
Tillbyggnad och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och inglasning av ca 20 balkonger på 2 st flerbostadshus.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus på Carlshem, Umeå
11 vätskekopplade ventilationsaggregat monterade på tak (frånluftsaggregat) och i fläktrum (tilluftsaggregat) ska bytas ut och ersättas med korsväxlade FTX-aggregat. Fläktrummens storlek behöver utökas i olika omfattning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Planer för nybyggnad av flerbostadshus.
Omläggning av yttertak på servicehus i Åsele
Avser byte av takbeläggning på Blåmesen, Hus 1,4 och 5. BYA 435 kvm, 430 kvm resp 315 kvm.
Byte av kryddhylleaggregat i flerbostadshus i Öbacka, Umeå
Objektet avser ca 140 ventilationsaggregat monterade över köksspisar, så kallade ”kryddhylleaggregat". Ca 30 hjälpfläktar skall installeras.
Nybyggnad av grupphus i Skellefteå
Nybyggnad av 4 enbostadshus Myckle 4:38,Medle 8:5.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus gällande fönsterbyte, Kronhjorten 2, Kronojägaren 3, Kronojägaren 4.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad med 7-8 balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Skellefteå
Tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus samt rivning av huvudbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av befintliga balkonger med inglasning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Malå
Tillbyggnad av bostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Storuman
Tillbyggnad av flerbostadshus - tak över entre samt ramp och balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad med inglasade balkonger på flerbostadshus.
Ommålning av flerbostadshus i Vilhelmina
Ommålning av träfasader och fönster på kv Hemmanet.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av 2 st enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av bostadshus och garage.
Rivning av enbostadshus i Skellefteå
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Skellefteå
Ändrad användning till asylboende.
Ombyggnad av gruppbostad i Skellefteå
Ändrad användning till HVB-hem.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande ommålning av fasad, ny kulör. Johannesdal 13,Skogen 4.
Nybyggnad av enbostadshus i Bjurholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av fritidshus i Lycksele
Ansökan om bygglov för nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Storuman
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av gäststuga i Skellefteå
Nybyggnad av gäststuga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: