Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Västerbottens län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
Stort område. Ca 200 st villor och ca 400 st lägenheter.
Nybyggnad av bostäder mm i Liljansberget, Umeå
Området är i huvudsak tänkt för bostäder utom närmast Petrus Laestadius väg där bebyggelsen kan inrymma verksamheter i bottenvåningen. Bebyggelsen på berget bör varieras mellan två till fem våningar.
Nybyggnad av bostäder mm i Lilljansberget, Umeå
Petrus Laestadius väg omvandlas till en stadsgata. Byggnader längs gatan föreslås uppföras i 3-5 våningar med entréer mot gatan samt med möjligheter till lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Umeå
De 87 lägenheterna, en till fyra rum och kök, ligger i två huskroppar med elva bostadsvåningar. Alla lägenheter har inglasade balkonger. De större lägenheterna har även bastu samt två inglasade balkonger i olika väderstreck. Garage finns i källaren under huset men det finns också parkeringsplatser med motorvärmare. Alla lägenheter på 2-4 rum har rymliga skjutdörrsgarderober som standard och samtliga lägenheter har förråd i källaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, etapp 1
Beräknas bli 100-130 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Umeå
3-4 st villatomter samt 70-100 st lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av lägenheter i Stadsliden, etapp 5
Totalt planeras ca 600 lgh i hela området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
140 mindre lägenheter i 3-8 våningar
Nybyggnad av flerbostadshus vid Gammliaområdet, Haga
Ca 400 lägenheter totalt på området. Hela området omfattar ca 30 000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Inne på gården vill man bygga ett nytt höghus. Huset ska bli 7-14 våningar högt och ge 60-70 lägenheter i hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjurholm
421 kvm/hus och 10 lgh/hus.
Nybyggnad av stadsradhus i Ålidhem
Aktuell detaljplan medger Bostäder/Stadsradhus.
Nybyggnad av radhus samt styckehus i Skellefteå
Avser 18 radhus samt 14 styckehus.
Nybyggnad av parhus och enbostadshus i Umeå
2 Parhus ev några villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå, Etapp 2
Nybyggnad av 1 hus bestående av 31 lägenheter på 5 våningar.
Nybyggnad av särskilt boende i Vännäs
Objektet avser nybyggnad av särskilt boende i Vännäs samhälle. Bedömd bruttoarea ca 4 200 BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Umeå
Ca 30 lägenheter och garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus SABO Kombohus i Vännäsby
Avser byggnation av ett SABO Kombohus Flex i 4 våningar på del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby.
Nybyggnad av kooperativa hyresrätter i Vännäs
Avser 17 lägenheter som kooperativa hyresrätter.
Nybyggnad av radhus i Vännäs etapp 2
nybyggnad av 5 radhus och 8 lägenheter i 2 huskroppar.
Ombyggnad av boende i Lycksele
Smedsbergets äldreboende ska på sikt byggas om till lägenheter.
Ombyggnad till trygghetsboende i Vilhelmina
Objektet avser generalentreprenad för ombyggnad av plan 2 och 3 samt yttertak på fastigheten Smeden i Vilhelmina. Tillskapande av 8 + 8 lägenheter för trygghetsboende samt 1 st tillhörande gemensamhetslokal.
Ombyggnad till lägenheter samt lokaler i Skelleftehamn
Entreprenaden omfattar ombyggnation av 3000 m2 lokaler varav dessa till 1100 m2 lägenheter i Skelleftehamn, nära centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Robertsfors
SABO hus koncept. Beställaren inbjuder att lämna anbud på 1 st flerbostadshus i 4 våningar, som skall uppföras på fastigheten Mårsgården 4 inkl rivning av 1 st befintligt enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av 2 st flerbostadshus (16 lgh).
Nybyggnad av enbostadshus i Umeå
Avstyckning för villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringsanläggning.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Umeå
Objektet avser ytskiktsrenovering av badrum inkl. byte av golvbrunnar mm. Objektet är beläget på Öbackavägen 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, & 20 samt Östra strandgatan 36, 38, 40, 42,44 och 46 i Umeå.
Renovering av bostadshus i Umeå
Renoveringen avser stambyte och ytskickt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ny- & påbyggnad av fastighet i Umeå
Byggnadsnämnden har beslutat att inleda planläggning av den fastighet vid Vasaplan där Systembolaget ligger. Fastighetsägaren önskar bygga en ny byggnad i 11 våningar innehållandes handel, kontor och bostäder. I ansökan finns även planer på en påbyggnad av det befintliga huset längs Västra Kyrkogatan med två våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Invändig ombyggnad av flerbostadshus med ändrad planlösning, tillbyggnad av takkupor, fasadändring med borttagande av balkonger.
Nybyggnad av självförsörjande villa på camping i Skellefteå
Skellefteå Kraft ska genom projektet ”Zero sun project” lära sig om nya klimatvänliga tekniska lösningar. Huset ska vara självförsörjande på energi.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av 1 st flerbostadshus (6 lgh).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenheter i Tärnaby
Ombyggnad av bottenvåning till 5 nya lägenheter och renovering av 2 befintliga.
Ny taktäckning på fastigheter i Bureå
Objektet avser utförande av ny taktäckning på fem (5) fastigheter i Bureå.
Ombyggnad av vindsplan i flerbostadshus i Vännäs
Omfattar ombyggnad av vindsplan till tre st lägenheter, samt ombyggnad av yttertak med tilläggsisolering av takkupor mm.
Nya campingstugor till Byske Camping i Skellefteå
Byske Camping har för avsikt att investera i 6 till 10 stugor beroende av anslagen budget till campingplatsen i Byske. Anbud ska lämnas på fullt färdiga byggnader fritt levererat till Byske Camping.
Renovering av flerbostadshus i Umeå
Avser lägenheterna på entréplan, våning 1 och våning 2 på Västra Kyrkogatan 8 A–E och Västra Norrlandsgatan 38 A–E. Gäller byte av avloppsrör, ytskikt i badrum, byte av fönster och lägenhetsdörrar, ventilation, portkod mm.
Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Påbyggnad av bostäder med 2-3 våningar.
Ombyggnad till lägenheter i Umeå
Ombyggnad av källare till 1 st källarlägenhet samt ombyggnad av vind till 3 st vindslägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ombyggnad från gruppboende till fem lägenheter.
Byte av lägenhetsaggregat i flerbostadshus i Sävar, Umeå
Objektet omfattar 16 st ventilationsaggregat (FTX-aggregat) monterade över köksspisar, så kallade ”kryddhylleaggregat” samt 28 takmonterade badrumsaggregat ska bytas ut. Sävar 10-102, Sportlovsvägen 21-75 samt Sävar 3-85, Blomstervägen 3-17.
Rivning av enbostadshus i Umeå
Objektet avser rivning av fastigheten Långviken1:70 i Tavelsjö. Bostadshus byggår 1938. Bruttoarea: 324 m². Gårdshus byggår 1938. Bruttoarea: 113 m². Ladugård byggår 1938. Bruttoarea: 238 m². Fastigheten är kallställd av Umeå Kommun och vattenanslutningen är frånkopplad likaså är el abonnemanget avslutat.
Putsning av fasad på flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring. tillbyggnation av 53 st. balkonger samt inglasning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Umeå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Vilhelmina
Nybyggnad av 5 st fristående enbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Skellefteå
Nybyggnad av 6 st fritidshus Hus A-F.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Fasadändring av flerbostadshus med ommålning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad med 7-8 balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från tvättstuga/cykelförråd till källarlägenheter.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Umeå
Ändrad användning från vårdcentral till hvb-hem.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Skellefteå
Ändrad användning till HVB-hem.
Ombyggnad av enbostadshus i Vindeln
Tillfälligt ändrad användning av bostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Umeå
Ändrad användning från källare till källarlägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Umeå
Ändrad användning från förråd till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Skellefteå
Ändrad användning från förskola till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från förskola till tre lägenheter.
Tillbyggnad av fritidshus i Storuman
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av enbostadshus med särskilt boende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av entré till hisschakt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus gällande inglasning av balkonger (hus l, m, n).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Umeå
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger och rivning av befintliga.
Rivning av stugby i Skellefteå
Rivning av 5 st stugor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: