Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Karlstad

Förtätning av bostadsområde i Karlstad
1600 bostäder planeras. Byggherrar kommer att utses. Byggstart beror på efterfrågan. 50 hk mark. Exploateringsarbetet kommer att ligga på de byggherrar som utses.

Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsberg i Karlstad
Planer finns för ny stadsdel med bla bostäder, skolor, ytor för idrott och lek samt lokaler för närservice, butiker, restauranger och arbetsplatser mm.

Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsberg i Karlstad
Projektet avser en ny stadsdel med bla radhus och flerfamiljshus på upp till fem våningar – totalt cirka 1 400 bostäder, två förskolor, matbutik, vårdboende, park och koppling till naturområden (Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen). Två byggherrar finns inkopplade på Östra Jakobsberg, Peab och Wermlands Invest.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Samarbetsavtal. Omfattar att bygget kommer att ske på ett område på cirka 45 000 kvadratmeter längs Klarälven. De 110 garage som finns där i dag kommer att rivas för att ge plats åt de nya bostäderna på ca 125 bostadsrätter som HSB Värmland ansvarar för och 125 hyresrätter som Lundbergs ansvarar för. Lägenhetshusen är planerade för 4-7 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och butik i Sundsta
Avser uppförande av ett 17 våningar högt hus samt tre byggnader med sju våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 47 lägenheter samt 43 garageplatser i husets källarplan

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser uppförande av ca 50 lägenheter. Oviss byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad, etapp 2
Omfattar etapp 2 som ska byggas på Kolarens gata 6 radhusenheter och 5 parhus. Se etapp 1: 1410917

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Projektet omfattar rivning av dagens kontorsfastighet för att uppföra ett flerbostadshus i 7 våningar med ca 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus, Våxnäs, Karlstad
Avser flerbostadshus om fyra - fem våningar på obebyggd gräsyta.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Etapp 2: 1007920

Nya villor/parhus
Fastighetsägare till Södra Kroppkärr 1:21, 1:22 och 1:23 har begärt planbesked för att upprätta detaljplan för etablering av nytt bostadsområde inom de egna fastigheterna, i avsikt att uppföra ca 30 stycke bebyggelser/ enbostadshus,

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av utvändigt och invändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad. Med stambyten, fönsterbyten, takrenovering, byte av köksluckor samt renovering av fasad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en rot renovering i 117 lägenheter, byte av ventilation i 5 trapphus, arbeterna kommer delas in i etapper.

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 24 eller 26 lägenheter, 17 garageplatser samt 3 stycken affärslokaler på plan 1. Uthyrningsbar yta är ca 2.140 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planerat projekt. Byggstart och byggkostnad kan ej anges. För projektets genomförande krävs en detaljplan.

Nybyggnad av bostäder i Skåre, Karlstad
Avser nybyggnad av enbostadshus eller radhus med 20-30 lägenheter, beroende på bostadstyp. Byggnader får uppföras i 1-2 våningar. Avser även exploateringsarbeten för området.

Renovering av flerbostadshus, Norrstrand i Karlstad
Planerade underhållsåtgärder. Vatten-/avloppsledningar, ventilation, elanläggning, badrum, kök, fasader, vindsisolering. Bedömnd entreprenadkostnad 32 mkr inkl evakueringskostnader.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av villor på Zakrisdal i Karlstad, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 928771. Kostnad kan ej anges.

Renovering av flerbostadshus, Kronoparken i Karlstad
Preliminärt planerade underhållsåtgärder. Ny fasad, tilläggsisolering, nya fönster, nytt tak. Kostnad okänd.

Nybyggnad av småhus på Stodene, Karlstad
Området ligger mellan Skårevägen och Klarälven. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Nybyggnad av trygghetsboende för äldre i Karlstad
Byggstart ej fastställd. Kostnad kan ej anges.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av 20 lägenheter samt tillbyggnad av 7 nya lägenheter.

Nybyggnad av stugor på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av ett 30-tal stugor om 30-40 kvm/st med mycket glas. Byggstart planeras för hösten 2016, ev kommer projektet att etappindelas.

Ombyggnad och tillbyggnad till HBV-hem i Karlstad
In- och utvändig renovering av byggnaden. Huvudbyggnaden har 3 flyglar, i varje flygel skapas 12 rum, sällskapsytor samt toaletter. I resterande del av huvudbyggnaden skapas personalutrymmen, samtalsrum, skaparrum och rekreationsrum. Tillbyggnad av ett nytt fläktrum byggs, ett skapas i befintlig huvudbyggnad för att ombesörja boende och verksamheten, samt ett som en en tillbyggnad vid matsalen vilket ombesörjer tillagningsköket och matsal. Ett antal nya duschar och wc byggs i boendet. All el och belysning byts ut. Utemiljön ses över för att skapa en trevlig innergårdskänsla med gräs och odlingar. Tillgänglighet ses över i hela byggnaden. Ny miljöstation byggs i anslutning till kök.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser del av Karlstad Kronoparken 1:1.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus med en totalrenovering (k-märkt). Utvänding renovering av fasad, fönster, tak. Invändig renovering, byte av golv, målning, stambyten, ombyggnad av vind till tre större lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en ombyggnad av en tom lokal till 7 stycken lägenheter. Projektet kommer delas upp i 2 etapper. Etapp 2: 1405056

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ändring av yttre utseende på flerbostadshus, fasadrenovering samt byte till 30 stycken större och inglasade balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus ska göra om 4 lägenheter till 7 lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ombyggnad/ändrad användning till 12 lägenheter, flerbostadshus (hus 100).

Nybyggnad av enbostadshus i Dingelsundet, Karlstad
På Dingelsundet 2:2 planerar en privatperson för 15-25 nya villatomter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter i flerbostadshus och nybyggnad av cykel förråd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till en bostadsrättslägenhet med 4 rum på 103 kvm.

Ombyggnad av lägenheter i Karlstad
Avser ombyggnad av 4 stycken lägenheter i området Kronogodset i Karlstad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av fönster på två fastigheter.

Ramavtal för vs-arbeten, Karlstad, Hammarö och Forshaga
Upphandlingen är uppdelad i tre områden: A. Karlstads kommun B. Hammarö kommun C. Forshaga kommun.

Invändiga målningsarbeten i flerbostadshus i Karlstad
Planerat proejkt från underhållsplanen. Avser målning av trapphus, källare och entré. Uppskattad kostnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för ombyggnad/ändrad användning komersiell fastighet till bostäder.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad flerbostadshus och nybyggnad attefallshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av lokal till bostäder.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på flerbostadshus.

Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för om- och påbyggnad av takkupa, flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning till två lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ombyggnad/ändrad användning källarlokal till lägenhet, flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av butikslokal i källarplan till två lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal och del av källare till två lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på flerbostadshus, nya balkonger.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för två hus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende, fönster.

Rivning av parhus i Karlstad
Rivningslov för rivning av tvåbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar att dela av ett källarutrymme i brf fören.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: