Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Karlstad

Förtätning av bostadsområde i Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus på Frödingshöjd, Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstads centrum

Nybyggnad av lamellhus, punkthus (brf) i Karlstad, etapp 2

Nybyggnad av lamellhus, punkthus (brf) i Karlstad, etapp 3

Nybyggnad av lamellhus, punkthus (brf) i Karlstad, etapp 4

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Karlstad

Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad

Nya villor/parhus

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrstrand, Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus, Våxnäs, Karlstad

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad

Nybyggnad av bostäder i Skåre, Karlstad

Renovering av flerbostadshus, Norrstrand i Karlstad

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad

Om- och påbyggnad till bostäder i Tingvallastaden Karlstad

Nybyggnad av villor på Zakrisdal i Karlstad, etapp 3

Renovering av flerbostadshus, Klara i Karlstad

Renovering av flerbostadshus, Kronoparken i Karlstad

Nybyggnad av trygghetsboende för äldre i Karlstad

Nybyggnad av småhus på Stodene, Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus inom Viken, Karlstad

Ombyggnad och tillbyyggnad till HBV-hem i Karlstad

Byte av dörrar i flerbostadshus i Karlstad

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad

Renovering av flerbostadshus, Delprojekt 1

Eventuell ombyggnad av fastigheter, Gruvlyckan, Karlstad

Nybyggnad av enbostadshus i Dingelsundet, Karlstad

Invändiga målningsarbeten i flerbostadshus i Karlstad

Ramavtal för vs-arbeten, Karlstad, Hammarö och Forshaga

Ombyggnad av lägenheter i Karlstad

Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad

Nybyggnad av grupphus i Karlstad

Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad

Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: