Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Karlstad

Nybyggnad av flerbostadshus /hyresrätter o bostadsrätter/ m.m. i Karlstad
Ca 200 lägenheter kommer att upplåtas som hyresrätter med en yta om ca 12.000 kvm. Ca 90-100 bostadsrätter. Lägenheterna fördelas på ca 10 huskroppar där den högsta längst ut på piren blir 12 våningar. Det lägsta huset blir 3-4 våningar högt.

Nybyggnad av 3 punkthus på Sundsta torg i Karlstad
Prepart och Karlstadshus kommer att tillsammans uppföra 3 punkthus på Sundsta torg. 70 % hyresrätter och 30 % bostadsrätter. Nybyggnaden kommer att inrymma bostäder, äldreboende, trygghetsboende. I markplan handel och restaurang. För projektets genomförande krävs en planändring.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Uppförande av 130 bostäder i småhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av bostadshus m.m Etapp 7-8 i Karlstad
Planerat projekt efter etapp 6 objektnummer 1333108. Vad som kommer att uppföras är ej bestämt, bostäder, kontor m.m. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostadshus/kontor på Kanikenäsbanken,Karlstad et 1
Avser nytt flerbostadshus efter rivning på objektnummer 1298898 med 64 lägenheter, 7 våningar med källare och en takvåning. Detta kommer utföras i fyra etapper med option, sista etappen beräknas bli klart 2021.

Nybyggnad av bostadshus/kontor på Kanikenäsbanken,Karlstad et 2-4
Avser nytt flerbostadshus. Detta kommer utföras i fyra etapper med option, sista etappen beräknas bli klart 2021.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 47 lägenheter samt 43 garageplatser i husets källarplan

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser uppförande av ca 50 lägenheter. Oviss byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i 6 punkthus samt ombyggnad av Korsvirkeshuset till gemensamhetsanläggning.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 128 lägenheter i ett område med 4 huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Campusområdet i Karlstad
Omfattar nybyggnad av totalt fyra punkthus där två blir fyra våningar höga och de andra två blir sexvåningshus. Husen kommer att bestå av 92 ettor, 20 tvåor och 16 treor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrstrand, Karlstad
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 35-40 lägenheter på ca 2700 kvm. Rivning av befintlig byggnad om 250 kvm kommer att rivas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Etapp 2: 1007920

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en rot renovering i 117 lägenheter, byte av ventilation i 5 trapphus, arbeterna kommer delas in i etapper.

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 24 eller 26 lägenheter, 17 garageplatser samt 3 stycken affärslokaler på plan 1. Uthyrningsbar yta är ca 2.140 kvm.

Renovering av flerbostadshus, Norrstrand i Karlstad
Planerade underhållsåtgärder. Vatten-/avloppsledningar, ventilation, elanläggning, badrum, kök, fasader, vindsisolering. Bedömnd entreprenadkostnad 32 mkr inkl evakueringskostnader.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av seniorvillor i Karlstad
Söker tomt i Karlstad samt kringliggande kommuner.

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad till 48 mindre lägenheter.

Om- och påbyggnad till bostäder i Tingvallastaden Karlstad
Avser ombyggnad av tidigare kontor 2 våningar till bostäder samt påbyggnad med ytterligare 2 våningar för bostäder. Totalt 28 lägenheter 20-25 kvm.

Nybyggnad av enbostadshus, Södra Sommaro, etapp 4
Etapp 4 omfattar uppförande av 11 enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus, Södra Sommaro, etapp 4
Etapp 5 omfattar uppförande av enbostadshus.. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av stugor på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar renovering av ett 30-tal stugor om 30-40 kvm/st med mycket glas.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering flerbostadshus efter brand.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ändring av yttre utseende på flerbostadshus, fasadrenovering samt byte till 30 stycken större och inglasade balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus ska göra om 4 lägenheter till 7 lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ombyggnad/ändrad användning till 12 lägenheter, flerbostadshus (hus 100).

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av fönster på två fastigheter.

Ombyggnad av lägenheter i Karlstad
Avser ombyggnad av 4 stycken lägenheter i området Kronogodset i Karlstad.

Ombyggnad/modernisering av hissar i flerbostadshus, Karlstad
Avser 2 stycken linhissar, en på Ljungmansgatan 8 och en på Fagottgatan 2.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på flerbostadshus med fönster byten i 22 lägenheter som omfattar ca 60-65 fönster.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till en bostadsrättslägenhet med 4 rum på 103 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till två mindre lägenheter på 37 kvm på var och en i en källar våning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av kedjehus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av par- och kedjehus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för inglasning av balkong och stenlagd uteplats.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning till två lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Bygglov för rivning och nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av butikslokal i källarplan till två lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal och del av källare till två lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende, fönster.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för två hus.

Rivning av enbostadshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Rivning av parhus i Karlstad
Rivningslov för rivning av tvåbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar att dela av ett källarutrymme i brf fören.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av balkonger på fastigheten Druvan 19 i Karlstad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: