Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Värmlands län

Arvika (8)
Eda (1)
Filipstad (2)
Forshaga (7)
Grums (2)
Hagfors (2)
Hammarö (6)
Karlstad (45)
Kil (4)
Munkfors (2)
Storfors (1)
Sunne (5)
Säffle (1)
Torsby (5)
Årjäng (10)

Nybyggnad av särskilt boende i Hammarö
Omfattar ca 100 lägenheter, lokaler för personal, café och restaurang.

Nybyggnad av 3 punkthus på Sundsta torg i Karlstad
Prepart och Karlstadshus kommer att tillsammans uppföra 3 punkthus på Sundsta torg. 70 % hyresrätter och 30 % bostadsrätter. Nybyggnaden kommer att inrymma bostäder, äldreboende, trygghetsboende. I markplan handel och restaurang. För projektets genomförande krävs en planändring.

Strategisk partnering - Nyproduktion samt ROT.
Projektet är uppdelat i två faser. Fas 1 - kommer tecknas via samarbetsavtal och avser förutsättningar för att genomföra projekten i given tid. Fas 2 upprättas ett totalentreprenads kontrakt samt att de sker färdigställande av bygghandlingar som innefattar genomgång och uppdatering av projekten.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Uppförande av 130 bostäder i småhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av bostadshus/kontor på Kanikenäsbanken,Karlstad et 1
Avser nytt flerbostadshus efter rivning på objektnummer 1298898 med 64 lägenheter, 7 våningar med källare och en takvåning. Detta kommer utföras i fyra etapper med option, sista etappen beräknas bli klart 2021.

Nybyggnad av bostadshus/kontor på Kanikenäsbanken,Karlstad et 2-4
Avser nytt flerbostadshus. Detta kommer utföras i fyra etapper med option, sista etappen beräknas bli klart 2021.

Nybyggnad av punkthus i Hammarö etapp 1
Avser Sabo-kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 47 lägenheter samt 43 garageplatser i husets källarplan

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser uppförande av ca 50 lägenheter. Oviss byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sunne
Avser nybyggnation av flerbostadshus på området mellan Lerälven och Magasinsgatan med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Campusområdet i Karlstad
Omfattar nybyggnad av totalt fyra punkthus där två blir fyra våningar höga och de andra två blir sexvåningshus. Husen kommer att bestå av 92 ettor, 20 tvåor och 16 treor.

Återuppbyggnad av fastighet efter brand i Arvika
Avser ett nytt bostads-och affärshus på tomten. Fastigheten byggs i fyra våningar varav tre för bostäder. I markplan blir det lokaler för affärer, och på taket till butikerna blir det en innergård. Huset får också en källare med cirka 15 parkeringsplatser. Rivningsarbetet finns på objekt nummer 1355089.

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 50-tal lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Etapp 2: 1007920

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrstrand, Karlstad
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus med 35-40 lägenheter på ca 2700 kvm. Rivning av befintlig byggnad om 250 kvm kommer att rivas.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en rot renovering i 117 lägenheter, byte av ventilation i 5 trapphus, arbeterna kommer delas in i etapper.

Nybyggnad av äldreboende i Storfors
Avser äldreboende med 40 vård- och omsorgslägenheter i två plan, lokaler för dagverksamhet, kontor, sammanträdesrum och personalutrymmen.

Nybyggnad av radhus i Bärstad, etapp 4
Option ifrån etapp 3, objekt nummer: 1318683

Nybyggnad av flerbostadshus, i Årjäng
Avser nybyggnation av flerbostadshus i Årjäng, oklart med antalet lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter och 4 våningar i en huskropp.

Nybyggnad av bostäder i Sunne, Etapp 1
Omfattar flerbostadshus för 34 lägenheter med 4 våningar där även en vindsvåning är inräknat.

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 24 eller 26 lägenheter, 17 garageplatser samt 3 stycken affärslokaler på plan 1. Uthyrningsbar yta är ca 2.140 kvm.

Renovering av flerbostadshus, Norrstrand i Karlstad
Planerade underhållsåtgärder. Vatten-/avloppsledningar, ventilation, elanläggning, badrum, kök, fasader, vindsisolering. Bedömnd entreprenadkostnad 32 mkr inkl evakueringskostnader.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av seniorvillor i Karlstad
Söker tomt i Karlstad samt kringliggande kommuner.

Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad till 48 mindre lägenheter.

Om- och påbyggnad till bostäder i Tingvallastaden Karlstad
Avser ombyggnad av tidigare kontor 2 våningar till bostäder samt påbyggnad med ytterligare 2 våningar för bostäder. Totalt 28 lägenheter 20-25 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Munkfors
Nybyggnad av ett 3-vånings flerbostadshus med 26 lägenheter mellan Sunnmansväg och kommunhuset.

Nybyggnad av enbostadshus, Södra Sommaro, etapp 4
Etapp 4 omfattar uppförande av 11 enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus, Södra Sommaro, etapp 4
Etapp 5 omfattar uppförande av enbostadshus.. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av radhus i Kil
Avser nybyggnad av 8 stycken rad/kedjehus.

Ombyggnad av grupphus i Skoghall
Omfattar utvändigt underhåll av 14 stycken bostadshus, sammanlagt 4 lägenheter i varje hus, samt 2 våningar i varje hus. Byte av tak, fönster, dörrar till originaldelar. Projektet kommer troligtvis bli indelat i etapper.

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter.

Renovering av flerbostadshus i Arvika
Renovering av Kök och badrum

Nybyggnad av flerbostadsdhus, etapp 2
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ett punkthus i tre våningar med totalt 20 lägenheter. Lägenhetsförråd, cykelförråd, fastighetsförråd placerade på markplanet i separat byggnad. Byggande av komplett markanläggning skall ingå. Lägenheterna som skall byggas är mindre lägenheter med följande fördelning: 5 st. 1 ROK om max 35 m2 BOA och 12 st. 2 ROK om ca 45 m2 BOA samt 3 st. 3 ROK om max 70 m2 BOA.

Nybyggnad av boende för personer med psykisk ohälsa i Forshaga
Avser nybyggnad av 10 lägenheter med gemensamma utrymmen för personer med psykisk ohälsa. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Option finns för ytterligare 18 lägenheter se objekt nummer: 1424131

Ombyggnad av stugor på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar renovering av ett 30-tal stugor om 30-40 kvm/st med mycket glas.

Nytt särskilt boende (10 platser) i Kil
Avser nybyggnad av modul plats med 10 lägenheter i kil.

Nybyggnad av parhus i Årjäng
Lägenhetsyta 66,7 kvm. Kostnad uppskattad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering flerbostadshus efter brand.

Nybyggnad av grupphus i Årjäng
Avser nybyggnad fritidshus (3st) vid stranden i Hän i Årjäng.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ändring av yttre utseende på flerbostadshus, fasadrenovering samt byte till 30 stycken större och inglasade balkonger.

Energieffektivisering inom fastigheter i Arvika
Avser ROT-renoveringar inom alla Arvika Fastigheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Årjäng
Avser utvändigt underhåll av flerbostadshus med tilläggsisolering, färgförändring samt renovering balkong.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus ska göra om 4 lägenheter till 7 lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkfors
Anmälan upprättad, ingen ansökan inkommen. bygglov ändrad användning från skola till lägenheter, munkfors forsnäs 39:8.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ombyggnad/ändrad användning till 12 lägenheter, flerbostadshus (hus 100).

Nybyggnad av parkeringshus i Arvika
Parkeringshuset skall byggas i berget och inrymma 46 p-platser, 2 våningar med gräsbelagd takterass ovanpå. Förslag finns på att det blir varmgarage i plan 1 och kallgarage i plan 2. Sprängning av 3000-4000 kbm.

Bygg- och målningsarbeten på flerbostadshus RIA i Torsby
Omfattar Rengöring och ommålning av fasader och fasaddetaljer, Byte av rötskadad fasadpanel och vindskivor samt målning av fasader och detaljer, Rengöring av betongtakpannor, balkonger och balkongskärmar, Rivning av befintliga markskärmar mellan lägenheter och montering av nya markskärmar av tryckimpregnerat trä.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av fönster på två fastigheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på flerbostadshus med fönster byten i 22 lägenheter som omfattar ca 60-65 fönster.

Ombyggnad/modernisering av hissar i flerbostadshus, Karlstad
Avser 2 stycken linhissar, en på Ljungmansgatan 8 och en på Fagottgatan 2.

Ombyggnad av lägenheter i Karlstad
Avser ombyggnad av 4 stycken lägenheter i området Kronogodset i Karlstad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till en bostadsrättslägenhet med 4 rum på 103 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till två mindre lägenheter på 37 kvm på var och en i en källar våning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av kedjehus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av par- och kedjehus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Omfattar ändrad användning Affärslokaler till lägenheter, Forshaga Kastanjen 23. En affär beräknas stå kvar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av 3 stycken småstugor i Töcksfors
Planerat projekt. Varje stuga blir på ca 25-30 kvm med kök och toalett. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ramavtal gällande konsulttjänster, Forshaga kommun
Upphandling av ramavtal avseendes konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn för utförande av uppdrag av varierande storlekar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Torsby
Utvändig ändring, tillbyggnad med balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Avser renovering av kök, badrum och renovera en gäststuga intill fastigheten.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus.

Utvändig målning av flerbostadshus mm i Årjäng
Avser utvändig målning av fasader, vindskivor, balkonger m m i trä på Kv. Tendern, Järnvägsgatan 1 A-F. 6 huskroppar, 6 förråd och 2 sophus samt målning av balkong och pelare på ÅBABs kontor Järnvägsgatan 1.

Renovering av Vita Huset i Arvika
Avser en mindre invändig renovering i Vita huset, kv Krukan i Arvika.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Avser en tillbyggnad av en undercentral i flerbostadshus i

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av balkonger.

Ombyggnad av lägenhet i Hagfors
Ansökan om bygglov för ändrad användning från café till bostadslägenhet.

Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus samt skoterbod.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning till två lägenheter.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Bygglov för rivning och nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av butikslokal i källarplan till två lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Arvika
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Arvika
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerfamiljshus.

Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal och del av källare till två lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende, fönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kil
Bygglov inglasning av uteplats på flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Skoghall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Kil
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus, Bygglov tillbyggnad av inglasat uterum Kilslund 1:19.

Tillbyggnad av fritidshus i Filipstad
Bygglov tillbyggnad fritidshus, nybyggnad förråd och bastu.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för två hus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för inglasning av balkong och stenlagd uteplats.

Ombyggnad av lägenhet i Årjäng
Åslanda 1:30 - ansökan bygglov, ändrad användning från kontor till övernattningsrum.

Ombyggnad av lägenhet i Grums
Ändrad användning från kontor till lägenhet.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Grums
Ändrad användning från samlingslokal till tillfälligt boende.

Rivning av enbostadshus i Filipstad
Rivningslov rivning enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Forshaga
Rivningsanmälan rivning av enbostadshus, södra skived 1:218,.

Rivning av enbostadshus i Charlottenberg
Rivningsanmälan rivning enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Larmmottagning särskilt boende Sunne
Sunne kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Internlarm boende Sunne kommun med diarienummer 43.2016(2), enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. Upphandlingen avser internt trygghetslarmanläggning för ett särskilt boende på Brogården, Hagen, Sjövik och Salla i Sunne kommun. Ett trådlöst trygghetslarm ska installeras och i driftsättas utifrån nuvarande volym. Med ”trådlöst” avses i denna upphandling att förbindelsen mellan den boendes larmfunktion till centralutrustning alternativt lägenhetsapparat skall vara trådlöst liksom förbindelsen mellan centralutrustning och personalen. I samtliga fastigheter finns Wi-Fi. Antagen anbudsgivare skall montera ned och omhänderta befintligt larmsystem.

Rivning av enfamiljshus i Hagfors

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Forshaga
Avser utvändig ändring flerbostadshus byte av tak från papp till falsad plåt, forshaga kastanjen 29.

Rivning av parhus i Karlstad
Rivningslov för rivning av tvåbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sunne
Avser fönsterbyte på fastighet på Sundsvik 3:5

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar att dela av ett källarutrymme i brf fören.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Forshaga
Omfattar utvändig ändring av flerbostadshus byte av takbeläggning från skiffer till falsad plåt.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av balkonger på fastigheten Druvan 19 i Karlstad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: