Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Värmlands län

Arvika (5)
Eda (0)
Filipstad (2)
Forshaga (6)
Grums (2)
Hagfors (4)
Hammarö (10)
Karlstad (61)
Kil (3)
Munkfors (2)
Storfors (3)
Sunne (8)
Säffle (3)
Torsby (4)
Årjäng (11)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Förtätning av bostadsområde i Karlstad
1600 bostäder planeras. Byggherrar kommer att utses. Byggstart beror på efterfrågan. 50 hk mark. Exploateringsarbetet kommer att ligga på de byggherrar som utses.

Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsberg i Karlstad
Planer finns för ny stadsdel med bla bostäder, skolor, ytor för idrott och lek samt lokaler för närservice, butiker, restauranger och arbetsplatser mm.

Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsberg i Karlstad
Projektet avser en ny stadsdel med bla radhus och flerfamiljshus på upp till fem våningar – totalt cirka 1 400 bostäder, två förskolor, matbutik, vårdboende, park och koppling till naturområden (Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen). Två byggherrar finns inkopplade på Östra Jakobsberg, Peab och Wermlands Invest.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Samarbetsavtal. Omfattar att bygget kommer att ske på ett område på cirka 45 000 kvadratmeter längs Klarälven. De 110 garage som finns där i dag kommer att rivas för att ge plats åt de nya bostäderna på ca 125 bostadsrätter som HSB Värmland ansvarar för och 125 hyresrätter som Lundbergs ansvarar för. Lägenhetshusen är planerade för 4-7 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och butik i Sundsta
Avser uppförande av ett 17 våningar högt hus samt tre byggnader med sju våningar.

Nybyggnad av särskilt boende i Hammarö
Omfattar ca 100 lägenheter, lokaler för personal, café och restaurang.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Uppförande av 130 bostäder i småhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av punkthus i Hammarö etapp 1
Avser Sabo-kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Nybyggnad av flerbostadshus, ca 47 lägenheter samt 43 garageplatser i husets källarplan

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser uppförande av ca 50 lägenheter. Oviss byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Sunne
Avser nybyggnation av flerbostadshus på området mellan Lerälven och Magasinsgatan med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av 2 punkthus med 40 lägenheter och 5 våningar i Kristinehamn.

Nya Bostäder planeras i Grums
Husen kommer att uppföras i västerläge ovanför Lassehall med utsikt över Grumsfjorden. Södra Agnehammarsskogen från Trulsöns badplats i söder till Lassehalls gamla badplats i norr. En blandning av enplansvillor och hyreslägenheter. För projektets genomförande krävs ny detaljplan.

Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne
Syftet med detaljplan -del 2 är att möjliggöra en utveckling vid skidanläggningen Ski Sunne, med bebyggelse av fritidshus och uthyrningslägenheter/Ski Lodges intill skidbacken. Planområdet omfattar ca 6 hektar och omfattar toppen av skidbackarna.

Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne
Planläggningen syftar till att bekräfta befintlig bebyggelse men syftar även till utveckling av skidområdet med ytterligare byggrätter för fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge, samt möjlighet till förändring av anläggningens servicebyggnader och parkeringsområden. Planområdet omfattar ca 13 hektar, mellan skidbackarna fram till vägen mot Gräsmark-Rottneros.

Nybyggnad av bostads- och affärshus i Sunne
Projektet omfattar enligt förslag 46 lägenheter (3200 kvm BOA), 800 kvm uthyrningsbar yta (butik), 650 kvm parkeringsdäck samt 400 kvm övriga ytor. Byggstart och kostnad kan ej anges. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad, etapp 2
Omfattar etapp 2 som ska byggas på Kolarens gata 6 radhusenheter och 5 parhus. Se etapp 1: 1410917

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Projektet omfattar rivning av dagens kontorsfastighet för att uppföra ett flerbostadshus i 7 våningar med ca 25-30 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 50-tal lägenheter.

Nybyggnad av studentbostäder i Karlstad
Planer finns för cirka 220 nya studentlägenheter. Det handlar om ettor på 21 kvadratmeter. Husen planeras att ligga nära den nya idrottshallen för Mariebergsskolan s

Nybyggnad av enbostadshus på Hammarö, etapp 2
Nybyggnad av 36 enbostadshus i Anneberg, etapp 2. Uppskattad byggstart och byggkostnad.

Nya villor/parhus
Fastighetsägare till Södra Kroppkärr 1:21, 1:22 och 1:23 har begärt planbesked för att upprätta detaljplan för etablering av nytt bostadsområde inom de egna fastigheterna, i avsikt att uppföra ca 30 stycke bebyggelser/ enbostadshus,

Nybyggnad av flerbostadshus, Våxnäs, Karlstad
Avser flerbostadshus om fyra - fem våningar på obebyggd gräsyta.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Etapp 2: 1007920

Nybyggnad av särskilt boende i Storfors
Avser nybyggnad av ett äldreboende som ska inrymma 40 platser fördelat på fem avdelningar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av utvändigt och invändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad. Med stambyten, fönsterbyten, takrenovering, byte av köksluckor samt renovering av fasad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en rot renovering i 117 lägenheter, byte av ventilation i 5 trapphus, arbeterna kommer delas in i etapper.

Nybyggnad av enbostadshus på Tyehalvön, Hammarö
Omfattar ca ett tjugotal nya friliggande enbostadshus med tillhörande infrastruktur. Byggstart kan ej anges.

Nybyggnad av radhus i Bärstad, etapp 4
Troligtvis blir det en option ifrån etapp 3, objekt nummer: 1318683

Nybyggnad av bostäder mm Norrstrand 1:1, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av 24 eller 26 lägenheter, 17 garageplatser samt 3 stycken affärslokaler på plan 1. Uthyrningsbar yta är ca 2.140 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Sunne, Etapp 1
Omfattar flerbostadshus för 34 lägenheter med 4 våningar där även en vindsvåning är inräknat.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter och 4 våningar i en huskropp.

Nybyggnad av bostäder i kv Svanen, Forshaga
Sabo kombohus. Uppförande av 2 punkthus med 32 lägenheter. 2.117 BOA. VS-ENTR: Comfort gruppen AB, SOLNA

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Planerat projekt. Byggstart och byggkostnad kan ej anges. För projektets genomförande krävs en detaljplan.

Nybyggnad av bostäder i Skåre, Karlstad
Avser nybyggnad av enbostadshus eller radhus med 20-30 lägenheter, beroende på bostadstyp. Byggnader får uppföras i 1-2 våningar. Avser även exploateringsarbeten för området.

Planer finns för uppförande av punkthus i Hagfors
Det tilltänkta kvarteret innehåller planer på ett punkthus i 4-5 våningar med bland annat lägenheter, eventuellt en restaurang eller ett café samt en butik i markplan. Kommunen skall i samarbete med konsult söka lösningar på hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt m.m.

Renovering av flerbostadshus, Norrstrand i Karlstad
Planerade underhållsåtgärder. Vatten-/avloppsledningar, ventilation, elanläggning, badrum, kök, fasader, vindsisolering. Bedömnd entreprenadkostnad 32 mkr inkl evakueringskostnader.

Nybyggnad av bostäder på Torvnäs o Solbacka, Sunne
Planen ska möjliggöra nybyggnad av styckebebyggelser åt privatpersoner.

Nybyggnad och rivning av flerbostadshus Herrhagen i Karlstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av radhus i Skoghall, etapp 4
Bygglov nybyggnad gruppbyggda småhus/radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kil
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 5 våningar och ca 29 lägenheter i Kil.

Nybyggnad av bostäder på lövenstrandområdet, Kil
Avser nybyggnad av bostäder, antal okänd..

Nybyggnad av villor på Zakrisdal i Karlstad, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2, objektnummer 928771. Kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av bostäder i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter.

Nybyggnad av småhus på Stodene, Karlstad
Området ligger mellan Skårevägen och Klarälven. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Ombyggnad av grupphus i Skoghall
Omfattar utvändigt underhåll av 14 stycken bostadshus, sammanlagt 4 lägenheter i varje hus, samt 2 våningar i varje hus. Byte av tak, fönster, dörrar till originaldelar. Projektet kommer troligtvis bli indelat i etapper.

Renovering av flerbostadshus, Kronoparken i Karlstad
Preliminärt planerade underhållsåtgärder. Ny fasad, tilläggsisolering, nya fönster, nytt tak. Kostnad okänd.

Nybyggnad av bostäder i Sunne

Nybyggnad av trygghetsboende för äldre i Karlstad
Byggstart ej fastställd. Kostnad kan ej anges.

Utredning för ombyggnad till kooperativt boende för äldre i Filipstad
De boenden som utreds för ombyggnad är: Älvkullens äldreboende, Åhrlundsgården i Nykroppa samt Höjden.

Renovering av flerbostadshus i Arvika
Renovering av Kök och badrum

Nybyggnad av flerbostadsdhus, etapp 2
Etapp 2 omfattar nybyggnad av ett punkthus i tre våningar med totalt 20 lägenheter. Lägenhetsförråd, cykelförråd, fastighetsförråd placerade på markplanet i separat byggnad. Byggande av komplett markanläggning skall ingå. Lägenheterna som skall byggas är mindre lägenheter med följande fördelning: 5 st. 1 ROK om max 35 m2 BOA och 12 st. 2 ROK om ca 45 m2 BOA samt 3 st. 3 ROK om max 70 m2 BOA.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av 20 lägenheter samt tillbyggnad av 7 nya lägenheter.

Nybyggnad av LSS gruppbostad i Säffle
Säffle 7:13, nybyggnad lss-boende - ansökan, situationsplan samt plan, sektions och fasadritningar.

Nybyggnad av stugor på Skutberget, Karlstad
Projektet omfattar nybyggnad av ett 30-tal stugor om 30-40 kvm/st med mycket glas. Byggstart planeras för hösten 2016, ev kommer projektet att etappindelas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Option finns för ytterligare 18 lägenheter se objekt nummer: 1424131

Nybyggnad av villor på Zakrisdal i Karlstad, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 921017. Nybyggnad av 6 villor. Etapp 3 se objektnummer 935173.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus med en totalrenovering (k-märkt). Utvänding renovering av fasad, fönster, tak. Invändig renovering, byte av golv, målning, stambyten, ombyggnad av vind till tre större lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Avser del av Karlstad Kronoparken 1:1.

Nybyggnad av boende för personer med psykisk ohälsa i Forshaga
Avser nybyggnad av 10 lägenheter med gemensamma utrymmen för personer med psykisk ohälsa. Handlas förutsatt att politiska beslut tas.

Ombyggnad och tillbyggnad till HBV-hem i Karlstad
In- och utvändig renovering av byggnaden. Huvudbyggnaden har 3 flyglar, i varje flygel skapas 12 rum, sällskapsytor samt toaletter. I resterande del av huvudbyggnaden skapas personalutrymmen, samtalsrum, skaparrum och rekreationsrum. Tillbyggnad av ett nytt fläktrum byggs, ett skapas i befintlig huvudbyggnad för att ombesörja boende och verksamheten, samt ett som en en tillbyggnad vid matsalen vilket ombesörjer tillagningsköket och matsal. Ett antal nya duschar och wc byggs i boendet. All el och belysning byts ut. Utemiljön ses över för att skapa en trevlig innergårdskänsla med gräs och odlingar. Tillgänglighet ses över i hela byggnaden. Ny miljöstation byggs i anslutning till kök.

Återuppbyggnad av fastighet efter brand i Arvika
Kommunala bostadsbolaget Arvika Fastigheter kommer att bygga ett nytt bostads-och affärshus på tomten. Rivningsarbetet finns på objekt nummer 1355089.

Nybyggnad av parhus i Årjäng
Lägenhetsyta 66,7 kvm. Kostnad uppskattad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Storfors
Nybyggnad av äldreboende och soprum.

Nytt särskilt boende (10 platser) i Kil
Avser nybyggnad av modul plats med 10 lägenheter i kil.

Ombyggnad av bostäder, vårdlokaler och kontor i Säffle
Avser med ett förslag för att möjliggöra delar av befintliga paviljonger på fastigheten Enbusken 1 (f.d. Sundsborgsskolan) bevaras och byggs om för bostads-, vård- och kontorsändamål

Nybyggnad av radhus i Hammarö
Avser nybyggnad av 1 "längd" radhus med 6 lägenheter med 2 våningar på en bygg yta på 720 kvm.

Nybyggnad av trygghetsboende i Torsby
Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar en ombyggnad av en tom lokal till 7 stycken lägenheter. Projektet kommer delas upp i 2 etapper. Etapp 2: 1405056

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ändring av yttre utseende på flerbostadshus, fasadrenovering samt byte till 30 stycken större och inglasade balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av flerbostadshus ska göra om 4 lägenheter till 7 lägenheter.

Energieffektivisering inom fastigheter i Arvika
Avser ROT-renoveringar inom alla Arvika Fastigheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Munkfors
Anmälan upprättad, ingen ansökan inkommen. bygglov ändrad användning från skola till lägenheter, munkfors forsnäs 39:8.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Omfattar ombyggnad/ändrad användning till 12 lägenheter, flerbostadshus (hus 100).

Strategisk partnering - Nyproduktion samt ROT.
Projektet är uppdelat i två faser. Fas 1 - kommer tecknas via samarbetsavtal och avser förutsättningar för att genomföra projekten i given tid. Fas 2 upprättas ett totalentreprenads kontrakt samt att de sker färdigställande av bygghandlingar som innefattar genomgång och uppdatering av projekten.

Nybyggnad av enbostadshus i Dingelsundet, Karlstad
På Dingelsundet 2:2 planerar en privatperson för 15-25 nya villatomter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Bygg- och målningsarbeten på flerbostadshus RIA i Torsby
Omfattar Rengöring och ommålning av fasader och fasaddetaljer, Byte av rötskadad fasadpanel och vindskivor samt målning av fasader och detaljer, Rengöring av betongtakpannor, balkonger och balkongskärmar, Rivning av befintliga markskärmar mellan lägenheter och montering av nya markskärmar av tryckimpregnerat trä.

Rivning av flerbostadshus
Kostnad uppskattad.

Utvändig målning av flerbostadshus mm i Årjäng
Avser utvändig målning av fasader, vindskivor, balkonger m m i trä på Kv. Tendern, Järnvägsgatan 1 A-F. 6 huskroppar, 6 förråd och 2 sophus samt målning av balkong och pelare på ÅBABs kontor Järnvägsgatan 1.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av fönster på två fastigheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till en bostadsrättslägenhet med 4 rum på 103 kvm.

Ombyggnad av lägenheter i Karlstad
Avser ombyggnad av 4 stycken lägenheter i området Kronogodset i Karlstad.

Invändiga målningsarbeten i flerbostadshus i Karlstad
Planerat proejkt från underhållsplanen. Avser målning av trapphus, källare och entré. Uppskattad kostnad.

Ramavtal för vs-arbeten, Karlstad, Hammarö och Forshaga
Upphandlingen är uppdelad i tre områden: A. Karlstads kommun B. Hammarö kommun C. Forshaga kommun.

Energieffektiviseringar, Hagfors kommun
Upptaget i investeringsbudget 2015-2017.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Torsby
Utvändig ändring, tillbyggnad med balkonger.

Ramavtal gällande konsulttjänster, Forshaga kommun
Upphandling av ramavtal avseendes konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn för utförande av uppdrag av varierande storlekar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Ändrad användning av restaurang till bostäder.

Nybyggnad av 3 stycken småstugor i Töcksfors
Planerat projekt. Varje stuga blir på ca 25-30 kvm med kök och toalett. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Omfattar ändrad användning Affärslokaler till lägenheter, Forshaga Kastanjen 23. En affär beräknas stå kvar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Slätten 7 - ansökan bygglov, ändrad användning från industri till flerbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad flerbostadshus och nybyggnad attefallshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av lokal till bostäder.

Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad flerbostadshus och nybyggnad förråd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Forshaga
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus byte av tak från papp till falsad plåt, forshaga kastanjen 29.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Munkfors
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus, munkfors munkfors 9:3.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Årjäng
Hän 1:97 - ansökan bygglov, nybyggnad fritidshus (3st).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: