Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Nytt bostadsområde med handel och offentlig service i Uppsala
Ca 1100 lgh, hyres- och bostadsrätter, förskola samt handel och service.

Nytt bostadsområde i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Gamla Uppsala
325 st hyreslägenheter. Mellan 3-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Librobäck, Uppsala, etapp 2-5
Ca 60 lgh i varje etapp.

Nybyggnad av kedjehus, radhus & flerbostadshus i Södra Gunsta
Förslag finns på 57 lgh i kedjehus, 32 lgh i radhus, 102 lgh i flerbostadshus med 2 våningar samt 60 lgh i flerbostadshus med 3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med lokal samt förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser nybyggnad av bostäder inom fastigheterna Jälla 2:3, Jälla 2:18 samt fastigheterna Jälla 2:5 och Vaksala-Lunda 13:4. Projektet kommer att delas i etapper.

Nybyggnad av bostäder, handel och parkeringsgarage i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Brillinge
110 lgh i 3-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola mm i Uppsala
Ca 180 lgh samt ca 500 kvm lokaler för förskola och andra verksamheter.

Nybyggnad av punkthus på Årsta, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus och garage. Brf är under bildande. Kan eventuellt delas in i etapper.

Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Nybyggnad av ca 215 bostäder i andra delen av etapp 2b.

Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Nybyggnad av ca 215 bostäder i första delen av etapp 2b.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av 200 lägenheter i flerbostadshus. Både hyres- och bostadsrätter

Nybyggnad av bostäder i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Uppsala
Bostadsrätter. 140 lägenheter och en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ca 100 lgh i 2 huskroppar, 4-7 våningar, planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av bostadsrätter i lågenergihus. Brf kommer troligen bildas under hösten 2016.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av ca 112 st lägenheter.

Nybyggnad av studentlägenheter i Uppsala
Detaljplanens syfte är att möjliggöra flerbostadshus i den norra delen av kvarteret Fältläkaren.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Kungsängen
Nybyggnad av 160 lägenheter i 2 st flerbostadshus på 7 & 8 våningar med miljörum och parkeringsgarage i källare. Efter etapp 1, 937455. Entreprenör för pålning och spontning är Aarlöfs, ett danskt företag.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Projektet avser nybyggnation av 5 stycken huskroppar med 11 - 4 våningar. Totalt rör det sig om 120 lägenheter. 1 hus med 11 våningar, 2 hus med 5 våningar samt 2 hus med 4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med parkeringsgarage. Miljöbyggnad silver.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ulleråker
Nybyggnad av ca 150st bostäder. Totalt på området ska ca 1100 lgh, hyres- och bostadsrätter, förskola samt handel och service.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 2
Rosendal, etapp 2 (del av). Ca 140-145 lgh.

Nybyggnad av handel, kontor och flerbostadshus i Gränby
Ca 60 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov För Nybyggnad Av Flerbostadshus Med Lokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Rosendal, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Nybyggnad av 108 st bostadsrätter. Brf är under bildande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Sala backe, Uppsala
Nybyggnad av 80 st bostadsrätter samt rivning av befintliga byggnader på platsen.

Nybyggnad av bostäder, lokaler & garage på Kungsängen, Uppsala
Nybyggnad av 96 lägenheter och 2 st garage (för både kvarter 1 och 2).

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 2
Etapp 2 av totalt 500 bostäder i Bäcklösaområdet. I denna etapp ska 85 st lägenheter i fyra punkthus byggas. Etapp 1, 22 bostäder: 1352813

Nybyggnad av flerbostadshus, enbostadshus och butik i Uppsala
Nybyggnad av ca 75 bostäder i andra delen av etapp 2a. Markanvisningstävlingen är avgjord. Åtta utvalda byggherrar ska tillsammans bygga ca 500 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus, enbostadshus och butik i Uppsala
Nybyggnad av ca 75 bostäder i första delen av etapp 2a. Markanvisningstävlingen är avgjord. Åtta utvalda byggherrar ska tillsammans bygga ca 500 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Gottsunda
Ca 60 lgh och 60 p-platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Sala backe, Uppsala
Ca 100 bostäder. Mandelpilen med ca 110 välplanerade bostäder i klimatsmarta och sunda trähus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus på Librobäck, Uppsala, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Svista, etapp 2

Stambyte mm, påbyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsängen, Uppsala
Ca 200 lgh planeras på detta kvarter. Detta är etapp 1 där det kommer byggas 90 lägenheter. Etapp 2: 1344960.

Ombyggnad av kontor samt påbyggnation av lägenheter i Uppsala
Klostergatan.

Nybyggnad av bostäder utanför Storvreta, et 1
Planer för 70 bostäder.

Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala Kommun
Ombyggnad av kontor till lägenheter på ca 2000 kvm. Även planer för nybyggnation av bostäder på ca 1700 kvm.

Nybyggnad av studentlägenheter i Uppsala
Junior Living koncept. 163 smålägenheter (hyresrätter) i flera mindre byggnader planeras. Husleverantören gör allt själv. Uppskattad byggstart till Q3 2015.

Nybyggnad av kedjehus, radhus eller parhus i Uppsala
Ca 70 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala

Nybyggnad av seniorboende i Svartbäcken, Uppsala

Ny- och ombyggnad av flerbostadshus på Eriksberg, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus med garage på Kapellgärdet, Uppsala, etapp 1
4-5 våningar, garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 5

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kåbo, Uppsala
Detaljplanen är ej klar. Omfattning okänd. Uppskattad byggstart och kostnad. Samarbete med JM.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av forskarbostäder och miljöhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus, totalt 30 st bostadsrättslägenheter samt tillbyggnad av 3 övriga flerbostadshus där 15 st lägenheter kommer uppföras på vindar som hyresrätter.

Nybyggnad av hyresrätter i Uppsala, etapp 2
I den första etappen byggs parkeringshuset och i denna etapp byggs hyresrätterna.

Nybyggnad av studentlägenheter i Uppsala

Nybyggnad av radhus i Uppsala

Nybyggnad av stadsradhus i Uppsala
13 st stadsradhus planeras.

Nybyggnad av bostäder i Uppsala, etapp 2
Markanvisningstävlingen är avgjord. Åtta utvalda byggherrar ska tillsammans bygga ca 500 bostäder.

Renovering av flerbostadshus i Sala backe, Uppsala
108 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Skyttorp, etapp 2

Påbyggnad med lägenheter på galleria Kvarngärdet, Uppsala et 1
Byggs på befintlig galleria. Avser renovering av 12st lägenheter samt påbyggnad med 12st nya lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 1
Etapp 1 av totalt 500 bostäder i Bäcklösaområdet. I denna etapp ska 22 radhus byggas.

Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av 8 st. radhus i 2 och et halvt plan med putsade fasader och tak av banstäckt stålplåt.

Upphandling av arkitekttjänster i Uppsala
Avser upphandling av arkitekttjänster inom Ulleråkerprojektet i Uppsala. Konsulten ska löpande under avtalstiden utgöra ett stöd för beställaren då behov av arkitektkompetens identifieras inom Ulleråkersprojektet. Huvudsakligen innefattar detta arbete inom program- och detaljplanearbeten samt kvalitetsprogram.

Nybyggnad av enbostadshus i Uppsala, etapp 4:1

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser ombyggnad, tillbyggnad, fasadändring, rivning samt ändrad användning från industri-/kontorshus till flerbostadshus. Avser 49st lägenheter samt 6st radhus.

Nybyggnad av radhus i Rickomberga
2-3 våningar.

Balkongrenovering mm på flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering och inglasning av balkonger samt åtgärder på taket.

Byte av fönster i flerrbostadshus i Gränby, Uppsala
Byte av fönster i 330 lägenheter, ej balkongfönster/dörrar.

Ombyggnad av studentlägenhet i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från laboratielokaler till student och forskarbostäder med installation av hiss samt fasadändring, c4:12.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Installation av VA- och grundförstärkningsarbeten.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tillbyggnad av butik med ca 200 kvm och ca 90 kvm bostad. Även viss ombyggnad kommer att ske.

Nybyggnad av radhus i Skyttorp, etapp 1
Lågernergihus. www.revudden.se

Nybyggnad av LSS-boende i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av vårdbyggnad samt rivning av fritidshus.

G5773 Entreprenad Uppsala län
Byggentreprenad för försvarsanläggning.

Ombyggnad av flerbostadshus, konferenslokal och kontor i Uppsala
Avser ombyggnation av lokaler/förråd. Entréplan blir konferenslokal/kontor för uthyrning och våning 2-4 blir bostäder 8 stycken lägenheter.

Ombyggnad/renovering av hissar i flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av 10 st hissar i fastigheterna med fastighetsbeteckning Berthåga 22:2 och Berthåga 33:1.

Renovering av flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av garageportar, ny hiss, dränering samt byte av belysning i trappuppgångar.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, samt anmälan för installation av hiss.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ombyggnad av bostadsrättslokal till lägenheter i flerbostadshus.

Omputsning av fasad mm på flerbostadshus i Uppsala
Planerat projekt, finns med i föreningens underhållsplan. Troligtvis byggstart under 2017. Uppskattad kostnad.

Dräningsarbeten flerbostadhus i Uppsala
Planerat projekt, finns med i föreningens underhållsplan.Avser dräneringsarbeten vid två huskroppar. Troligtvis byggstart under 2017. Kostnad okänd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala, Etapp 1
Renovering och byte av putsfasad. I etapp 1 görs fasaden mot gatan.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala, Etapp 2
Renovering och byte av putsfasad. I etapp 2 görs fasad in mot gården.

Upphandling av konsultstöd för byggherredialog, Ulleråkerprojektet i Uppsala

Rivning av bostadshus/lager i Uppsala

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av ca 10st balkonger.

Stambyte i flerbostadshus i Uppsala
Anmälan för va stambyte i 5st lägenheter i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för inglasning av balkonger.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Anmälan för ändring av ventilation i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Byte av entrédörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus, inglasad balkong.

Ombyggnad av enbostadshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokal/verkstad till bostad samt fasadändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, 6 st takfönster.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: