Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Nytt bostadsområde med handel och offentlig service i Uppsala
Ca 1100 lgh, hyres- och bostadsrätter, förskola samt handel och service.

Nytt bostadsområde i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus med kontor och bostäder i Uppsala
Detta är kvarter 3 med nybyggnad av 650 bostäder av totalt 1550 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus med kontor och bostäder i Uppsala
Detta är kvarter två med nybyggnad av 450 hyresrätter av totalt 1550 lägenheter.

Nybyggnad av studentlägenheter på Flogsta, Uppsala
Ca 400 studentbostäder planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gamla Uppsala
325 st hyreslägenheter. Mellan 3-5 våningar.

Nybyggnad av kedjehus, radhus & flerbostadshus i Södra Gunsta
Förslag finns på 57 lgh i kedjehus, 32 lgh i radhus, 102 lgh i flerbostadshus med 2 våningar samt 60 lgh i flerbostadshus med 3 våningar.

Nybyggnad av bostäder, handel och parkeringsgarage i Uppsala

Påbyggnad med lägenheter på galleria Kvarngärdet,Uppsala et2-6
Entreprenörer från etapp 1 = 940813 kommer eventuellt ha option här.

Nybyggnad av punkthus på Årsta, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus och garage. Brf är under bildande. Kan eventuellt delas in i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Ulleråker

Nybyggnad av bostäder utanför Storvreta
3st flerbostadshus samt 16st radhus. Blandat hyres- och bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ulleråker

Nybyggnad av bostäder i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av 200 lägenheter i flerbostadshus. Både hyres- och bostadsrätter

Nybyggnad av handel, kontor och flerbostadshus i Gränby
Cirka 60 lägenheter, 4780 kvm. Kontor och handel 3184 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Uppsala
Bostadsrätter. 140 lägenheter och en förskola.

Nybyggnad av studentlägenheter i Uppsala
Detaljplanens syfte är att möjliggöra flerbostadshus i den norra delen av kvarteret Fältläkaren.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ca 100 lgh i 2 huskroppar, 4-7 våningar, planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Sala-Backe i Uppsala
Ca 100 lgh i max 8 våningar, parkering under husen. Rivning av befintligt enklare gallergarage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av ca 112 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av ca 120 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tre huskroppar i 5-8 våningar, BOA 7400 kvm och LOA 760 kvm. Parkeringsgarage i källaren.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Projektet avser nybyggnation av 5 stycken huskroppar med 11 - 4 våningar. Totalt rör det sig om 120 lägenheter. 1 hus med 11 våningar, 2 hus med 5 våningar samt 2 hus med 4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med parkeringsgarage. Miljöbyggnad silver.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Maranvisningstävling avgjord. Avtal skrivs med beställaren när detaljplanen är antagen.

Nybyggnad av handel, kontor och flerbostadshus i Gränby
Ca 60 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 2
Rosendal, etapp 2 (del av). Ca 140-145 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Totalt 200 lgh i 2 etapper. Område Börjetull.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov För Nybyggnad Av Flerbostadshus Med Lokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Nybyggnad av 108 st bostadsrätter. Brf är under bildande.

Nybyggnad av bostäder, lokaler & garage på Kungsängen, Uppsala
Nybyggnad av 96 lägenheter och 2 st garage (för både kvarter 1 och 2).

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 2
Etapp 2 av totalt 500 bostäder i Bäcklösaområdet. I denna etapp ska 85 st lägenheter i fyra punkthus byggas. Etapp 1, 22 bostäder: 1352813

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Sala backe, Uppsala
Ca 100 bostäder. Mandelpilen med ca 110 välplanerade bostäder i klimatsmarta och sunda trähus.

Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Uppsala, etapp 4-6
Detta avser etapp 4-6 med ca 80 bostäder. Projektet kan komma att delas i 3 etapper. Totalt ska ca 500 bostäder byggas i i Bäcklösaområdet. Kommer att delas upp i flera etapper under 2017-2025. Etapp 1, 22 bostäder: 1352813 Etapp 2, 85 bostäder: 1352856 Etapp 3, 28 bostäder: 1417123

Nybyggnad av flerbostadshus på Gottsunda
Ca 60 lgh och 60 p-platser.

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala
Bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ca 120 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Svista, etapp 2

Stambyte mm, påbyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Norra Luthagen, Uppsala, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus och takradhus i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsängen, Uppsala
Ca 200 lgh planeras på detta kvarter. Detta är etapp 1 där det kommer byggas 90 lägenheter. Etapp 2: 1344960.

Ombyggnad av kontor samt påbyggnation av lägenheter i Uppsala
Klostergatan.

Nybyggnad av bostäder utanför Storvreta, et 1
Planer för 70 bostäder.

Nybyggnad av seniorbostäder i Årsta, Uppsala
80-tal bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus med garage på Kapellgärdet, Uppsala, etapp 1
4-5 våningar, garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala

Ny- och ombyggnad av flerbostadshus på Eriksberg, Uppsala, etapp 2 mfl
Totalt på Nya Eriksberg renoveras 1400 st lägenheter och 2000 nya bostäder planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kåbo, Uppsala
Samarbete med Uppsalahem och JM.

Nybyggnad av seniorbostäder, SABO Kombohus i Storvreta
50-60 lgh. SABO Kombohus.

Nybyggnad av studentlägenheter i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus, totalt 30 st bostadsrättslägenheter samt tillbyggnad av 3 övriga flerbostadshus där 15 st lägenheter kommer uppföras på vindar som hyresrätter.

Nybyggnad av hyresrätter i Uppsala, etapp 2
I den första etappen byggs parkeringshuset och i denna etapp byggs hyresrätterna.

Nybyggnad av radhus i Uppsala

Nybyggnad av stadsradhus i Uppsala
13 st stadsradhus planeras.

Nybyggnad av småhus i Uppsala, etapp 3
Totalt ska ca 500 bostäder byggas i i Bäcklösaområdet. Kommer att delas upp i flera etapper under 2017-2025. Etapp 1, 22 bostäder: 1352813 Etapp 2, 85 bostäder: 1352856

Renovering av flerbostadshus i Sala backe, Uppsala
108 lägenheter.

Ny-, till- och ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av radhus i Skyttorp, etapp 2

Påbyggnad med lägenheter på galleria Kvarngärdet, Uppsala et 1
Byggs på befintlig galleria. Avser renovering av 12st lägenheter samt påbyggnad med 12st nya lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Uppsala, etapp 2
Denna del avser nybyggnad av 8 + 8 radhus på 2 platser i Östra Sala Backe. Markanvisningstävlingen är avgjord. Åtta utvalda byggherrar ska tillsammans bygga ca 500 bostäder.

Ombyggnad av flerbostadshus på Eriksberg, Uppsala, etapp 1
Totalt 1400 lägenheter som ska renoveras fram till 2030.

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 1
Etapp 1 av totalt 500 bostäder i Bäcklösaområdet. I denna etapp ska 22 radhus byggas.

Stambyte i flerbostadshus i Uppsala
Stambyte med badrumsrenovering av 52 st lägenheter. Finns även möjlighet för de boende att välja till köksrenovering. Nya ventilationsaggregat på taket.

Ombyggnad av flerbostadshus, konferenslokal och kontor i Uppsala
Avser ombyggnation av lokaler/förråd. Entréplan blir konferenslokal/kontor för uthyrning och våning 2-4 blir bostäder 8 stycken lägenheter.

Upphandling av arkitekttjänster i Uppsala
Avser upphandling av arkitekttjänster inom Ulleråkerprojektet i Uppsala. Konsulten ska löpande under avtalstiden utgöra ett stöd för beställaren då behov av arkitektkompetens identifieras inom Ulleråkersprojektet. Huvudsakligen innefattar detta arbete inom program- och detaljplanearbeten samt kvalitetsprogram.

Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av 8 st. radhus i 2 och et halvt plan med putsade fasader och tak av banstäckt stålplåt.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser ombyggnad, tillbyggnad, fasadändring, rivning samt ändrad användning från industri-/kontorshus till flerbostadshus. Avser 49st lägenheter samt 6st radhus.

Nybyggnad av radhus i Uppsala
110 kvm/bostad.

Nybyggnad av radhus i Rickomberga
2-3 våningar.

Ombyggnad av studentbostäder i Flogsta, Uppsala
Planer för ombyggnad av studentbostäder.

Balkongrenovering mm på flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering och inglasning av balkonger samt åtgärder på taket.

Byte av fönster i flerrbostadshus i Gränby, Uppsala
Byte av fönster i 330 lägenheter, ej balkongfönster/dörrar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Installation av VA- och grundförstärkningsarbeten.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tillbyggnad av butik med ca 200 kvm och ca 90 kvm bostad. Även viss ombyggnad kommer att ske.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokaler till bostäder.

Nybyggnad av LSS-boende i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av vårdbyggnad samt rivning av fritidshus.

G5773 Entreprenad Uppsala län
Byggentreprenad för försvarsanläggning.

Diverse rörarbeten i flerbostadshus i område södra, Gottsunda
Entreprenaden omfattar flera bostadsområden belägna enligt nedan: Rangström: Rangströms väg 1-11, Uppsala. Stenhammar-Blomdahl: Blomdahls väg 1-13 och Stenhammars väg 2-8, Uppsala. Peterson-Berger: Peterson Bergers väg 15-17 hus 48 F, Uppsala.

Ombyggnad/renovering av hissar i flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av 10 st hissar i fastigheterna med fastighetsbeteckning Berthåga 22:2 och Berthåga 33:1.

Renovering av flerbostadshus i Uppsala
Avser byte av garageportar, ny hiss, dränering samt byte av belysning i trappuppgångar.

Omputsning av fasad mm på flerbostadshus i Uppsala
Planerat projekt, finns med i föreningens underhållsplan. Troligtvis byggstart under 2017. Uppskattad kostnad.

Dräningsarbeten flerbostadhus i Uppsala
Planerat projekt, finns med i föreningens underhållsplan.Avser dräneringsarbeten vid två huskroppar. Troligtvis byggstart under 2017. Kostnad okänd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala, Etapp 1
Renovering och byte av putsfasad. I etapp 1 görs fasaden mot gatan.

Upphandling av konsultstöd för byggherredialog, Ulleråkerprojektet i Uppsala

Rivning av bostadshus/lager i Uppsala

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Anmälan för ändring av ventilation i flerbostadshus.

Stambyte i flerbostadshus i Uppsala
Anmälan för va stambyte i 5st lägenheter i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av ca 10st balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Byte av entrédörrar.

Ombyggnad av lägenhet i Uppsala
Bygglov för inredning av ny lägenhet i flerbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage/förråd.

Ombyggnad av gruppbostad i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från enbostadshus till gruppboende.

Ombyggnad av enbostadshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokal/verkstad till bostad samt fasadändring.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: