Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala

Nytt bostadsområde med handel och offentlig service i Uppsala
I del 2 för Ulleråker planeras det för ytterligare hyres- och bostadsrätter, förskola, samt handel och service.

Renovering av studentbostäder i Uppsala
I samband med nybyggnation på id (1312758) kommer 966 lägenheter att renoveras med stammar, elnät och fasad. Kommer att etappindelas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gamla Uppsala
325 st hyreslägenheter. Mellan 3-5 våningar.

Påbyggnad med lägenheter på galleria Kvarngärdet,Uppsala et2-6
Entreprenörer från etapp 1 = 940813 kommer eventuellt ha option här.

Nybyggnad av flerbostadshus på Årsta, Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 190 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Uppsala
4-6 våningar.

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 4:1, A-C
Avser nybyggnad av totalt ca 80 - 100 st radhus. Projektet kan komma att delas i fler etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med 91 lägenheter i 4, 6 och 7 våningar. Bastu, växthus och grönytor på tak. Restaurang och bageri i entréplan samt en vinkällare.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av 200 lägenheter i flerbostadshus. Både hyres- och bostadsrätter

Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 1 & 2
Totalt planeras 300 bostäder på området.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tre huskroppar i 5-8 våningar, BOA 8600 kvm och LOA 620 kvm.

Nybyggnad av handel, kontor och flerbostadshus i Gränby
Ca 60 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av ca 112 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Projektet avser nybyggnation av 5 stycken huskroppar med 11 - 4 våningar. Totalt rör det sig om 120 lägenheter. 1 hus med 11 våningar, 2 hus med 5 våningar samt 2 hus med 4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med parkeringsgarage. Miljöbyggnad silver.

Ombyggnad till lägenheter Uppsala
Ombyggnad av hotell till lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 2
Rosendal, etapp 2 (del av). Ca 140-145 lgh.

Nybyggnad av passivhus i Rosendal, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Ulleråker
Totalt på området ska ca 1100 lgh, hyres- och bostadsrätter, förskola samt handel och service.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Nybyggnad av 108 st bostadsrätter. Brf är under bildande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 2
Etapp 2 av totalt 500 bostäder i Bäcklösaområdet. I denna etapp ska 85 st lägenheter i fyra punkthus byggas. Etapp 1, 22 bostäder: 1352813

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Sala backe, Uppsala
Nybyggnad av 80 st bostadsrätter. Rivning och sanering: 1443783

Nybyggnad av bostäder, lokaler & garage på Kungsängen, Uppsala
Brf under bildande. Nybyggnad av 96 lägenheter och 2 st garage (för både kvarter 1 och 2).

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Sala backe, Uppsala
Ca 100 bostäder. Mandelpilen med ca 110 välplanerade bostäder i klimatsmarta och sunda trähus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 3
Totalt planeras 300 bostäder på området.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 4
Totalt planeras 300 bostäder på området.

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala
Bostadsrätter.

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 1
Etapp 1 av totalt 500 bostäder i Bäcklösaområdet. I denna etapp ska 22 radhus byggas.

Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Genomförandetiden är satt till 5 år från och med den dag planen vinner laga kraft.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsängen, Uppsala
Ca 200 lgh planeras på detta kvarter. Detta är etapp 1 där det kommer byggas 90 lägenheter. Etapp 2: 1344960.

Ombyggnad av kontor samt påbyggnation av lägenheter i Uppsala
Klostergatan.

Nybyggnad av bostäder utanför Storvreta, et 1
Planer för 70 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Björklinge
Nybyggnad av 13 hus med 6st lägenheter i vardera.

Nybyggnad av bostäder i Uppsala, etapp 2
Markanvisningstävlingen är avgjord. Åtta utvalda byggherrar ska tillsammans bygga ca 500 bostäder. Veidekke har i sin del 53 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus med garage på Kapellgärdet, Uppsala, etapp 1
4-5 våningar, garage under mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ca 28 lgh + 2-4 lokaler i bottenplan, bostadsrätter. Parkering i källaren. Husen kallas för Guldpalmen, Svartbjörken och Silvergranen.

Nybyggnad av hyresrätter i Uppsala, etapp 2
I den första etappen byggs parkeringshuset och i denna etapp byggs hyresrätterna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus, totalt 30 st bostadsrättslägenheter samt tillbyggnad av 3 övriga flerbostadshus där 15 st lägenheter kommer uppföras på vindar som hyresrätter.

Nybyggnad av radhus i Uppsala

Nybyggnad av stadsradhus i Uppsala
13 st stadsradhus planeras.

Påbyggnad med lägenheter på galleria Kvarngärdet, Uppsala et 1
Byggs på befintlig galleria. Avser renovering av 12st lägenheter samt påbyggnad med 12st nya lägenheter.

Nybyggnad av radhus m.m i Uppsala
Nybyggnad av 11 st radhus samt ett LSS-boende och komplementbyggnader.

Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av 8 st. radhus i 2,5 plan med putsade fasader och tak av bandsträckt stålplåt.

Ombyggnad av flerbostadshus, konferenslokal och kontor i Uppsala
Avser ombyggnation av lokaler/förråd. Entréplan blir konferenslokal/kontor för uthyrning och våning 2-4 blir bostäder 8 stycken lägenheter.

Upphandling av arkitekttjänster i Uppsala
Avser upphandling av arkitekttjänster inom Ulleråkerprojektet i Uppsala. Konsulten ska löpande under avtalstiden utgöra ett stöd för beställaren då behov av arkitektkompetens identifieras inom Ulleråkersprojektet. Huvudsakligen innefattar detta arbete inom program- och detaljplanearbeten samt kvalitetsprogram.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser ombyggnad, tillbyggnad, fasadändring, rivning samt ändrad användning från industri-/kontorshus till flerbostadshus. Avser 49st lägenheter samt 6st radhus.

Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av 7st stadsradhus.

Nybyggnad av radhus i Rickomberga
2-3 våningar.

Nybyggnad av radhus i Uppsala
110 kvm/bostad.

Nybyggnad av radhus i Storvreta
Nybyggnad av 5 st lägenheter i 2,5 plan.

Balkongrenovering mm på flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering och inglasning av balkonger samt åtgärder på taket.

Byte av fönster i flerrbostadshus i Gränby, Uppsala
Byte av fönster i 330 lägenheter, ej balkongfönster/dörrar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Installation av VA- och grundförstärkningsarbeten.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tillbyggnad av butik med ca 200 kvm och ca 90 kvm bostad. Även viss ombyggnad kommer att ske.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokaler till bostäder.

Nybyggnad av LSS-boende i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av vårdbyggnad samt rivning av fritidshus.

Diverse rörarbeten i flerbostadshus i område södra, Gottsunda
Entreprenaden omfattar flera bostadsområden belägna enligt nedan: Rangström: Rangströms väg 1-11, Uppsala. Stenhammar-Blomdahl: Blomdahls väg 1-13 och Stenhammars väg 2-8, Uppsala. Peterson-Berger: Peterson Bergers väg 15-17 hus 48 F, Uppsala.

Renovering av flerbostadshus i Uppsala
Planer för byte av garageportar, ny hiss samt byte av belysning i trappuppgångar.

Ombyggnad/renovering av hissar i flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av 10 st hissar i fastigheterna med fastighetsbeteckning Berthåga 22:2 och Berthåga 33:1.

Omputsning av fasad mm på flerbostadshus i Uppsala
Planerat projekt, finns med i föreningens underhållsplan. Troligtvis byggstart under 2017. Uppskattad kostnad.

Dräningsarbeten flerbostadhus i Uppsala
Planerat projekt, finns med i föreningens underhållsplan.Avser dräneringsarbeten vid två huskroppar. Troligtvis byggstart under 2017. Kostnad okänd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala, Etapp 1
Renovering och byte av putsfasad. I etapp 1 görs fasaden mot gatan.

Upphandling av konsultstöd för byggherredialog, Ulleråkerprojektet i Uppsala

Rivning av bostadshus/lager i Uppsala

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av ca 10st balkonger.

Stambyte i flerbostadshus i Uppsala
Anmälan för va stambyte i 5st lägenheter i flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Byte av entrédörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av gruppbostad i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från enbostadshus till gruppboende.

Ombyggnad av enbostadshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokal/verkstad till bostad samt fasadändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, 6 st takfönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus, inglasad balkong.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: