Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Ca 700 bostäder, idrottsplats, handel, service mm.

Renovering av studentbostäder i Uppsala
I samband med nybyggnation på id (1312758) kommer 966 lägenheter att renoveras med stammar, elnät och fasad. Kommer att etappindelas.

Nybyggnad av flerbostadshus med kontor och bostäder i Uppsala
Detta är kvarter två med nybyggnad av 450 hyresrätter av totalt 1550 lägenheter.

Nybyggnad av studentlägenheter på Flogsta, Uppsala
Ca 400 studentbostäder planeras.

Nybyggnad av bostäder i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Gamla Uppsala
325 st hyreslägenheter. Mellan 3-5 våningar.

Nybyggnad av bostäder, handel och parkeringsgarage i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Brillinge
110 lgh i 3-5 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av 200 lägenheter i flerbostadshus. Både hyres- och bostadsrätter

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med 91 lägenheter i 4, 6 och 7 våningar. Bastu, växthus och grönytor på tak. Restaurang och bageri i entréplan samt en vinkällare.

Nybyggnad av flerbostadshus på Kapellgärdet i Uppsala, Etapp 1 & 2
Totalt planeras 300 bostäder på området.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tre huskroppar i 5-8 våningar, BOA 8600 kvm och LOA 620 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Sala backe, Uppsala
Mandelpilen med ca 110 välplanerade bostäder i klimatsmarta och sunda trähus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av ca 112 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av ca 120 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ca 100 lgh i 2 huskroppar, 4-7 våningar, planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Projektet avser nybyggnation av 5 stycken huskroppar med 11 - 4 våningar. Totalt rör det sig om 120 lägenheter. 1 hus med 11 våningar, 2 hus med 5 våningar samt 2 hus med 4 våningar.

Ombyggnad till lägenheter Uppsala
Ombyggnad av hotell till lägenheter.

Nytt bostadsområde med handel och offentlig service i Uppsala
Totalt på området ska ca 1100 lgh, hyres- och bostadsrätter, förskola samt handel och service.

Nybyggnad av handel, kontor och flerbostadshus i Gränby
Ca 60 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gottsunda, Uppsala
Nybyggnad av 108 st bostadsrätter. Brf är under bildande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 2
Etapp 2 av totalt 500 bostäder i Bäcklösaområdet. I denna etapp ska 85 st lägenheter i fyra punkthus byggas. Etapp 1, 22 bostäder: 1352813

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Totalt i området för Åsikten 1,2 och 3 byggs 241 lägenheter och sista inflyttning är beräknad till våren 2020. Miljöbyggnad Silver.

Nybyggnad av bostäder, lokaler & garage på Kungsängen, Uppsala
Brf under bildande. Nybyggnad av 96 lägenheter och 2 st garage (för både kvarter 1 och 2).

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala
Bostadsrätter.

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 1
Etapp 1 av totalt 500 bostäder i Bäcklösaområdet. I denna etapp ska 22 radhus byggas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsängen, Uppsala
Ca 200 lgh planeras på detta kvarter. Detta är etapp 1 där det kommer byggas 90 lägenheter. Etapp 2: 1344960.

Ombyggnad till bostäder i Uppsala
Ombyggnad av kontor till ca 50 st lägenheter. Ca 5500 kvm BRA och 10.000 kvm BTA.

Ombyggnad av kontor samt påbyggnation av lägenheter i Uppsala
Klostergatan.

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 5

Nybyggnad av hyresrätter i Uppsala, etapp 2
I den första etappen byggs parkeringshuset och i denna etapp byggs hyresrätterna.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus, totalt 30 st bostadsrättslägenheter samt tillbyggnad av 3 övriga flerbostadshus där 15 st lägenheter kommer uppföras på vindar som hyresrätter.

Nybyggnad av radhus i Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Librobäck
Avser 31 st lgh. Projektet hette tidigare Kv Gimo, etapp 6.

Renovering av flerbostadshus i Sala backe, Uppsala
108 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Nybyggnad av flerbostadshus med 36-37 lägenheter på 3 våningar + vind och källare.

Påbyggnad med lägenheter på galleria Kvarngärdet, Uppsala et 1
Byggs på befintlig galleria. Avser renovering av 12st lägenheter samt påbyggnad med 12st nya lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus på Eriksberg, Uppsala, etapp 1
Totalt 1400 lägenheter som ska renoveras fram till 2030.

Nybyggnad av seniorvillor i Uppsala
Söker tomt i Uppsala samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av radhus m.m i Uppsala
Nybyggnad av 11 st radhus samt ett LSS-boende och komplementbyggnader.

Nybyggnad av radhus i Uppsala
Nybyggnad av 8 st. radhus i 2,5 plan med putsade fasader och tak av bandsträckt stålplåt.

Ombyggnad av flerbostadshus, konferenslokal och kontor i Uppsala
Avser ombyggnation av lokaler/förråd. Entréplan blir konferenslokal/kontor för uthyrning och våning 2-4 blir bostäder 8 stycken lägenheter.

Upphandling av arkitekttjänster i Uppsala
Avser upphandling av arkitekttjänster inom Ulleråkerprojektet i Uppsala. Konsulten ska löpande under avtalstiden utgöra ett stöd för beställaren då behov av arkitektkompetens identifieras inom Ulleråkersprojektet. Huvudsakligen innefattar detta arbete inom program- och detaljplanearbeten samt kvalitetsprogram.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Avser ombyggnad, tillbyggnad, fasadändring, rivning samt ändrad användning från industri-/kontorshus till flerbostadshus. Avser 49st lägenheter samt 6st radhus.

Nybyggnad av radhus i Rickomberga
2-3 våningar.

Nybyggnad av radhus i Uppsala
110 kvm/bostad.

Balkongrenovering mm på flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering och inglasning av balkonger samt åtgärder på taket.

Byte av fönster i flerrbostadshus i Gränby, Uppsala
Byte av fönster i 330 lägenheter, ej balkongfönster/dörrar.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tillbyggnad av butik med ca 200 kvm och ca 90 kvm bostad. Även viss ombyggnad kommer att ske.

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokaler till bostäder.

Diverse rörarbeten i flerbostadshus i område södra, Gottsunda
Entreprenaden omfattar flera bostadsområden belägna enligt nedan: Rangström: Rangströms väg 1-11, Uppsala. Stenhammar-Blomdahl: Blomdahls väg 1-13 och Stenhammars väg 2-8, Uppsala. Peterson-Berger: Peterson Bergers väg 15-17 hus 48 F, Uppsala.

Diverse rörarbeten i bostadshus i Lyckebo, Storvreta
Avser utbyte av ventiler och rör för tappkallvatten, tappvarmvatten och varmvattencirkulation. De gamla VVC konvektorerna skall bytas mot radiatorer och kopplas in på VS. Även vissa ventiler på VS-systemet skall bytas.

Ombyggnad/renovering av hissar i flerbostadshus i Uppsala
Avser renovering av 10 st hissar i fastigheterna med fastighetsbeteckning Berthåga 22:2 och Berthåga 33:1.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala, Etapp 1
Renovering och byte av putsfasad. I etapp 1 görs fasaden mot gatan.

Omputsning av fasad mm på flerbostadshus i Uppsala
Planerat projekt, finns med i föreningens underhållsplan. Troligtvis byggstart under 2017. Uppskattad kostnad.

Dräningsarbeten flerbostadhus i Uppsala
Planerat projekt, finns med i föreningens underhållsplan.Avser dräneringsarbeten vid två huskroppar. Troligtvis byggstart under 2017. Kostnad okänd.

Upphandling av konsultstöd för byggherredialog, Ulleråkerprojektet i Uppsala

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Byte av entrédörrar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: