Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Uppsala

Nytt bostadsområde med handel och offentlig service i Uppsala

Nytt bostadsområde i Uppsala

Nybyggnad av småhus och parhus i Storvreta

Nybyggnad av flerbostadshus i Gamla Uppsala

Nybyggnad av kedjehus, radhus & flerbostadshus i Södra Gunsta

Nybyggnad av bostäder, handel och parkeringsgarage i Uppsala

Nybyggnad av bostäder utanför Storvreta

Nybyggnad av punkthus på Årsta, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola mm i Uppsala

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 4:1, A-C

Nybyggnad av bostäder i Stenhagen, Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av handel, kontor och flerbostadshus i Gränby

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Uppsala

Nybyggnad av studentbostäder mm i Kåbo

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala, etapp 2

Nybyggnad av studentbostäder i Gottsunda, Uppsala

Renovering av flerbostadshus i Eriksberg, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Sala backe, Uppsala

Nybyggnad av bostäder, lokaler & garage på Kungsängen, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus på Gottsunda

Nybyggnad av flerbostadshus, butiker mm i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus i Svista, etapp 2

Stambyte mm, påbyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus på Kungsängen, Uppsala

Ombyggnad av kontor samt påbyggnation av lägenheter i Uppsala

Nybyggnad av bostäder utanför Storvreta, et 1

Nybyggnad av flerbostadshus med garage på Kapellgärdet, Uppsala, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus, enbostadshus och butik i Uppsala

Nybyggnad av kedjehus, radhus eller parhus i Uppsala

Nybyggnad av studentlägenheter i Uppsala

Nybyggnad av seniorboende i Svartbäcken, Uppsala

Nybyggnad av flerbostadshus på Kåbo, Uppsala

Nybyggnation av bostäder och exploateringarbeten i Ulleråker

Nybyggnad av hyresrätter i Uppsala, etapp 2

Nybyggnad av radhus i Uppsala

Nybyggnad av stadsradhus i Uppsala

Nybyggnad av bostäder i Uppsala, etapp 2

Renovering av flerbostadshus i Sala backe, Uppsala

Påbyggnad med lägenheter på galleria Kvarngärdet, Uppsala et 1

Nybyggnad av radhus i Skyttorp, etapp 2

Nybyggnad av radhus i Uppsala, etapp 1

Fönsterbyte på flerbostadshus i Uppsala

Upphandling av arkitekttjänster i Uppsala

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Ombyggnad av lägenhet i Uppsala

Balkongrenovering mm på flerbostadshus i Uppsala

Byte av fönster i flerrbostadshus i Gränby, Uppsala

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala

Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av radhus i Skyttorp, etapp 1

Nybyggnad av grupphus i Uppsala

Nybyggnad av LSS-boende i Uppsala

Ombyggnad av flerbostadshus, konferenslokal och kontor i Uppsala

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uppsala

Nybyggnad av parhus med förråd i Burvik, etapp 3

Nybyggnad av parhus med förråd i Burvik, etapp 4

Renovering av flerbostadshus i Uppsala

Upphandling av konsultstöd för byggherredialog, Ulleråkerprojektet i Uppsala

Utvändigt underhåll av studentlägenhet i Uppsala

Stambyte i flerbostadshus i Uppsala

Rivning av bostadshus/lager i Uppsala

Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala kommun

Ombyggnad av enbostadshus i Uppsala

Rivning av enbostadshus i Uppsala

Takrenovering på flerbostadshus i Uppsala

Tillbyggnad av enbostadshus i Uppsala

Rivning av befintlig byggnad, Uppsala

Ombyggnad av gruppbostad i Uppsala

Nybyggnad av parhus i Uppsala

Nybyggnad av enbostadshus i Uppsala

Underhåll av ventilation i flerbostadshus

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: