Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Östhammar

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar, etapp 2
Projekt efter tidigare etapp, projnummer 904197.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alunda

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar

Nybyggnad av flerbostadshus i Gimo
Nybyggnad av flerbostadshus på Långgatan/Köpmangatan.

Ombyggnad av värme och ventilation i flerbostadshus i Gimo
Avser ett nytt vattenburet värmesystem med vattenburna radiatorer, befintligt ventilationssystem ska ersättas med ett mekaniskt frånluftssystem samt nya tak.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ombyggnad av flerbostadshus, fasadändring och ändrad användning av lokaler till bostäder och ombyggnad av lokaler.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning från banklokal till 3 lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Ansökan om bygglov för ändrad användning från industrilokal till bostäder, samt ombyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation av hiss Österbybruk 1:14,Alunda-sund 5:1.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (tomt 24).

Rivning av enbostadshus i Östhammar
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Uppsättning av dörr för ny nödutgång.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: