Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Östhammar

Nybyggnad av bostäder och förskola i Östhammar
Planer för 90-100 radhus eller 70-75 villor samt en förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Nybyggnad av 30 st hyreslägenheter i 2-4 huskroppar på 2 våningar. Lågenergihus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alunda

Nybyggnad av flerbostadshus i Östhammar

Nybyggnad av flerbostadshus i Gimo
Nybyggnad av flerbostadshus på Långgatan/Köpmangatan.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus till 6st lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ombyggnad av flerbostadshus, fasadändring och ändrad användning av lokaler till bostäder och ombyggnad av lokaler.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Avser ändrad användning från industrilokal till bostäder, samt ombyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (fönsterbyte).

Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation av hiss Österbybruk 1:14,Alunda-sund 5:1.

Rivning av enbostadshus i Östhammar
Anmälan om rivning av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östhammar
Uppsättning av dörr för ny nödutgång.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: