Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Heby

Nybyggnad av enbostadshus i Östervåla, Etapp 2
Tomterna kommer vara ca 1200-1400 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.
Stambyte mm i flerbostadshus i Heby, Etapp 1
Avser första etappen av stamrenovering och fasadrenovering mm på totalt ca 112 lägenheter i 4st fastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus eller enbostadshus i Harbo
4500 kvm mark, 100 kr/kvm. Planlagt område. Kan byggas 4 st friliggande villor eller 1-2 st flerbostadshus, 2 våningar.
Nybyggnad av parhus i Heby, Etapp 1
Bygglov för nybyggnad av fem stycken tvåbostadshus, Sjukhustomten 1:2,1:4.
Nybyggnad av enbostadshus i Horrsta
Tomterna kommer vara ca 1080-1600 kvm stora, marken kostar 130 kr/kvm.
Tillbyggnad av kedjehus i Heby
Bygglov tillbyggnad rad-, par-, kedjehus.
Tillbyggnad av kedjehus i Heby
Bygglov tillbyggnad av rad-, par-, kedjehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov för ombyggnad av butik till flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Heby
Bygglov för byte av fönster på flerbostadshus Hov 43:1,4:126.
Ombyggnad av flerbostadshus i Heby
Bygglov för fasadändring ombyggnad till 6 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Heby
Bygglov för fönsterbyte på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Tillbyggnad av parhus i Heby
Bygglov för tillbyggnad av inglasad altan på del av parhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Heby
Bygglov tillbyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Heby
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadhus i Heby
Förhandsbesked tillbyggnad källare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: