Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Håbo

Nyb av flerbostadshus, butiker, kontor mm i Bålsta, etapp 2-9
Ca 2000 nya bostäder, servicelokaler mm planeras. Kommer att byggas etappvis under 20 års tid. Uppskattad oklar byggstart och kostnad. Ettelva har tagit fram ett gestaltningsprogram.

Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Bålsta

Nybyggnad av flerbostadshus i Håbo

Nybyggnad av flerbostadshus i Väppeby, etapp 2

Nybyggnad av särskilt boende, Bålsta

Installation av trygghetslarm i särskilt boende, Håbo kommun
Behovet avser trygghetslarm till Pomona Hus 2 och Hus 4: Särskilt boende med totalt 64 st lägenheter, Dalängens demensboende: Särskilt boende i ett plan med 18 st lägenheter samt ev option på Särskilt boende i planeringsfas om 60 st lägenheter, ska driftsättas 2018/2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Förhandsbesked nybyggnad flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Nybyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bålsta
Väsentlig ändring av en byggnads utseende flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Bålsta
Utvändig ändring flerbostadshus byte av kulör.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Bålsta
Byte av fasad på enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: