Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Enköping

Ny/ombyggnad av handel, torg, lägenheter mm i Enköping
Om och nybyggnad av torg, handel, bostäder och allaktivitetshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Enköping
Ca 100 nya bostäder, ev handelslokaler i bottenplan. En mindre kontorsbyggnad i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
150 lägenheter tomten är på 10 000 kvm
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Ny/om byggnad av ungdomslägenheter i Enköping
Ombyggnad av 60 lägenheter. Rivning av ett flerbostadshus och nybyggnad av flerbostadshus och LSS-boende 15-20 lägenheter. Sammanlagt 150 lägenheter.
Ombyggnad av bostäder mm Enköping
Delprojekt 1 Projektet innebär att bygga om Bahcos gamla huvudkontor till ca 55 lägenheter samt uppföra en nybyggd förskola om ca 6 avdelningar i anslutning till detta. I projektet ingår även att riva del av bef. byggnad samt iordningställa en förskolegård samt anlägga en parkering. Befintliga byggnader är sanerade på miljöfarliga ämnen och material. Delprojekt 2 och 3 Delprojekt 2 – Ormvråksgränd 7 innebär en ombyggnad av befintligt serviceboende till trygghetsboende om ca 50 lägenheter. Delprojekt 3 – Hornugglegränd innebär en renovering av ca 25 lägenheter, en förskola och omvårdnadsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Arkeologiska undersökningar har gjorts på platsen. Drygt 30 lgh i 3-4 våningar med ca 20 parkeringsplatser i garage eller carports planeras.
Nybyggnad av bostäder & lokaler i Enköping, Etapp 2
36 st lgh i 4-5 plan och 4 st lokaler samt garage med 65 platser i markplan. Samarbetsprojekt mellan ALM Equity och Andersson Company.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 28 st bostadslägenheter.
Renovering av utemiljö mm av flerbostadshus i Enköping
Yttre miljön samt ombyggnation av en befintlig takkonstruktion på serviceboendet Ljunggården.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av 8 stycken tvåbostadshus med tillhörande carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av villor i Enköping
Omkring 25 villor.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Marklov för markarbete och bygglov nybyggnad av tre radhus med totalt nio lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Planen är att möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus i upp till åtta våningar med verksamhetslokaler i bottenplan. Parkering tillåts som garage antingen nedgrävd under eller i markplan.
Nybyggnad av parhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av parhus.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Enköping
Osäker omfattning eventuellt kommer balkongerna utökas. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus, stall och maskinhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Enköping
Förhandsbesked ändrad användning industrilokal till bostad.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov nybyggnad av radhus med tillhörande förråd, sophus/undercentral.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus samt carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus, boende med vuxenstöd.
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Enköping
Anmälan rivning av två stycken fritidshus (torp).
Nybyggnad av enbostadshus i Enköping
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Rivning av enbostadshus i Enköping
Rivningslov rivning av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: