Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Värmdö

Nybyggnad av flerbostadshus och ungdomsbostäder i Gustavsberg
Ca 400 bostäder planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Bostadsrätter, ett höghus med 14 våningar samt lågdel med 5 våningar.

Nybyggnad av bostäder på Värmdö
Ca 130-150 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Munkmora, Värmdö

Nybyggnad av enbostadshus utanför Gustavsberg

Nybyggnad av punkthus och ungdomsbostäder i Gustavsberg
1 punkthus med 4-5 våningar samt ett loftgångshus med ungdomsbostäder i 3 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Mörtnäs

Nybyggnad av flerbostadshus i Brunn

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, kv. 7

Nybyggnad av småhus i Östra Mörtnäs

Nybyggnad av särskilt boende på Ingarö
50-tal lgh. Troligen Markanvisning här.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Fastigheten omfattar cirka 3630 kvm och är belägen sydost om Gustavsbergs centrum. Detaljplanen bedöms kunna antas under det fjärde kvartalet 2017.

Renovering av bostäder på Värmdö
Hästskovägen 2-12, Hästhagsvägen 2-20 och Sadelvägen 4-6, Hästhagsvägen 1-7, Hästhagsterassen 1-9, Gamle Svartensväg 1-9, Sadelvägen 1-2, Trallbanevägen 1 Beslag till 30 st. entréportar, 21 dörrar utifrån till Cykelrum/källare, 75 dörrar från trapphus till källare/vind

Ombyggnad samt nybyggnad av bostäder i Gustavsberg
Ombyggnad av Stallet till lokaler för centrumändamål, nybyggnad av ca 25 bostäder i 2-4 våningar.

Ombyggnad av lägenheter i Värmdö
Avser ombyggnad av förråd till ca 45 st lägenheter på Markörstigen 1-9 och Nelsonstigen 1-13

Nybyggnad av bostäder samt servicepunkt för färjor på Runmarö
5-6 nya villor, ombyggnad av befintlig byggnad till 2-3 lgh samt väntsal/servicepunkt för färjor.

Ombyggnad av fd förskola till lägenheter i Djurö, Värmdö kommun

Nybyggnad av radhus i Gustavsberg
Avser 4st gruppbyggda småhus/radhus samt garage under byggnaderna.

Nybyggnad av grupphus i Gustavsberg
Ansökan uppförande 3 enbostadshus, uppförande komplementbyggnad Mörtnäs 1:795,1:197,1:818.

Rivning av flyktingförläggning i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygg- och rivningslov för uppförande av flerbostadshus och rivning av befintlig byggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring, anläggning av solceller på flerbostadshus farsta slottsväg 2 och 6.

Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av fritidshus, del av befintlig byggnad rivs och ersätts att ny tillbyggnad.

Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus med eldstad och komlementbyggnad, befintliga hus rives.

Nybyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus, befintligt och en komplementbyggnad rives.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av ny huvudbyggnad, befintlig görs om till ett gästhus och en bod samt en ny komplementbyggnad, bastu.

Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för fritidshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygg- och rivningslov för uppförande av enbostadshus med garage, befintlig byggnad rives.

Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan rivning av fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan rivningslov för befintlig byggnad, bygglov för uppförande av enbostadshus, uppförande av två komplementbyggnader, marklov, Mörtnäs 1:918,1:919.

Tillbyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad enbostadshus samt marklov.

Ombyggnad av gäststuga i Gustavsberg
Bygglov för ändrad användning av förråd till gästhus inkl. fasadändring.

Ombyggnad av värmesystem på äldreboende i Gustavsberg
Ombyggnad av värmesystem för frånluftsvattenpump på Slottsovalen vård-och omsorgsboende

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: