Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Vallentuna

Nybyggnad av bostäder och stadsdelscentrum i Vallentuna
Ca 800 bostäder i flerbostadshus, rad/kedjehus och småhus. Stadsdelscentrum med butiker och restauranger mm.
Nybyggnad av bostäder i Vallentuna
Detaljplan för bostadsbebyggelse om ca 50 bostäder i flerbostadshus och ca 10 radhus/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Detaljplanearbetet ska undersöka förutsättningarna för att etablera bostäder i form av flerbostadshus i 2-4 våningar inom fastigheten Bällsta 2:158. Målet är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastigheten.
Nybyggnad av småhus i Vallentuna
6-7 småhus planeras.
Nybyggnad av småhus i Kumla-Stensta, Vallentuna
Planområdet ligger väster om Gamla Norrtäljevägen.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Förhandsbesked för uppförande av fyra enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus och tre garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad av enbostadshus Bällsta 2:1287,2:200.
Nybyggnad av enbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av 17 balkonger.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för fönsterbyte på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för att måla om förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: