Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Upplands Väsby

Nybyggnad av bostäder, hotell, butiker mm i Upplands Väsby

Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
194 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 25 parhus/radhus.

Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
Ca 250 nya bostäder planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Upplands Väsby
Väsbyhem ska påbörja ett planabete för cirka 250 yteffektiva lägenheter i kvarteret Hasselnöten. Inom fastigheten ska även en förskola för 120 barn uppföras. Området är på cirka 17 500 kvm och utgörs idag av ett servicehus som avses rivas och en badanläggning som ska bevaras. Projektet delas in i tre faser: Detaljplanearbete, Projektering samt Utförande.

Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby

Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Nybyggnad 3 huskroppar med ca 165 lgh för ungdomar och studenter. Upprustning av husen i Järnvägsparken.

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby

Nybyggnad av radhus och flerfamiljshus i Upplands Väsby, Etapp 1
Nybyggnad av 194 lägenheter i flerbostadshus samt 25 st radhus.

Nybyggnad av smålägenheter i Upplands Väsby
Junior Living koncept. Upp till 150 smålägenheter planeras, ca 32 kvm/lgh.

Nybyggnad av stadsradhus i Upplands Väsby, etapp 1
Stadsradhus i 2,5 plan, hyresrätter.

Nybyggnad av studentlägenheter i Upplands Väsby
Från 3 våningar till som mest 5+1 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter i Upplands Väsby, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Upplands Väsby

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ca 50 bostadsrätter planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av ett 60-tal bostadsrätter i 5 st flerbostadshus (område 20, 21 och 22). Kommer eventuellt att etappindelas.

Nybyggnad av kontor/bostäder Upplands Väsby, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Upplands Väsby
59 kvadratsmarta bostadsrätter med 1-3 rum och kök nära Väsby Station.

Nybyggnad av friliggande villor i Upplands-Väsby
126 kvm/hus.

Nybyggnad av stadsradhus i Upplands Väsby
13 bostäder, ca 140 kvm/styck.

Nybyggnad av bostadsrätter (stadsvillor) i Upplands Väsby
Planerar 30 exklusiva bostadsrättslägenheter. Säljstart våren 2017.

Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby, etapp 1
Etapp 1 avser 18 st lägenheter.

Nybyggnad av studentmoduler i Upplands Väsby

Nybyggnad av gruppbostad på Odenslunda, Upplands Väsby

Stamrenovering i flerbostadshus i Upplands Väsby
Avser stamrenovering på ett kostnadseffektivt sätt i totalt ca 650 lägenheter på tre olika adresser: Lövängsvägen 7, Hagängsvägen 2-24 samt Hasselgatan 29-71. I projektet kommer det även att ingå viss ytskiktsrenovering samt byte av köksstommar. På Lövängsvägen och Hagängsvägen är fönsterbyte/renovering samt fasadrenovering aktuellt.

Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ändrad användning och ombyggnad flerbostadshus, föreningslokaler till bostäder samt fasadändring.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Upplands Väsby

Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby kommun
Ombyggnad av flerbostadshus, förändring av ventilation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Fasadändringar, nya entréer och gårdsförnyelse.

Nybyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av bostadshus samt rivning av bef baracker.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Upplands Väsby
Fasadändring av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: