Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella bostadsprojekt i Upplands Väsby

Nybyggnad av bostäder, hotell, butiker mm i Upplands Väsby

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ca 400 bostäder planeras, mestadels smålägenheter. Både bostadsrätter och hyresrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus & parhus/radhus i Upplands Väsby
194 lägenheter i flerfamiljshus utmed Mälarvägen och 25 parhus/radhus.

Nybyggnad av radhus och flerfamiljshus i Upplands Väsby, Etapp 1
Nybyggnad av 194 lägenheter i flerbostadshus samt 25 st radhus.

Nybyggnad av studentlägenheter i Upplands Väsby
Från 3 våningar till som mest 5+1 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter i Upplands Väsby, etapp 3

Nybyggnad av seniorbostäder i Upplands Väsby
Ca 50 lgh för personer över 55 år.

Nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av ett 60-tal bostadsrätter i 5 st flerbostadshus (område 20, 21 och 22). Kommer eventuellt att etappindelas.

Nybyggnad av friliggande villor i Upplands-Väsby
126 kvm/hus.

Nybyggnad av bostadsrätter (stadsvillor) i Upplands Väsby
Planerar 30 exklusiva bostadsrättslägenheter. Säljstart våren 2017.

Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby

Stamrenovering i flerbostadshus i Upplands Väsby
Avser stamrenovering på ett kostnadseffektivt sätt i totalt ca 650 lägenheter på tre olika adresser: Lövängsvägen 7, Hagängsvägen 2-24 samt Hasselgatan 29-71. I projektet kommer det även att ingå viss ytskiktsrenovering samt byte av köksstommar. På Lövängsvägen och Hagängsvägen är fönsterbyte/renovering samt fasadrenovering aktuellt.

Nybyggnad av radhus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 4 st radhus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ändrad användning och ombyggnad flerbostadshus, föreningslokaler till bostäder samt fasadändring.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Upplands Väsby

Nybyggnad av grupphus i Upplands Väsby
Nybyggnad av 55 st småhus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Fasadändringar, nya entréer och gårdsförnyelse.

Utvändigt underhåll av radhus i Upplands Väsby
Fasadändring av radhus samt tillhörande komplementbyggnader.

Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ändring av planlösning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby kommun
Ombyggnad av flerbostadshus, förändring av ventilation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ombyggnad av tvättstuga till lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Upplands Väsby
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Upplands Väsby
Fasadändring enbostadshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby
Nybyggnad av bostadshus samt rivning av bef baracker.

Utvändigt underhåll av enbostadshus i Upplands Väsby
Fasadändring av enbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: